Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 6142 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 350:2005 về gạch chịu lửa cho lò quay - kích thước cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN350:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN350:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN350:2005 ,Gạch chịu lửa cho lò quay,Kích thước cơ bản,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 350: 2005 GẠCH CHỊU LỬA CHO LÒ QUAY - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Lời nói đầu TCXD Việt Nam 350 : 2005 "Gạch chịu lửa cho lò quay- Kích thước cơ bản" được Bộ

Ban hành: 20/06/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7470:2005 về Thép tấm và thép băng phủ nhôm/kẽm nhúng nóng

TCVN7470:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7470:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7470 : 2005 THÉP TẤM VÀ THÉP BĂNG PHỦ NHÔM/KẼM NHÚNG NÓNG Steel sheet and strip - Hot dip aluminium/zinc-coated Lời nói đầu TCVN 7470 : 2005 được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn quốc gia Úc

Ban hành: 10/06/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

63

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 334:2005 về quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN334:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN334:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN334:2005,Quy phạm sơn thiết bị ,Kết cấu thép,Dân dụng và công nghiệp ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 334 : 2005 QUY PHẠM SƠN THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU THÉP TRONG XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Codes of painting for steel equipment and structure

Ban hành: 05/05/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

64

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 337:2005 về vữa và bê tông chịu axit do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN337:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN337:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN337:2005,Vữa và bê tông chịu axit ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 337: 2005 Xuất bản lần 1 VỮA VÀ BÊ TÔNG CHỊU AXIT MORTARS AND ACID RESISTANT CONCRETES 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa và bêtông chịu axit trên

Ban hành: 22/04/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

65

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 333:2005 về chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN333:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN333:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN333:2005 ,Chiếu sáng nhân tạo,Công trình công cộng,Kỹ thuật hạ tầng đô thị,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 333: 2005 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO BÊN NGOÀI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Artificial outdoor

Ban hành: 04/04/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

66

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 335:2005 về công trình thủy điện Sơn La - tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN335:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN335:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN 335:2005,Công trình thủy điện Sơn La,Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 335:2005 CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KỸ THUẬT LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 335 : 2005 “Công trình thuỷ điện Sơn La – Tiêu chuẩn

Ban hành: 07/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

67

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7509:2005 (ICGFI No 3, có sửa đổi) về qui phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong các loại hạt ngũ cốc do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7509:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7509:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7509:2005 ,Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt ,Diệt côn trùng,Các loại hạt ngũ cốc ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7509:2005 QUI PHẠM THỰC HÀNH CHIẾU XẠ TỐT ĐỂ DIỆT CÔN TRÙNG TRONG CÁC LOẠI HẠT NGŨ CỐC Code

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

68

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7498:2005 (ASTM D 92 - 02b) về Bi tum - Phương pháp xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7498:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7498:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7498 : 2005 BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP CHÁY VÀ ĐIỂM CHÁY BẰNG THIẾT BỊ THỬ CỐC HỞ CLEVELAND Bitumen - Test method for flash and fire points by Cleveland open cup tester Lời giới thiệu

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

69

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7522:2005 (ISO 1114 : 1977) về hạt cacao - Xác định các dạng khuyết tật sau khi cắt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7522:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7522:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7522:2005 ,Hạt cacao,Xác định dạng khuyết tật sau khi cắt ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7522 : 2005 ISO 1114 : 1977 HẠT CACAO ư XÁC ĐỊNH CÁC DẠNG KHUYẾT TẬT SAU KHI CẮT Cocoa beans ư Cut test

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

70

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7499:2005 (ASTM D 6 - 00) về Bi tum - Phương pháp xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7499:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7499:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7499 : 2005 BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔN THẤT KHỐI LƯỢNG SAU GIA NHIỆT Bitumen - Test  method for determination of loss on heating 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

71

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7500:2005 (ASTM D 2042 - 01) về Bi tum - Phương pháp xác định độ hòa tan trong tricloetylen do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7500:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7500:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7500 : 2005 BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HOÀ TAN TRONG TRICLOETYLEN Bitumen - Test method for solubility in trichloroethylene 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

72

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7501:2005 (ASTM D 70 - 03) về Bi tum - Phương pháp xác định khối lượng riêng (phương pháp Pycnometer) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7501:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7501:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7501 : 2005 BITUM -PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG (PHƯƠNG PHÁP PYCNOMETER) Bitumen - Test method for dentermination of density (Pycnometer method) 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

73

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7497:2005 (ASTM D 36 - 00) về Bitum - Phương pháp xác định điểm hoá mềm (dụng cụ vòng-và-bi) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7497:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7497:2005,***,Giao thông,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7497 : 2005 BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM HOÁ MỀM (DỤNG CỤ VÒNG-VÀ-BI) Bitumen - Test method for s°Ftening point (ring-and-ball apparatus) 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

74

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7495:2005 (ASTM D 5 - 97) về Bitum – Phương pháp xác định độ kim lún do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7495:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7495:2005,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7495 : 2005 BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ KIM LÚN Bitumen - Test method for penetration 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ kim lún của các loại vật liệu bitum đặc và bitum quánh (bán

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

75

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5689:2005 về Nhiên liệu Điêzen (DO) - Yêu cầu Kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5689:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5689:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu kỹ thuật,Nhiên liệu điêzen,TCVN 5689:2005,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5689 : 2005 NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN (DO) - YÊU CẦU KỸ THUẬT Diesel fuel oils (DO) - Specification Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

76

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7491:2005 về Ecgônômi - Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. ECGÔNÔMI - BỐ TRÍ BÀN GHẾ HỌC SINH TRONG PHÒNG HỌC Ergonomics - Arrangement of desks and chairs in a classroom 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

77

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756:2005 về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe máy do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5756:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5756:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Mũ bảo hiểm,Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy,Đội mũ bảo hiểm khi đi môtô,TCVN 5756:2005,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5756 : 2005 MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ VÀ XE MÁY Protective helmets for motorcycles and mopeds users Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

78

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7493:2005 về Bitum - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7493:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7493:2005,***,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7493 : 2005 BITUM - YÊU CẦU KỸ THUẬT Bitumen - Specifications Lời nói đầu TCVN 7494 : 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 140 - 01 Standard Practice for Sampling Bituminous Materials. TCVN 7495 : 2005 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

79

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7469:2005 (ISO 11932 : 1996) về An toàn bức xạ - Đo hoạt độ vật liệu rắn được coi như chất thải không phóng xạ để tái chế, tái sử dụng hoặc chôn cất

2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. AN TOÀN BỨC XẠ - ĐO HOẠT ĐỘ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

80

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7528:2005 về kính xây dựng - Kính phủ phản quang do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7528:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7528:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kính xây dựng,Kính phủ phản quang ,TCVN 7528:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7528 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH PHỦ PHẢN QUANG Glass in building – Solar reflective coated glass Lời nói đầu TCVN 7528:2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162