Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 6142 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 104:1963 về Đai ốc thô sáu cạnh, xẻ rãnh - Kích thước

TCVN104:1963,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN104:1963,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Đai ốc thô sáu cạnh,Đai ốc thô sáu cạnh xẻ rãnh,Đai ốc,Kích thước ,TCVN 104:1963,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 104-63 ĐAI ỐC THÔ SÁU CẠNH, XẺ RÃNH KÍCH THƯỚC Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm: có ren

Ban hành: Năm 1963

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8034:2009 (ISO 104 : 2002) về Ổ lăn - Ổ lăn chặn - Kích thước bao, bản vẽ chung

TCVN8034:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8034:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8034 : 2009 ISO 104 : 2002 Ổ LĂN - Ổ LĂN CHẶN - KÍCH THƯỚC BAO, BẢN VẼ CHUNG Rolling bearings - Thrust bearings - Boundary dimensions, general plan Lời nói đầu TCVN 8034 : 2009 thay thế Điều 2 phần Hình 4, 5, Bảng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

203

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 145:2005 về hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN145:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN145:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN145:2005,Lập đề cương khảo sát thiết kế ,Thiết kế công trình thủy lợi,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 145:2005 HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI (Ban hành theo quyết định số 405/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 2 năm

Ban hành: 28/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

204

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 141:2005 về quy phạm đo vẽ mặt cắt, bình đồ địa hình công trình thủy lợi các tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN141:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN141:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN141:2005,Quy phạm đo vẽ mặt cắt bình đồ địa hình,Công trình thủy lợi TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 141:2005 QUY PHẠM ĐO VẼ MẶT CẮT, BÌNH ĐỒ ĐỊA HÌNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Các tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 (Ban hành kèm theo

Ban hành: 23/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

205

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7538-3:2005 (ISO 10381-3 : 2001) về Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 3: Hướng dẫn an toàn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7538-3:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7538-3:2005,***,Chất lượng đất,Lấy mẫu,TCVN 7538-3:2005 ,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7538-3 : 2005 ISO 10381-3 : 2001 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - LẤY MẪU - PHẦN 3: HƯỚNG DẪN AN TOÀN Soil quality - Sampling - Part 3: Guidance on safety Lời nói đầu

Ban hành: 17/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

206

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 220:2005 về cơ sở sản xuất giống tôm Càng xanh - Yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh thú y do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN220:2005,Tiêu chuẩn ngành 28TCN220:2005,Bộ Thuỷ sản,Cơ sở sản xuất giống tôm Càng xanh,Yêu cầu kỹ thuật,Cơ sở sản xuất giống tôm,Vệ sinh thú y,28 TCN 220:2005 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 220 : 2005 Cơ sở sản xuất giống tôm Càng xanh - Yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh thú y Giant freshwater prawn hatchery -

Ban hành: 17/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

207

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 92:2005 về cơ sở sản xuất giống tôm biển - Yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh thú y do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN92:2005,Tiêu chuẩn ngành 28TCN92:2005,Bộ Thuỷ sản,Cơ sở sản xuất giống tôm biển,Yêu cầu kỹ thuật,Vệ sinh thú y,28 TCN 92:2005,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 92:2005 Soát xét lần 1 Cơ sở sản xuất giống

Ban hành: 17/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

208

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 17000:2005 (ISO/IEC 17000 : 2004) về Đánh giá sự phù hợp - Từ vựng và các nguyên tắc chung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVNISO/IEC17000:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đánh giá sự phù hợp,Từ vựng ,Nguyên tắc chung ,TCVN ISO/IEC 17000:2005 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO/IEC 17000 : 2005 ISO/IEC 17000 : 2004 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - TỪ VỰNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG Conformity assessment - Vocabulary

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

209

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-18:2005 (EN 00101:1991) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 18: Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-18:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-18:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định độ cứng bề mặt ,Gạch gốm ốp lát ,Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,TCVN 6415-18:2005,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-18 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 18: XÁC ĐỊNH

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

210

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-17:2005 về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 17: Xác định hệ số ma sát do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-17:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-17:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Gạch gốm ốp lát ,Xác định hệ số ma sát ,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,TCVN 6415-17:2005 ,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-17 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 17: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT Ceramic floor and wall

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

211

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-16:2005 (ISO 10545-16:1999) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 16: Xác định sự khác biệt nhỏ về màu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-16:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-16:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định sự khác biệt nhỏ về màu ,Gạch gốm ốp lát ,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,TCVN 6415-16:2005,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-16 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 16: XÁC ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT NHỎ VỀ MÀU

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

212

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-15:2005 (ISO 10545-15:1995) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định độ thôi chì và cadimi của gạch phủ men do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-15:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-15:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định độ thôi chì và cadimi ,Gạch gốm ốp lát ,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,Gạch phủ men,TCVN 6415-15:2005 ,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-15 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 15: XÁC ĐỊNH ĐỘ THÔI CHÌ VÀ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

213

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-14:2005 (ISO 10545-14:1995) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 14: Xác định độ bền chống bám bẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-14:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-14:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định độ bền chống bám bẩn ,Gạch gốm ốp lát ,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,TCVN 6415-14:2005 ,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-14 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 14: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CHỐNG BÁM BẨN

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

214

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-13:2005 (ISO 10545-13:1995) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định độ bền hoá học do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-13:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-13:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ, Xác định độ bền hoá học ,Gạch gốm ốp lát,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,TCVN 6415-13:2005,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-13 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 13: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN HÓA HỌC Ceramic floor

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

215

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-12:2005 (ISO 10545-12:1995) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ bền băng giá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-12:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-12:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ, Xác định độ bền băng giá ,Gạch gốm ốp lát,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,TCVN 6415-12:2005 ,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-12 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 12: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN BĂNG GIÁ Ceramic floor

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

216

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-11:2005 (ISO 10545-11:1994) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ bền rạn men đối với gạch men do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-11:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-11:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định độ bền rạn men ,Gạch gốm ốp lát,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,Gạch men,TCVN 6415-11:2005 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-11 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN RẠN MEN ĐỐI VỚI GẠCH MEN

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

217

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-10:2005 (ISO 10545-10:1995) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định hệ số giãn nở ẩm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-10:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-10:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Gạch gốm ốp lát ,Xác định hệ số giãn nở ẩm,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,TCVN 6415-10:2005 ,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-10 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ GIÃN NỞ ẨM Ceramic floor

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

218

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-9:2005 (ISO 10545-9:1994) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định độ bền sốc nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-9:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-9:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định độ bền sốc nhiệt ,Gạch gốm ốp lát ,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,TCVN 6415-9:2005,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-9 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 9: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN SỐC NHIỆT Ceramic floor

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

219

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-8:2005 (ISO 10545-8:1994) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-8:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-8:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định hệ số giãn nở nhiệt,Gạch gốm ốp lát,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,TCVN 6415-8:2005 ,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-8 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 8: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ GIÃN NỞ NHIỆT DÀI Ceramic floor

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

220

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-6:2005 (ISO 10545-6:1995) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-6:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-6:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định độ bền mài mòn ,Xác định độ bền mài mòn sâu ,Gạch gốm ốp lát ,Gạch không phủ men ,TCVN 6415-6:2005 ,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-6 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 6: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀI MÒN SÂU ĐỐI VỚI

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.245.255