Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 6142 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7565:2005 về Quy phạm thiết bị nâng trên các phương tiện thuỷ nội địa

khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QUY PHẠM THIẾT BỊ NÂNG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Rules of cargo handling appliances for means of floating inland water CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Quy định

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7547:2005 về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phân loại

khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN - PHÂN LOẠI Personal protective equipment - Classification 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung và phân loại phương

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7508:2005 (EN 12517 : 1998) về Kiểm tra không phá hủy mối hàn - Kiểm tra mối hàn bằng chụp tia bức xạ - Mức chấp nhận

chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN – KIỂM TRA M6OI1 HÀN BẰNG CHỤP TIA BỨC XẠ - MỨC CHẤP

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7507:2005 (EN 970 : 1997) về Kiểm tra không phá huỷ mối hàn nóng chảy - Kiểm tra bằng mắt thường

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN NÓNG CHẢY - KIỂM TRA BẰNG MẮT THƯỜNG Non-destructive examination of fusion welds - Visual

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7553:2005 (ISO 668 : 1995) về Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Phân loại, kích thước và khối lượng danh định

2005 hoàn toàn tương đương ISO 668 : 1995. TCVN 7553 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 104 “Công te nơ vận chuyển” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7551:2005 (ISO 2374 : 1983) về Thiết bị nâng - Dãy tải lớn nhất cho các mẫu cần trục cơ bản

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. THIẾT BỊ NÂNG - DÃY TẢI LỚN NHẤT CHO CÁC MẪU CẦN TRỤC CƠ BẢN Lifting appliances − Range of maximum capacities for basic models 1 Phạm vi

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7560:2005 (ISO/IEC 14462 : 2004) về Công nghệ thông tin - Mô hình tham chiếu EDI-mở

Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Lời giới thiệu Những lợi ích kinh tế của Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) đã được

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

28

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7537:2005 về Da - Xác định hàm lượng ẩm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7537:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7537:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định hàm lượng ẩm da,TCVN 7537:2005,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7537 : 2005 DA – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ẨM Leather – Determination of moisture content Lời nói đầu TCVN 7537 : 2005 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 120 Sản phẩm

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7561:2005 (ISO 6093:1985) về Xử lý thông tin - Cách trình bày các giá trị số trong chuỗi ký tự cho trao đổi thông tin

2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. XỬ LÝ THÔNG TIN - CÁCH TRÌNH

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7555:2005 (ISO 830:1999) về Công tenơ vận chuyển - Từ vựng

TCVN7555:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7555:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TCVN 7555:2005 ISO 830:1999 CÔNG TENƠ VẬN CHUYỂN - TỪ VỰNG Freight contai ners - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 7555:2005 hoàn toàn tương đương ISO 830:1999. TCVN 7555:2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 104

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7535:2005 (ISO/TS 17226 : 2003) về Da - Phép thử hóa - Xác định hàm lượng formalđehyt

TCVN7535:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7535:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7535 : 2005 ISO/TS 17226 : 2003 DA - PHÉP THỬ HÓA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALĐEHYT Leather - Chemical tests - Determination of formaldehyde content Lời nói đầu TCVN 7535 : 2005 hoàn toàn tương

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7546:2005 về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phân loại các yếu tố nguy hiểm và có hại

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN CÓ HẠI - PHÂN LOẠI CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM VÀ Personal protective equipment - Classification of hazards 1. Phạm

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

34

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7483:2005 về gạch gốm ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7483:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7483:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Gạch gốm ốp lát đùn dẻo,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 7483:2005 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7483 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT ĐÙN DẺO - YÊU CẦU KỸ THUẬT Extruded ceramic floor and wall tiles - Specifications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7485:2005 (ASTM D 56-02A) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Tag

Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Lời giới thiệu Để bảo đảm độ chính xác chấp nhận được, phương pháp xác định điểm chớp cháy

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

36

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7530:2005 về Săm ô tô do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7530:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7530:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Săm ô tô,TCVN 7530:2005 ,Giao thông,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7530 : 2005 SĂM ÔTÔ Inner tubes for automobiles tires Lời nói đầu TCVN 7530 : 2005 được xây dựng trên cơ sở JIS D 4231 : 1995; TCVN 7530 : 2005 do Tiểu ban kỹ

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7543:2005 ((ISO 2747 : 1998) về Men thủy tinh và men sứ - Dụng cụ tráng men dùng để đun nấu - Xác định độ bền sốc nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7543:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7543:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Dụng cụ tráng men dùng để đun nấu ,Xác định độ bền sốc nhiệt ,Men thủy tinh và men sứ,TCVN 7543:2005,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7543 : 2005 MEN THỦY TINH VÀ MEN SỨ - DỤNG CỤ TRÁNG MEN DÙNG ĐỂ ĐUN NẤU - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN SỐC NHIỆT

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7484:2005 về Vật liệu chịu lửa - Gạch cao alumin

số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. VẬT LIỆU CHỊU LỬA − GẠCH CAO ALUMIN Refractory materials – High alumina bricks 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gạch chịu lửa cao alumin có hàm lượng nhôm oxit không nhỏ

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

39

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7527:2005 về kính xây dựng - Kính cán vân hoa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7527:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7527:2005,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7527 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH CÁN VÂN HOA Glass in building - Rolling patterned glass Lời nói đầu TCVN 7527 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Tổng công ty Thủy

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

40

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7529:2005 về kính xây dựng - Kính màu hấp thụ nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7529:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7529:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7529 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH MÀU HẤP THỤ NHIỆT Glass in building - Heat absorbing tint glass Lời nói đầu TCVN 7529 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự

Ban hành: 07/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162