Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2002/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 6247 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7138:2002 (ISO 13720 : 1995) về thịt và sản phẩm thịt - định lượng Pseudemonas SPP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7138:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7138:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7138:2002 ,Thịt và sản phẩm thịt ,Định lượng Pseudemonas spp,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7138:2002 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT – ĐỊNH LƯỢNG PSEUDOMONAS SPP. Meat and meat products – Enumeration of Pseudomonas

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

82

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7137:2002 (ISO 13681 : 1995) về thịt và sản phẩm thịt - định lượng nấm men và nấm mốc - kỹ thuật đếm khuẩn lạc do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7137:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7137:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7137:2002,Thịt và sản phẩm thịt ,Kỹ thuật đếm khuẩn lạc,Định lượng nấm men và nấm mốc,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7137 : 2002 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - ĐỊNH LƯỢNG NẤM MEN VÀ NẤM MỐC - KỸ THUẬT ĐẾM KHUẨN

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

83

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7136:2002 (ISO 5552 : 1997) về thịt và sản phẩm thịt - phát hiện và định lượng Entero - bacteriaceae không qua quá trình phục hồi - kỹ thuật MPN và kỹ thuật đếm khuẩn lạc do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7136:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7136:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7136:2002,Thịt và sản phẩm thịt ,Phát hiện và định lượng Entero,Định lượng Entero - bacteriaceae,Không qua quá trình phục hồi,Kỹ thuật đếm khuẩn lạc,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7136:2002 THỊT VÀ SẢN PHẨM

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

84

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7135:2002 (ISO 6391 : 1997) về thịt và sản phẩm thịt - định lượng E.coli - kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44oC sử dụng màng lọc do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7135:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7135:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7135:2002,Thịt và sản phẩm thịt ,Định lượng E.co li,Kỹ thuật đếm khuẩn lạc,Sử dụng màng lọc,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7135:2002 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - ĐỊNH LƯỢNG E.COLI - KỸ THUẬT ĐẾM KHUẨN LẠC Ở 440C

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

85

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4835:2002 (ISO 2917 : 1999) về thịt và sản phẩm thịt - đo độ pH - phương pháp chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4835:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4835:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 4835:2002,Phương pháp chuẩn đo quang,Đo độ pH,Thịt và sản phẩm thịt ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4835:2002 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - ĐO ĐỘ PH - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN Meat and meat products - Measurement of pH

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

86

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7131:2002 về đất sét - phương pháp phân tích hoá học do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7131:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7131:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7131:2002 ,Đất sét ,Phương pháp phân tích hoá học ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7131 : 2002 ĐẤT SÉT - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOÁ HỌC Clays - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 7131 :

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

87

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7116:2002 (ISO 2588: 1985) về Da - Lấy mẫu - Số các mẫu đơn cho một mẫu tổng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7116:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7116:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Số các mẫu đơn cho một mẫu tổng,Lấy mẫu,TCVN 7116:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7116: 2002 ISO 2588: 1985 DA - LẤY MẪU - SỐ CÁC MẪU ĐƠN CHO MỘT MẪU TỔNG Leather - Sampling - Number of items for a gross sample Lời nói đầu

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

88

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7124:2002 (ISO 3379 : 1976) về Da - Xác định độ phồng và độ bền của da cật - Thử nổ bi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7124:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7124:2002,***,Xác định độ phồng độ bền của da cật,Thử nổ bi,TCVN 7124:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7124: 2002 ISO 3379 : 1976 DA – XÁC ĐỊNH ĐỘ PHỒNG VÀ ĐỘ BỀN CỦA DA CẬT – THỬ NỔ BI Leather – Determination of distension and strength of grain – Ball burst test

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

89

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4536:2002 (ISO 105-A01: 1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A01: Quy định chung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4536:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4536:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ, Phương pháp xác định độ bền màu,Vật liệu dệt,Quy định chung,TCVN 4536:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4536: 2002 ISO 105-A01: 1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN A01: QUY ĐỊNH CHUNG Textiles - Tests

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

90

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7033:2002 (ISO 11292 : 1995) về Cà phê hòa tan - Xác định hàm lượng cacbonhydrat tự do và tổng số - Phương pháp sắc ký trao đổi ion hiệu năng cao do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7033:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7033:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7033:2002,Cà phê hòa tan,Xác định hàm lượng cacbonhydrat tự do,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương pháp sắc ký trao đổi ion,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7033 : 2002 CÀ PHÊ HÒA TAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBONHYDRAT TỰ DO VÀ TỔNG SỐ -

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

91

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7132:2002 về Gạch gốm ốp lát - Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7132:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7132:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Định nghĩa,Định nghĩa và phân loại,Đặc tính kỹ thuật,Ghi nhãn,Gạch gốm ốp lát,TCVN 7132:2002 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7132 : 2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT - ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI,  ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GHI NHÃN Ceramic floor and wall tiles

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

92

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5232:2002 (ISO 105-D01 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần D01: Độ bền màu với giặt khô do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5232:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5232:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ, Phương pháp xác định độ bền màu,Vật liệu dệt,Độ bền màu với giặt khô ,TCVN 5232:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5232 : 2002 ISO 105-D01 : 1993 VẬT LIỆU DỆT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU PHẦN D01: ĐỘ BỀN MÀU VỚI GIẶT KHÔ

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7112:2002 (ISO 7243 : 1989) về Ecgônômi - Môi trường nóng - Đánh giá stress nhiệt đối với người lao động bằng chỉ số WBGT (nhiệt độ cầu ướt)

năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7077:2002 (ISO 1757 : 1996) về An toàn bức xạ - Liều kế phim dùng cho cá nhân

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. AN TOÀN BỨC XẠ - LIỀU KẾ PHIM  DÙNG CHO CÁ NHÂN Radiation protection - Personal photographic

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

95

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7031:2002 (ISO 6669 : 1995) về cà phê nhân và cà phê rang - xác định mật độ khối chảy tự do của hạt nguyên (Phương pháp thông thường) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7031:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7031:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7031:2002 ,Cà phê nhân và cà phê rang,Xác định mật độ khối chảy tự do,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương pháp thông thường,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7031 : 2002 CÀ PHÊ NHÂN VÀ CÀ PHÊ RANG – XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ KHỐI CHẢY TỰ DO CỦA HẠT

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

96

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7032:2002 (ISO 10470 : 1993) về cà phê nhân - bảng tham chiếu đánh giá khuyết tật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7032:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7032:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cà phê nhân,Bảng tham chiếu đánh giá khuyết tật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7032:2002 CÀ PHÊ NHÂN - BẢNG THAM CHIẾU ĐÁNH GIÁ KHUYẾT TẬT Green coffee - Defect reference chart Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

97

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7034:2002 (ISO 8460 : 1987) về cà phê hòa tan - xác định mật độ khối chảy tự do và mật độ khối nén chặt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7034:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7034:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7034:2002,Xác định mật độ khối chảy tự do,Cà phê hòa tan,Mật độ khối nén chặt ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7034 : 2002 CÀ PHÊ HÒA TAN – XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ KHỐI CHẢY TỰ DO VÀ MẬT ĐỘ KHỐI NÉN CHẶT Instant

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

98

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7035:2002 (ISO 11294 : 1994) về Cà phê bột - Xác định độ ẩm - Phương pháp xác định sự hao hụt khối lượng ở 1030C (Phương pháp thông thường) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7035:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7035:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7035:2002 ,Xác định độ ẩm,Phương pháp xác định sự hao hụt ,Phương pháp thông thường,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7035:2002 CÀ PHÊ BỘT - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỰ HAO HỤT KHỐI LƯỢNG Ở 1030C

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

99

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5235:2002 (ISO 105-E04: 1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E04: Độ bền màu với mồ hôi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5235:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5235:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Độ bền màu với mồ hôi,Vật liệu dệt, Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 5235:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5235: 2002 ISO 105-E04: 1994 VẬT LIỆU DỆT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU PHẦN E04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI MỒ HÔI Textiles

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

100

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7130:2002 (ISO 11640 : 1993) về Da - Phương pháp xác định độ bền màu - Độ bền màu với các chu kỳ chà xát qua lại chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo qui định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. DA

Ban hành: 07/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251