Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 6142 tiêu chuẩn

181

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7542-2:2005 (ISO 4531-2 : 1998) về Men thuỷ tinh và men sứ - Sự thôi ra của chì và cadimi từ các dụng cụ tráng men khi tiếp xúc với thực phẩm - Phần 2: Giới hạn cho phép do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7542-2:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7542-2:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Sự thôi ra của chì và cadimi ,Dụng cụ tráng men ,Tiếp xúc với thực phẩm,Giới hạn cho phép,Men thuỷ tinh và men sứ,TCVN 7542-2:2005,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7542 - 2: 2005 MEN THỦY TINH VÀ MEN SỨ - SỰ THÔI RA CỦA CHÌ VÀ CADIMI TỪ

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

182

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 341:2005 về quy trình tín hiệu đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN341:2005,Tiêu chuẩn ngành 22TCN341:2005,Bộ Giao thông vận tải,Quy trình tín hiệu đường sắt,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 341:2005 QUY TRÌNH TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUY TRÌNH TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT 22TCN 341-05 BỘ GIAO

Ban hành: 30/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

183

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 342:2005 về Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt

22TCN342:2005,Tiêu chuẩn ngành 22TCN342:2005,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUY TRÌNH CHẠY TÀU VÀ CÔNG TÁC DỒN ĐƯỜNG SẮT 22TCN-342-05 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Ban hành kèm

Ban hành: 30/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

184

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 658:2005 về phân bón - Phương pháp xác định magiê tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN658:2005,Tiêu chuẩn ngành 10TCN658:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Phương pháp xác định Magiê tổng số,Phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ,Phân bón,10 TCN 658:2005 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 658:2005 PHÂN BÓN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MAGIÊ TỔNG SỐ BẰNG PHÉP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ[1][1]

Ban hành: 14/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

185

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 659:2005 về phân bón - Phương pháp xác định đồng tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN659:2005,Tiêu chuẩn ngành 10TCN659:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Phương pháp xác định đồng tổng số,Phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ,Phân bón,10 TCN 659:2005 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 659:2005 PHÂN BÓN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỒNG TỔNG SỐ BẰNG PHÉP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ[1][1] (Fertilizers

Ban hành: 14/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

186

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 657:2005 về phân bón - Phương pháp xác định canxi tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN657:2005,Tiêu chuẩn ngành 10TCN657:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Phương pháp xác định Canxi tổng số ,Phân bón,Phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ,10 TCN 657:2005 ,Xác định canxi tổng số ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 657:2005 PHÂN BÓN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CANXI TỔNG SỐ BẰNG PHÉP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN

Ban hành: 14/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

187

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 654:2005 về thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt thịt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN654:2005,Tiêu chuẩn ngành 10TCN654:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 654-2005  THỨC ĂN HỖN HỢP HOÀN CHỈNH CHO VỊT THỊT Complete feeds for broiler ducks (Ban hành kèm theo Quyết định số 3513 QĐ/BNN-KHCN ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: 14/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

188

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 652:2005 về thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt sinh sản hướng trứng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN652:2005,Tiêu chuẩn ngành 10TCN652:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN __________________ 10TCN                  TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 652-2005

Ban hành: 14/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

189

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 661-2005 về thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN661-2005,Tiêu chuẩn ngành 10TCN661-2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN __________________ 10TCN                TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 661-2005

Ban hành: 14/12/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

190

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 275:2005 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Sai số cho phép và quy định làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN275:2005,Tiêu chuẩn ngành 22TCN275:2005,Bộ Giao thông vận tải,Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,Sai số cho phép,Kích thước khối lượng,Làm tròn số ,Xe cơ giới,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 275:2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ - SAI SỐ CHO PHÉP VÀ QUY ĐỊNH LÀM TRÒN SỐ ĐỐI VỚI KÍCH THƯỚC, KHỐI LUỢNG

Ban hành: 30/11/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

191

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 157:2005 về thiết kế đập đất đầm nén do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14TCN157:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN157:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN157:2005,Thiết kế đập đất đầm nén ,Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 157:2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN (ban hành theo Quyết định số 3060/QĐ-BNN-KHCN ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông

Ban hành: 04/11/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

192

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 156:2005 về Hệ thống công trình thuỷ lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hệ thống của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN156:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN156:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 156 - 2005 HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI QUY ĐỊNH VỀ LẬP VÀ BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG Irrigation Systems formulation and issue of operational procedure 1. Quy định chung

Ban hành: 21/09/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

193

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-230:2005 về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng chủ yếu cho thoại tương tự - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-230:2005,Tiêu chuẩn ngành TCN68-230:2005,Bộ Bưu chính Viễn thông,TCN 68-230:2005,Thiết bị vô tuyến,Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 230: 2005 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN RỜI DÙNG CHỦ YẾU CHO THOẠI TƯƠNG TỰ YÊU CẦU KỸ THUẬT

Ban hành: 17/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

194

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-232:2005 về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng chủ yếu cho thoại tương tự - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-232:2005,Tiêu chuẩn ngành TCN68-232:2005,Bộ Công nghiệp nặng,TCN 68-232:2005,Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất,Yêu cầu kỹ thuật,Ăng ten liền,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 232: 2005 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN LIỀN DÙNG CHỦ YẾU CHO THOẠI

Ban hành: 17/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

195

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-233:2005 về thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000 1X – yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-233:2005,Tiêu chuẩn ngành TCN68-233:2005,Bộ Bưu chính Viễn thông,TCN 68-233:2005 ,Thiết bị trạm gốc thông tin di động,CDMA 2000 1X ,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-233: 2005 THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA 2000 1X YÊU CẦU

Ban hành: 17/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

196

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-229:2005 về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại) yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-229:2005,Tiêu chuẩn ngành TCN68-229:2005,Bộ Bưu chính Viễn thông,TCN 68-229:2005 ,Thiết bị vô tuyến,Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất,Ăng ten rời dùng cho truyền số liệu,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-229: 2005 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN RỜI DÙNG CHO TRUYỀN SỐ LIỆU

Ban hành: 17/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

197

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-231:2005 về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền số liệu (và thoại) yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-231:2005,Tiêu chuẩn ngành TCN68-231:2005,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất,Ăng ten liền,Ăng ten liền dùng cho truyền số liệu ,TCN 68-231:2005 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 231: 2005 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN LIỀN DÙNG CHO TRUYỀN SỐ LIỆU (VÀ

Ban hành: 17/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

198

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 223:2005 về lưới chụp mực - Kỹ thuật khai thác do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN223:2005,Tiêu chuẩn ngành 28TCN223:2005,Bộ Thuỷ sản,Lưới chụp mực,Kỹ thuật khai thác ,28 TCN 223:2005,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 223:2005 LƯỚI CHỤP MỰC - KỸ THUẬT KHAI THÁC Stick-held falling net - Fishing technique Lời nói đầu 28 TCN 223:2005 (Lưới chụp mực - Kỹ thuật khai thác) do Viện Nghiên

Ban hành: 09/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

199

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 331:2005 về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN331:2005,Tiêu chuẩn ngành 22TCN331:2005,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 331:2005,Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 331:2005 BIỂN CHỈ DẪN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC Điều 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này chủ yếu quy định các biển chỉ dẫn trên đường cao tốc, các loại báo hiệu đường bộ khác

Ban hành: 25/07/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

200

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005 về tiêu chuẩn thiết kế cầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN272:2005,Tiêu chuẩn ngành 22TCN272:2005,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 272-05 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẦU Phần 1 – GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. PHẠM VI Các quy định của Bộ Tiêu chuẩn này nhằm dùng cho các công tác thiết kế, đánh giá và khôi phục các cầu cố định và cầu di động trên

Ban hành: 20/06/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.245.255