Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 171712 văn bản

161

Nghị định 26/2005/NĐ-CP về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/2005/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 03 NĂM 2005 VỀ

Ban hành: 02/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2012

162

Nghị định 22/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 22/2005/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN

Ban hành: 01/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

163

Nghị định 21/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giao thông đường thủy nội địa

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 21/2005/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2005 QUY ĐỊNH

Ban hành: 01/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2010

164

Nghị định 20/2005/NĐ-CP về việc bổ sung danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước kèm theo Nghị định 106/2004/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 20/2005/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ

Ban hành: 28/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

165

Nghị định 19/2005/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 19/2005/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2005 QUY ĐỊNH

Ban hành: 28/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

166

Nghị định 18/2005/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 18/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VIỆC

Ban hành: 24/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

167

Nghị định 17/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa và Ia Grai, tỉnh Gia Lai

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 17/2005/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 16/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

168

Nghị định 16/2005/NĐ-CP về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ

Ban hành: 07/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

169

Nghị định 15/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Hiệp, Kiên Lương, Hòn Đất và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 15/2005/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU

Ban hành: 07/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

170

Nghị định 14/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số 14/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Ban hành: 04/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

171

Nghị định 12/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Cơ yếu Chính phủ

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 12/2005/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ TỔ

Ban hành: 03/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

172

Nghị định 13/2005/NĐ-CP sửa đổi Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2005 - 2013

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Ban hành: 03/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

173

Nghị định 11/2005/NĐ-CP Hướng dẫn chuyển giao công nghệ sửa đổi

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 11/2005/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2005 QUY

Ban hành: 02/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

174

Nghị định 10/2005/NĐ-CP về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc SỐ 10/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CỜ TRUYỀN THỐNG, CỜ HIỆU, BIỂU TƯỢNG, HẢI QUAN HIỆU,

Ban hành: 31/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

175

Nghị định 09/2005/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 09/2005/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2005 QUY ĐỊNH XỬ

Ban hành: 27/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

176

Nghị định 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 08/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ

Ban hành: 24/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

177

Nghị định 07/2005/NĐ-CP sửa đổi Điều 12, Điều 13 Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" kèm theo Nghị định 91/1998/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 07/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ

Ban hành: 24/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

178

Nghị định 06/2005/NĐ-CP về việc lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/2005/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC

Ban hành: 19/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

179

Nghị định 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 05/2005/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2005 VỀ

Ban hành: 18/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

180

Nghị định 04/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 04/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2005 QUY

Ban hành: 11/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171