Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2002/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 6253 tiêu chuẩn

101

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7128:2002 (ISO 4047 : 1977) về Da - Xác định tro sunphat hoá tổng và tro sunphat hoá không hoà tan trong nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7128:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7128:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định tro sunphat hoá tổng ,Tro sunphat hoá không hoà tan trong nước ,TCVN 7128:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7128 : 2002 ISO 4047 : 1977 DA - XÁC ĐỊNH TRO SUNPHAT HÓA TỔNG VÀ TRO SUNPHAT HÓA KHÔNG HÒA TAN TRONG NƯỚC

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

102

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7133:2002 về Gạch gốm ốp lát, nhóm Bllb (6 %< E<=10%) - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN7133:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7133:2002,***,Gạch gốm ốp lát ,TCVN 7133:2002 ,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7133 : 2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIIb ( 6 % < E ≤ 10 %) - YÊU CẦU KỸ THUẬT Ceramic floor and wall tile, group BIIb ( 6 % < E ≤ 10 %) - Specification 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7134:2002 về Gạch gốm ốp lát, nhóm BIII (E > 10%) - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7134:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7134:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Gạch gốm ốp lát ,Gạch gốm ốp lát nhóm BIII, TCVN 7134:2002 ,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7134 : 2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIII (E > 10 %) – YÊU CẦU KỸ THUẬT Ceramic floor and wall tiles, group BIII (E > 10 %) – Specification

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

104

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5074:2002 (ISO 105-E01:1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E01: Độ bền màu với nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5074:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5074:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ, Phương pháp xác định độ bền màu,Độ bền màu với nước ,Vật liệu dệt,TCVN 5074:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5074 : 2002 ISO 105-E05 : 1994 VẬT LIỆU DỆT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU PHẦN E01: ĐỘ BỀN MÀU

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Tiêu chuẩn Việt NamTCVN 7040:2002 (ISO 939 : 1980) về gia vị - xác định độ ẩm - phương pháp chưng cất lôi cuốn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7040:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7040:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Gia vị,TCVN 7040:2002,Xác định độ ẩm,Phương pháp trưng cất lôi cuốn,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7040:2002 GIA VỊ - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM – PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT LÔI CUỐN Spices and condiments – Determination

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

106

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7038:2002 (ISO 928 : 1997) về gia vị - Xác định trzo tổng số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7038:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7038:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7038:2002,Gia vị,Xác đinh trzo tổng số,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7038:2002 GIA VỊ - XÁC ĐỊNH TRO TỔNG SỐ Spices and condiments – Determination of total ash Lời nói đầu TCVN 7038 : 2002

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

107

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5484:2002 (ISO 930 : 1997) về gia vị - xác định tro không tan trong axit do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5484:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5484:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Gia vị,TCVN 5484:2002,Xác định tro không tan trong axit,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5484 : 2002 GIA VỊ - XÁC ĐỊNH TRO KHÔNG TAN TRONG AXIT Spices and condiments – Determination of acid-insoluble ash

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5486:2002 (ISO 1108 : 1992) về gia vị - xác định chất chiết ete không bay hơi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5486:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5486:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Gia vị,TCVN 5486:2002,Xác định chất chiết ete không bay hơi,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5486 : 2002 GIA VỊ - XÁC ĐỊNH CHẤT CHIẾT ETE KHÔNG BAY HƠI Spices and condiments – Determination of non-volatile ether

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

109

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7039:2002 (ISO 6571 : 1984) về gia vị và gia vị thảo mộc - xác định hàm lượng dầu bay hơi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7039:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7039:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7039:2002,Gia vị,Gia vị thảo mộc ,Xác định hàm lượng dầu bay hơi,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7039:2002 GIA VỊ VÀ GIA VỊ THẢO MỘC -  XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DẦU BAY HƠI Spices, condiments and herbs –

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

110

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5539:2002 về sữa đặc có đường - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5539:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5539:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Sữa đặc có đường,TCVN 5539:2002,Quy định kỹ thuật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5539:2002 SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG – QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Sweetened condensed milk - Specification Lời nói đầu TCVN 5539 :

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

111

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7029:2002 về sữa hoàn nguyên tiệt trùng - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7029:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7029:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7029:2002,Sữa hoàn nguyên tiệt trùng,Quy định kỹ thuật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7029:2002 SỮA HOÀN NGUYÊN TIỆT TRÙNG – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Sterilized reconstituted milk – Specification 1. Phạm vi áp

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

112

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7030:2002 về sữa chua - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7030:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7030:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7030:2002,Sữa chua,Quy định kỹ thuật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7030 : 2002 SỮA CHUA – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Yoghurt – Specification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sữa chua

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

113

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7036:2002 về hạt tiêu đen (Piper nigrum L) - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7036:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7036:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7036:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hạt tiêu đen ,Quy định kỹ thuật,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7036 : 2002 HẠT TIÊU ĐEN (PIPER NIGRUM L.) - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Black pepper (Piper nigrum L.) - Specification Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

114

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7037:2002 về hạt tiêu trắng (Piper nigrum L) - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7037:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7037:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7037:2002,Quy định kỹ thuật,Hạt tiêu trắng ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7037 : 2002 HẠT TIÊU TRẮNG (PIPER NIGRUM L.) – QUY ĐỊNH KỸ THUẬT White pepper (Piper nigrum L.) – Specification Lời

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

115

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7108:2002 về sữa bột dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”, ngoài ra việc ghi nhãn, quảng cáo trên nhãn sản phẩm phải như sau: - Đối với sữa bột dành cho trẻ từ 0 đến 06 tháng tuổi phải tuân theo điều 8 và khoản 1 của điều 10 Nghị định 74/2002/NĐ-CP. - Đối với sữa bột dành cho trẻ từ 06 đến 12 tháng tuổi phải tuân theo điều 8 và khoản 2 của

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7054:2002 về Vàng thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7054:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7054:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Vàng thương phẩm,TCVN 7054:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7054 : 2002 VÀNG THƯƠNG PHẨM - YÊU CẦU KỸ THUẬT Commercial gold - Technical requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

117

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7055:2002 về Vàng và hợp kim vàng - Phương pháp huỳnh quang tia x để xác định hàm lượng vàng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7055:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7055:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hợp kim vàng,Vàng,Vàng và hợp kim vàng ,Phương pháp huỳnh quang tia x,Phương pháp xác định hàm lượng vàng,TCVN 7055:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7055 : 2002 VÀNG VÀ HỢP KIM VÀNG - PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG TIA X ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

118

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7028:2002 về sữa tươi tiệt trùng - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7028:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7028:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy định kỹ thuật,TCVN 7028:2002,Sữa tươi tiệt trùng,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7028:2002 SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Sterilized fresh milk – Specification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

119

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7056:2002 (ISO 7118:1981) về phương tiện giao thông đường bộ - mô tô - lắp giảm sóc sau do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7056:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7056:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xe mô tô,TCVN 7056:2002,Phương tiện giao thông đường bộ,Lắp giảm sóc sau ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7056:2002 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - MÔ TÔ -LẮP GIẢM XÓC SAU Road vehicles - Motorcycles - Mounting of rear

Ban hành: 11/09/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7072:2002 về Bột giấy - Xác định độ nhớt giới hạn bằng dung dịch Etylendamin(CED) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN7072:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7072:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Xác định độ nhớt giới hạn,Bột giấy,TCVN 7072:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7072 : 2002 BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT GIỚI HẠN BẰNG DUNG DỊCH ĐỒNG ETYLENDIAMIN (CED) Pulp - Determination of limiting viscosity number in cupri

Ban hành: 07/08/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105