Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 171700 văn bản

121

Nghị định 62/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hòa, Sông Cầu và chia huyện Tuy Hòa thành huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 62/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN TUY HOÀ, SÔNG CẦU VÀ CHIA HUYỆN

Ban hành: 16/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

122

Nghị định 60/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng và Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/2005/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 16/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

123

Nghị định 61/2005/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà và chia xã Bình Lăng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 61/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 61/2005/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC

Ban hành: 16/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

124

Nghị định 64/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 64/2005/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2005 QUY ĐỊNH

Ban hành: 16/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

125

Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN

Ban hành: 04/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

126

Nghị định 58/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 58/2005/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU

Ban hành: 28/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

127

Nghị định 57/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 57/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH 57/2005/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG

Ban hành: 27/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

128

Nghị định 56/2005/NĐ-CP về khuyến nông, khuyến ngư

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********* Số : 56/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ CHÍNH PHỦ Căn

Ban hành: 26/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2010

129

Nghị định 55/2005/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********* Số : 55/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ

Ban hành: 25/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

130

Nghị định 53/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********* Số : 53/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ

Ban hành: 19/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

131

Nghị định 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 54/2005/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ CHẾ ĐỘ THÔI

Ban hành: 19/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2012

132

Nghị định 52/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, tỉnh An Giang

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2005/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC

Ban hành: 12/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

133

Nghị định 50/2005/NĐ-CP về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 50/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ CƠ QUAN

Ban hành: 11/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

134

Nghị định 51/2005/NĐ-CP về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 51/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH

Ban hành: 11/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

135

Nghị định 49/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 49/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 11/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

136

Nghị định 47/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 47/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 47/2005/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ XỬ PHẠT

Ban hành: 08/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

137

Nghị định 48/2005/NĐ-CP về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa VN và Thái Lan liên quan đến việc VN hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và ôtô tải nhẹ nguyên chiếc

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48/2005/NĐ-CP Hả Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 48/2005/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC GIẢM THUẾ SUẤT THUẾ

Ban hành: 08/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

138

Nghị định 46/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 46/2005/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ TỔ CHỨC

Ban hành: 06/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

139

Nghị định 45/2005/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 45/2005/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 06/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

140

Nghị định 43/2005/NĐ-CP về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 43/2005/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH

Ban hành: 05/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234