Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2002/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 6247 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7071:2002 về Bột giấy - Xác định Alpha-, Beta-, và Gamma-Xenluylô

kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ALPHA-, BETA- VÀ GAMMA-XENLUYLÔ Pulp - Determination of alpha-, beta- and gamma-cellulose 1. Phạm vi áp dụng Tiêu

Ban hành: 07/08/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

122

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7070:2002 về Giấy - Xác định sự thay đổi kích thước sau khi ngâm trong nước

định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. GIẤY - XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC SAU KHI NGÂM TRONG NƯỚC Paper - Measurement of dimensional

Ban hành: 07/08/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

123

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7053:2002 về bếp nấu ăn xách tay gắn chai khí đốt hóa lỏng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN7053:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7053:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Bếp nấu ăn xách tay ,Chai khí đốt hóa lỏng ,TCVN 7053:2002 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7053:2002 BẾP NẤU ĂN XÁCH TAY GẮN CHAI KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG Portable cookers attached to liquefied petroleum gas cylinder Lời nói đầu TCVN 7053 :

Ban hành: 07/08/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

124

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7064:2002 về Giấy vệ sinh do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN7064:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7064:2002,***,Giấy vệ sinh,TCVN 7064:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7064:2002 GIẤY VỆ SINH Toilet tissue paper 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại giấy vệ sinh ở dạng cuộn (thường được gọi là “giấy toilet”). 2. Tiêu chuẩn viện dẫn

Ban hành: 07/08/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

125

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7051:2002 (ISO 11118:1999) về Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng kim loại không được nạp lại - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN7051:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7051:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Chai chứa khí,Đặc tính kỹ thuật,Chai chứa khí bằng kim loại ,Phương pháp thử,TCVN 7051:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7051 : 2002 ISO 11118:1999 CHAI CHỨA KHÍ - CHAI CHỨA KHÍ BẰNG KIM LOẠI KHÔNG ĐƯỢC NẠP LẠI - ĐẶC TÍNH KỸ

Ban hành: 07/08/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

126

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7026:2002 (ISO 7165:1999)về Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN7026:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7026:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Bình chữa cháy xách tay ,Tính năng cấu tạo bình chữa cháy xách tay,Chữa cháy,TCVN 7026:2002 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7026:2002 ISO 7165:1999 CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY - TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting -

Ban hành: 07/08/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

127

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7062:2002 về Giấy bao xi măng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN7062:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7062:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Giấy bao xi măng,TCVN 7062:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7062 : 2002 GIẤY BAO XIMĂNG Cement sack paper Lời nói đầu TCVN 7062 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 6 Giấy và cáctông biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: 07/08/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

128

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7065:2002 về Khăn giấy do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN7065:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7065:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Khăn giấy,TCVN 7065:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7065 : 2002 KHĂN GIẤY Paper napkins 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại khăn giấy ở dạng tờ. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3649 : 2000 Giấy và cáctông

Ban hành: 07/08/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

129

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7063:2002 về Giấy bao gói do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN7063:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7063:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giấy bao gói ,TCVN 7063:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7063 : 2002 GIẤY BAO GÓI Wrapping paper 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại giấy được sử dụng để bao gói bên ngoài các sản phẩm khác. Tiêu chuẩn này

Ban hành: 07/08/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

130

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 274:2002 về Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt

TCXDVN274:2002,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN274:2002,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 274 : 2002 CẤU KIỆN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN - PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM GIA TẢI ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN, ĐỘ CỨNG VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG NỨT Reinforced Concrete and Prefabricated Concrete Building Products Loading test

Ban hành: 11/07/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

131

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 275:2002 về Trường trung học chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN275:2002,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN275:2002,***,Tiêu chuẩn thiết kế,Tiêu chuẩn thiết kế trường trung học chuyên nghiệp ,TCXDVN 275:2002 ,Xây dựng

Ban hành: 09/07/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

132

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7001:2002 về phương tiện giao thông đường bộ - đai an toàn và hệ thống ghế - đai an toàn cho người lớn - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN7001:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7001:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 7001:2002,Phương tiện giao thông đường bộ,Yêu cầu và phương pháp thử,Đai an toàn và hệ thống ghế,Đai an toàn cho người lớn,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Phê duyệt kiểu,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7001 : 2002 PHƯƠNG TIỆN

Ban hành: 05/07/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

133

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6999:2002 về phương tiện giao thông đường bộ - phần nhô ra ngoài của môtô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6999:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6999:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương tiện giao thông đường bộ, TCVN 6999:2002,Phần nhô ra ngoài của môtô,Xe máy hai bánh hoặc ba bánh,Yêu cầu và phương pháp thử,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Phê duyệt kiểu,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6999:2002 PHƯƠNG TIỆN GIAO

Ban hành: 05/07/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

134

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7000:2002 về phương tiện giao thông đường bộ - tương thích điện từ của mô tô, xe máy và các bộ phận kỹ thuật điện hoặc điện tử sử dụng riêng - yêu cầu phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN7000:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7000:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 7000:2002,Phương tiện giao thông đường bộ,Tương thích điện từ của mô tô,Xe máy,Bộ phận kỹ thuật điện,Phương pháp thử,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7000:2002 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TƯƠNG

Ban hành: 05/07/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

135

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7002:2002 về phương tiện giao thông đường bộ - đèn biển số sau của phương tiện cơ giới (trừ mô tô) và moóc - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN7002:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7002:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương tiện giao thông đường bộ,Đèn biển số sau phương tiện cơ giới,Yêu cầu và phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7002:2002 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐÈN BIỂN SỐ SAU

Ban hành: 05/07/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

136

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7003:2002 về phương tiện giao thông đường bộ - thiết bị bảo vệ chống sử dụng không được phép mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN7003:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7003:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 7003:2002 ,Phương tiện giao thông đường bộ,Thiết bị bảo vệ chống sử dụng,Không được phép mô tô,Xe máy hai bánh hoặc ba bánh,Yêu cầu và phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN

Ban hành: 05/07/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

137

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6998:2002 về phương tiện giao thông đường bộ - vận tốc thiết kế lớn nhất, mô men soắn lớn nhất và công suất hữu ích lớn nhất của động cơ mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6998:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6998:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6998:2002,Phương tiện giao thông đường bộ,Vận tốc thiết kế lớn nhất,Công suất hữu ích lớn nhất,Xe máy hai bánh hoặc ba bánh,Phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6998:2002

Ban hành: 05/07/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

138

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 271:2002 về Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN271:2002,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN271:2002,Bộ Xây dựng,Xác định độ lún công trình dân dụng ,Xác định độ lún công trình công nghiệp ,Phương pháp đo cao hình học,TCXDVN 271:2002 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 271 : 2002 QUY TRÌNH KĨ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO

Ban hành: 21/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

139

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 267:2002 về Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN267:2002,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN267:2002,Bộ Xây dựng,Lưới thép hàn ,Tiêu chuẩn thiết kế,Kết cấu bê tông cốt thép,Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu,TCXDVN 267:2002 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 267 : 2002 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ

Ban hành: 18/02/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

140

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 291:2002 về Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng - Đá vôi do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN291:2002,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN291:2002,Bộ Xây dựng,Đá vôi ,Đá vôi sản xuất thủy tinh xây dựng ,Nguyên liệu sản xuất thủy tinh xây dựng ,Thủy tinh xây dựng ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 291 : 2002 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH XÂY DỰNG - ĐÁ VÔI Raw materials for producing of construction glass

Ban hành: 12/02/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183