Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2002/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 6246 tiêu chuẩn

141

Quy chuẩn Việt Nam QCXDVN 01:2002 về Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

QCXDVN01:2002,Quy chuẩn QCXDVN01:2002,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCXDVN 01: 2002 QUY CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG Builing code of construction accessibility for people with disabilities Điều 1: Phạm vi áp dụng 1.1. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu được áp dụng khi xây dựng

Ban hành: 17/01/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7014:2002 (ISO 13853:1998) về An toàn máy - Khoảng cách an toàn để ngăn không cho chân người chạm tới vùng nguy hiểm

số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. AN TOÀN MÁY - KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐỂ NGĂN KHÔNG CHO CHÂN NGƯỜI

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

143

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6166:2002 về Phân bón vi sinh vật cố định nitơ

127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. PHÂN BÓN VI SINH VẬT CỐ ĐỊNH NITƠ Microbial nitrogen fixing fertilizer 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại phân bón chứa vi sinh vật sống, có khả năng cố định nitơ hiếu khí hay kị khí.

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

144

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6168:2002 về chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulo

127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. CHẾ PHẨM VI SINH VẬT PHÂN GIẢI XENLULO Microbial preparation for cellulose degradation 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại chế phẩm chứa vi sinh vật sống, có khả năng phân giải xenlulo hiếu

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

145

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7218:2002 về kính tấm xây dựng - kính nổi - yêu cầu kỹ thuật

TCVN7218:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7218:2002,***,Kính tấm xây dựng,Yêu cầu kỹ thuật,Kính nổi,TCVN 7218:2002 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7218 : 2002 KÍNH TẤM XÂY DỰNG - KÍNH NỔI - YÊU CẦU KỸ THUẬT Sheet glass for construction - Clear float glass - Specifications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

146

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7021:2002 (ISO 3971:1977) về máy xay xát thóc gạo - ký hiệu và thuật ngữ tương đương do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN7021:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7021:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Máy xay xát thóc gạo, Ký hiệu và thuật ngữ,TCVN 7021:2002,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7021:2002 (ISO 3971:1977) MÁY XAY XÁT THÓC GẠO - KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG Rice milling – Symbols and equivalent terms Lời nói

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7020:2002 (ISO 11684:1995) về Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp, thiết bị làm vườn và làm cỏ có đông cơ - Ký hiệu và hình vẽ mô tả nguy hiểm - Nguyên tắc chung

và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

148

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6240:2002 về Dầu hoả dân dụng - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6240:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6240:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu kỹ thuật,Dầu hoả dân dụng ,TCVN 6240:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6240 : 2002 DẦU HỎA DÂN DỤNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Kerosine – Specification Lời nói đầu TCVN 6240 : 2002 thay thế TCVN 6240 : 1997 TCVN 6240 : 2002 do

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

149

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6239:2002 về Nhiên liệu đốt lò (FO) - Yêu cầu Kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6239:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6239:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu kỹ thuật,Nhiên liệu đốt lò ,TCVN 6239:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6239 : 2002 NHIÊN LIỆU ĐỐT LÒ (FO) - YÊU CẦU KỸ THUẬT Fuel oils (FO) - Specification Lời nói đầu TCVN 6239 : 2002 thay thế TCVN 6239 : 1997. TCVN

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7191:2002 ( ISO 4866 : 1990 ) về Rung động và chấn động cơ học - Rung động đối với các công trình xây dựng - Hướng dẫn đo rung động và đánh giá ảnh hưởng của chúng đến các công trình xây dựng

127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Lời giới thiệu Ngày càng thừa nhận rằng các công trình xây dựng phải bền vững với rung động, và việc thừa nhận này vừa cần cho cả công tác thiết kế đối với tính toàn vẹn của kết cấu, độ tin cậy trong sử dụng và tính chấp

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

151

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7221:2002 về yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7221:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7221:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7221:2002 ,Yêu cầu chung về môi trường,Bộ Khoa học và Công nghệ,Trạm xử lý nước thải công nghiệp ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7221: 2002 YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

152

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7222:2002 về yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7222:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7222:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu chung về môi trường,TCVN 7222:2002 ,Trạm xử lý nước thải sinh hoạt,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7222 : 2002 YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẬP TRUNG General

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

153

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7185:2002 về Phân hữu cơ vi sinh vật

TCVN7185:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7185:2002,***,Phân hữu cơ vi sinh vật,TCVN 7185:2002,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7185 : 2002 PHÂN HỮU CƠ VI SINH VẬT Microbial organic fertilizer 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng cho các loại phân hữu cơ bón vào đất, có chứa vi sinh vật sống đã

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

154

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7172:2002 (ISO 11564 : 1998) về sự phát thải nguồn tĩnh - xác định nồng độ khối lượng nitơ ôxit - phương pháp trắc quang dùng naphtyletylendiamin do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7172:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7172:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Sự phát thải nguồn tĩnh ,TCVN 7172:2002 ,Xác định nồng độ khối lượng nitơ ôxit ,Phương pháp trắc quang,Phương pháp trắc quang dùng naphtyletylendiamin ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7172 : 2002 ISO 11564 : 1998

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7111:2002 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu cá biển cỡ nhỏ

TCVN7111:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7111:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7111 : 2002 QUI PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU CÁ BIỂN CỠ NHỎ Rules for the classification and construction of small fishing vessels Lời nói đầu TCVN 7111:2002 – “Qui phạm phân cấp và đóng tàu cá biển cỡ

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

156

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7177:2002 (ISO 8265: 1988) về chất lượng nước – thiết kế và sử dụng dụng cụ lấy mẫu định lượng để lấy mẫu động vật không xương sống đáy cỡ lớn trên nền đá ở vùng nước ngọt nông do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7177:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7177:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7177:2002,Chất lượng nước,Thiết kế và sử dụng,Dụng cụ lấy mẫu định lượng ,Động vật không xương sống đáy cỡ lớn ,Trên nền đá,Vùng nước ngọt nông ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7177: 2002 ISO 8265: 1988

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

157

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7160:2002 (ISO 2131 : 1972) về chất hoạt động bề mặt - phân loại đơn giản do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7160:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7160:2002,***,Phân loại,Chất hoạt động bề mặt,TCVN 7160:2002,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7160 : 2002 ISO 2131 - 1972 CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT - PHÂN LOẠI ĐƠN GIẢN Surface active agents - Simplified classification Lời nói đầu TCVN 7160 : 2002 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

158

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5689:2002 về Nhiên liệu Điêzen (DO) - Yêu cầu Kỹ thuật

TCVN5689:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5689:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5689:2002 NHIÊN LIỆU DIEZEL (DO) - YÊU CẦU KỸ THUẬT Diesel fuel oils (DO) - Specifications Lời nói đầu TCVN 5689 : 2002 thay thế TCVN 5689 : 1997. TCVN 5689 : 2002 do Tiểu ban kỹ thuật TCVN/TC

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

159

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 264:2002 về Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế công trình đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

TCXDVN264:2002,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN264:2002,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 264:2002 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG Buildings and facilities – Basic rules of accessible design and construction for people with disabilities 1.

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2014

160

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 260:2002 về Trường mầm non – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN260:2002,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN260:2002,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 260: 2002 TRƯỜNG MẦM NON - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Kindergarten - Design standard 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các trường mầm non, bao gồm: nhà trẻ, trường mẫu

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250