Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2002/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 6246 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7098:2002 (ISO 3400 : 1997) về Thuốc lá điếu - Xác định alkaloit trong phần ngưng tụ khói - Phương pháp đo phổ

Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. THUỐC LÁ ĐIẾU - XÁC ĐỊNH CÁC ALKALOIT TRONG PHẦN NGƯNG TỤ KHÓI - PHƯƠNG PHÁP

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7096:2002 (ISO 3308:2000) về Máy hút thuốc lá phân tích thông dụng - Định nghĩa và các điều kiện chuẩn

khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. MÁY HÚT THUỐC LÁ PHÂN TÍCH THÔNG DỤNG - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN Routine analytical cigarette - smoking

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

63

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5538:2002 về sữa bột - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5538:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5538:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 5538:2002,Sữa bột,Quy định kỹ thuật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5538 : 2002 Soát xét lần 1 SỮA BỘT – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Milk powder – Specification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng

Ban hành: 30/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

64

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7106: 2002 (CODEX STAN 190:1995) về cá phile đông lạnh do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7106:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7106:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7106: 2002 ,Cá phile đông lạnh,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7106 : 2002 CÁ PHILE ĐÔNG LẠNH NHANH Quick frozen fish fillets 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho cá phile đông lạnh

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

65

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7109:2002 (CAC/RCP 24:1979) về quy phạm thực hành đối với tôm hùm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7109:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7109:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7109:2002 ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy phạm thực hành đối với tôm hùm ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7109 : 2002 QUI PHẠM THỰC HÀNH ĐỐI VỚI TÔM HÙM Recommended Code of Practice for Lobsters 1. Phạm vi áp dụng Quy

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

66

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 về Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5507:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5507:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 5507:2002,Quy phạm an toàn trong sản xuất,Sản xuất kinh doanh,Sử dụng bảo quản và vận chuyển,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5507: 2002 SOÁT XÉT LẦN 2 HOÁ CHẤT NGUY HIỂM – QUI PHẠM AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

67

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6392:2002 về cá xay chế biến hình que, cá cắt miếng và cá phile tẩm bột xù hoặc bột nhão đông lạnh nhanh do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6392:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6392:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 6392:2002 ,Cá xay chế biến hình que ,Cá cắt miếng và cá phile,Tẩm bột xù hoặc bột nhão ,Bột nhão đông lạnh nhanh ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6392: 2002 CÁ XAY CHẾ BIẾN HÌNH QUE, CÁ MIẾNG VÀ CÁ PHILE TẨM BỘT

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

68

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7110:2002 về tôm hùm đông lạnh nhanh do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7110:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7110:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7110:2002 ,Tôm hùm đông lạnh nhanh,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7110 : 2002 TÔM HÙM ĐÔNG LẠNH NHANH Quick frozen lobsters 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho tôm hùm, tôm hùm đá,

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

69

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7105: 2002 (CODEX STAN 191:1995) về mực ống đông lạnh nhanh do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7105:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7105:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7105: 2002 ,Mực ống đông lạnh nhanh,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7105 : 2002 MỰC ỐNG ĐÔNG LẠNH NHANH Quick frozen raw squid 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho mực ống nguyên liệu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

70

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7139:2002 (ISO 13722 : 1996) thịt và sản phẩm thịt - định lượng Brochothrix thermosphacta - kỹ thuật đếm khuẩn lạc do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7139:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7139:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7139:2002,Thịt và sản phẩm thịt ,Định lượng Brochothrix thermosphacta,Kỹ thuật đếm khuẩn lạc,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7139:2002 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - ĐỊNH LƯỢNG BROCHOTHRIX THERMOSPHACTA - KỸ THUẬT ĐẾM

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

71

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7159:2002 (ISO 7851 : 1983) về Phân bón và chất cải tạo đất - Phân loại

Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. PHÂN BÓN VÀ CHẤT CẢI TẠO ĐẤT - PHÂN LOẠI Fertilizers and soil conditioners - Classification 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

72

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7154:2002 (ISO 3819:1985) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh - Cốc thí nghiệm có mỏ

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 0. Lời giới thiệu Các kích thước quy định đối với cốc thí nghiệm có mỏ trong tiêu chuẩn này gần với kích thước chế tạo trung bình

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

73

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7156:2002 (ISO 4798:1997) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Phễu lọc

khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - PHỄU LỌC Laboratory glassware - Filter funnels 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và kích thước cho phễu lọc

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

74

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7157:2002 (ISO 4799 : 1978) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh - Bộ ngưng tụ

chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - BỘ NGƯNG TỤ Laboratory glassware - Condunsers 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các chi tiết cho các

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7158:2002 (ISO 4800:1998) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh - Phễu chiết và phễu chiết nhỏ giọt

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Lời giới thiệu Phễu chiết/lọc được sử dụng trong các phòng thí nghiệm đối với các dịch lỏng và các phễu này được dùng với mục đích tạo thuận

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7152:2002 (ISO 7712:1983) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Pipet Pasteur sử dụng một lần

Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - PIPET PASTEUR SỬ DỤNG MỘT LẦN Laboratory glassware - Diposable Pasteur pipettes 1. Phạm vi và lĩnh vực

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7155:2002 (ISO 718:1990) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Sốc nhiệt và độ bền sốc nhiệt - Phương pháp thử

tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - SỐC NHIỆT VÀ ĐỘ BỀN ĐỘ BỀN SỐC NHIỆT - PHƯƠNG PHÁP THỬ Laboratory

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

78

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7142:2002 (ISO 936 : 1998) về thịt và sản phẩm thịt - xác định tro tổng số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7142:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7142:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7142:2002,Thịt và sản phẩm thịt ,Xác định tro tổng số,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7142:2002 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH TRO TỔNG SỐ Meat and meat products – Determination of total ash Lời nói đầu

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

79

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7141:2002 (ISO 13496 : 2000) về thịt và sản phẩm thịt - xác định Phospho tổng số - phương pháp quang phổ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7141:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7141:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thịt và sản phẩm thịt ,TCVN 7141:2002,Xác định Phospho tổng số,Phương pháp quang phổ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7141:2002 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH PHOSPHO TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Meat

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

80

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7140:2002 (ISO 13496 : 2000) về thịt và sản phẩm thịt - phát hiện phẩm cầu - phương pháp sử dụng sắc ký lớp mỏng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7140:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7140:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thịt và sản phẩm thịt ,TCVN 7140:2002,Phát hiện phẩm cầu,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương pháp sử dụng sắc ký lớp mỏng,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7140:2002 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - PHÁT HIỆN PHẨM MÀU - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SẮC KÝ LỚP

Ban hành: 22/11/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250