Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 6142 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7488:2005 (ISO 7250 : 1996)về Ecgônômi - Phép đo cơ bản cơ thể người dùng cho thiết kế kỹ thuật

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. ECGÔNÔMI - PHÉP ĐO CƠ BẢN CƠ THỂ NGƯỜI DÙNG CHO THIẾT KẾ KỸ THUẬT Ergonomics - Basic human body measurements for technological design 1.

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

42

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7526:2005 về Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7526:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7526:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7526 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG - ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Sheet glass in building - Definitions and classification Lời nói đầu TCVN 7526 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7489:2005 (ISO 10551 : 1995) về Ecgônômi - Ecgônômi môi trường nhiệt - Đánh giá ảnh hưởng của môi trường nhiệt bằng thang đánh giá chủ quan

đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. ECGÔNÔMI – ECGÔNÔMI

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7468:2005 (ISO 361 : 1975) về An toàn bức xạ - Dấu hiệu cơ bản về bức xạ ion hoá

chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. AN TOÀN BỨC XẠ - DẤU HIỆU CƠ BẢN VỀ BỨC XẠ ION HÓA Radiation protection - Basic ionizing radiation symbol 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7515:2005 (ISPM No.4 : 1996 có sửa đổi) về Yêu cầu để thiết lập các vùng không nhiễm dịch hại

tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. YÊU CẦU ĐỂ THIẾT LẬP CÁC VÙNG KHÔNG NHIỄM DỊCH HẠI Requirements for the establishment of pest free areas

Ban hành: 25/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7516:2005 (ISPM No.6 : 1998, có sửa đổi) về Hướng dẫn giám sát dịch hại

chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT DỊCH HẠI Guidelines for surveillance 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các nội dung điều tra và hệ thống theo dõi

Ban hành: 25/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7517:2005 (ISPM No.8 : 1998 , có sửa đổi) về Xác định tình trạng dịch hại trong một vùng

của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG DỊCH HẠI TRONG MỘT VÙNG Determination of pest status in an area 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn

Ban hành: 25/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

48

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 362:2005 về quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN362:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN362:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN362:2005,Quy hoạch cây xanh,Cây xanh sử dụng công cộng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 362:2005 QUY HOẠCH CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG TRONG CÁC ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ LỜI NÓI ĐẦU. TCVN 362 : 2005 – “Quy hoạch cây xanh sử dụng công

Ban hành: 05/01/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

49

Tiêu chuẩn ngành 20TCN 104:1983 về quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường quảng trường đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

20TCN104:1983,Tiêu chuẩn ngành 20TCN104:1983,Bộ Xây dựng,20TCN 104:1983 ,Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố,Đường quảng trường đô thị ,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 20TCN 104:1983 QUY PHẠM KỸ THUẬT THIẾT KẾ ĐƯỜNG PHỐ, ĐƯỜNG QUẢNG TRƯỜNG ĐÔ THỊ (Ban hành theo Quyết định số 08BXD/KHKT ngày 8/1/1983 của Bộ Xây

Ban hành: 08/01/1983

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

50

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 359:2005 về Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN359:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN359:2005,Bộ Xây dựng, Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật,Cọc,Phương pháp động biến dạng nhỏ,TCXDVN 359:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 359: 2005 CỌC - THÍ NGHIỆM KIỂM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG BIẾN DẠNG NHỎ Foundation Piles - Method of detection of defects

Ban hành: 19/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

51

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 358:2005 về cọc khoan nhồi - phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN358:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN358:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN 358:2005,Cọc khoan nhồi,Phương pháp xung siêu âm ,Xác định tính đồng nhất ,Tính đồng nhất của bê tông ,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 358 : 2005 CỌC KHOAN NHỒI – PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG Bored Pile

Ban hành: 30/11/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

52

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 353:2005 về nhà ở liên kế - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

quản lý. 2. Tài liệu viện dẫn Quy chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 4451-1987 - Nhà ở  - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế. TCVN 4605 – 1998 “ Kỹ thuật nhiệt- Kết cấu ngăn che’ – Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 2748-1991- Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên  tắc chung. Nghị định  2209/ 2004 / NĐ-CP TCVN 2622-1995 -

Ban hành: 29/11/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

53

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 355:2005 về tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - phòng khán giả yêu cầu kỹ thuật design do Bộ Xây dựng ban hành

Hạng III, hoặc phòng khán giả cỡ E: (Cấp III) (Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, Phụ lục 1). 5. Các quy định cụ thể: 5.1. Các yêu cầu về quy hoạch, giao thông và thiết kế đô thị 5.1.1. Yêu cầu về địa điểm và diện tích khu đất: a. Phải ở trung tâm đô thị để có sức hấp dẫn, đồng thời góp cho sự hoạt

Ban hành: 19/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

54

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 351:2005 về quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN351:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN351:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN351:2005 ,Quy trình kỹ thuật,Quan trắc chuyển dịch ngang nhà,Quan trắc chuyển dịch ngang công trình ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 351:2005 QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH NGANG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH”. Lời nói đầu TCXDVN 351: 2005

Ban hành: 30/09/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

55

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 349:2005 về cát nghiền cho bê tông và vữa do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN349:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN349:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN349:2005,Cát nghiền cho bê tông và vữa,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 349 : 2005 CÁT NGHIỀN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA Manufactured sand for concrete and mortar LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 349: 2005 “Cát nghiền cho bê tông và vữa” được Bộ Xây dựng ban

Ban hành: 25/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

56

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 354:2005 về bê tông nặng - phương pháp xác định hàm lượng sunfat trong bê tông do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN354:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN354:2005,Bộ Xây dựng,Bê tông nặng,TCXDVN 354:2005,Hàm lượng sunfat trong bê tông ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 354:2005 BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT TRONG BÊ TÔNG Heavy concrete - Method for determination of sulfate content in concrete LỜI

Ban hành: 25/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

57

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 339:2005 về tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN339:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN339:2005,Bộ Xây dựng,Tính năng trong toà nhà,Chỉ số diện tích,Phương pháp tính chỉ số diện tích,Phương pháp tính chỉ số không gian ,TCXDVN 339:2005 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 339:2005 TIÊU CHUẨN TÍNH NĂNG TRONG TOÀ NHÀ - ĐỊNH NGHĨA, PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC CHỈ SỐ DIỆN TÍCH

Ban hành: 08/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

58

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 340:2005 về lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN340:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN340:2005,Bộ Xây dựng,Lập hồ sơ kỹ thuật ,Từ vựng về lập hồ sơ kỹ thuật, Thuật ngữ bản vẽ kỹ thuật ,Các dạng bản vẽ ,TCXDVN 340:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 340:2005 LẬP HỒ SƠ KỸ THUẬT - TỪ VỰNG - PHẦN 1. THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN BẢN VẼ KỸ THUẬT - THUẬT NGỮ CHUNG VÀ CÁC

Ban hành: 08/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

59

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 175:2005 về mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN175:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN175:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN 175:2005 ,Mức ồn tối đa cho phép,Công trình công cộng,Tiêu chuẩn thiết kế,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 175:2005 MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Maximum permitted noise levels for public

Ban hành: 08/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

60

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 352:2005 về sơn - phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN352:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN352:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN352:2005,Phương pháp không phá hủy,Xác định chiều dày màng sơn khô ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 352: 2005 SƠN - PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY MÀNG SƠN KHÔ Paint - Method for Nondestructive Determination of Dry Film Thickness

Ban hành: 19/07/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162