Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2002/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 6253 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7049:2002 về thịt chế biến có xử lý nhiệt - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7049:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7049:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7049:2002,Thịt chế biến có xử lý nhiệt ,Quy định kỹ thuật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7049:2002 THỊT CHẾ BIẾN CÓ XỬ LÝ NHIỆT – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Heat - treated processed meat – Specification 1 Phạm

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

42

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7048:2002 về thịt hộp - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7048:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7048:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7048:2002,Thịt hộp,Quy định kỹ thuật,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7048:2002 THỊT HỘP ( QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Canned meat – Specification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho đồ hộp thịt gia súc, gia cầm và thịt

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

43

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7085:2002 (ISO 5764 : 1987) về sữa – xác định điểm đóng băng – phương pháp sử dụng dụng cụ đo nhiệt độ đông lạnh bằng điện trở nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7085:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7085:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7085:2002,Xác định điểm đóng băng ,Phương pháp sử dụng dụng cụ,Dụng cụ đo nhiệt độ đông lạnh,Điện trở nhiệt,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7085:2002 SỮA – XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐÓNG BĂNG - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG DỤNG CỤ

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

44

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7084:2002 (ISO 1736 : 2000) về sữa bột và sản phẩm sữa bột – xác định hàm lượng chất béo – phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7084:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7084:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7084:2002,Sữa bột và sản phẩm sữa bột ,Xác định hàm lượng chất béo,Phương pháp khối lượng,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7084:2002 SỮA BỘT VÀ SẢN PHẨM SỮA BỘT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO – PHƯƠNG PHÁP KHỐI

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

45

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7083:2002 (ISO 11870 : 2000) về sữa và sản phẩm sữa – xác định hàm lượng chất béo - hướng dẫn chung sử dụng phương pháp đo chất béo do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7083:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7083:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Sữa và sản phẩm sữa ,TCVN 7083:2002,Xác định hàm lượng chất béo,Hướng dẫn chung sử dụng ,Phương pháp đo chất béo,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7083:2002 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO – HƯỚNG

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

46

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7080:2002 (ISO 14378 : 2000) về sữa và sữa bột – xác định hàm lượng iođua – phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7080:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7080:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7080:2002,Sữa và sữa bột,Xác định hàm lượng iođua,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7080:2002 SỮA VÀ SỮA BỘT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG IOĐUA PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

47

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7223:2002 về phương tiện giao thông đường bộ - đèn chiếu sáng phía trước của xe cơ giới có chùm sáng gần và/ hoặc chùm sáng xa không đối xứng và được lắp đèn sợi đốt loại R2 và/ hoặc HS1 – yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7223:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7223:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương tiện giao thông đường bộ,TCVN 7223:2002,Đèn chiếu sáng phía trước,Xe cơ giới có chùm sáng gần,Chùm sáng xa không đối xứng,Bộ Khoa học và Công nghệ,Lắp đèn sợi đốt loại R2 ,Yêu cầu và phương pháp thử,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7223 : 2002

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

48

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7225:2002 về phương tiện giao thông đường bộ - đèn vị trí trước và sau, đèn phanh và đèn hiệu chiều rộng xe cho xe cơ giới, moóc và bán moóc – yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7225:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7225:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7225:2002,Phương tiện giao thông đường bộ,Đèn vị trí trước và sau,Đèn phanh và đèn hiệu chiều rộng xe ,Xe cơ giới,Moóc và bán moóc ,Yêu cầu và phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7225 : 2002

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

49

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7224:2002 về phương tiện giao thông đường bộ - đèn chiếu sáng phía trước liền khối của xe cơ giới có chùm sáng gần hoặc chùm sáng xa hoặc cả 2 không đối xứng – yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7224:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7224:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7224:2002,Phương tiện giao thông đường bộ,Đèn chiếu sáng phía trước liền khối,Xe cơ giới,Chùm sáng gần hoặc chùm sáng xa ,Yêu cầu và phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7224:2002 PHƯƠNG TIỆN

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

50

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7228:2002 về phương tiện giao thông đường bộ - thiết bị phanh của ôtô con – yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7228:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7228:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7228:2002,Phương tiện giao thông đường bộ,Thiết bị phanh của ôtô con,Yêu cầu và phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7228 : 2002 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - THIẾT BỊ PHANH CỦA Ô TÔ CON -

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

51

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7209:2002 về chất lượng đất - giới hạn tối đa cho phép của kim loại nặng trong đất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7209:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7209:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chất lượng đất,TCVN 7209:2002 ,Giới hạn tối đa cho phép,Kim loại nặng trong đất ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7209:2002 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT Soil quality –

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

52

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7087:2002 về ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7087:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7087:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7087:2002 ,Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7087: 2002 GHI NHÃN THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN Labelling of prepackaged foods 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

53

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5233:2002 (ISO 105-E02: 1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E02: Độ bền màu với nước biển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5233:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5233:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Độ bền màu với nước biển ,Vật liệu dệt, Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 5233:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5233: 2002 ISO 105-E02: 1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E02: ĐỘ BỀN MÀU VỚI NƯỚC BIỂN

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

54

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5236:2002 (ISO 105-J02: 1997) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần J02 - Phương pháp sử dụng thiết bị để đánh giá độ trắng tương đối do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5236:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5236:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đánh giá độ trắng tương đối ,Vật liệu dệt, Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 5236:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5236: 2002 ISO 105-J02: 1997 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN J02 - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

55

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5478:2002 (ISO 105-P01 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần P01: Độ bền màu đối với gia nhiệt khô (trừ là ép) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5478:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5478:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vật liệu dệt, Phương pháp xác định độ bền màu,Độ bền màu đối với gia nhiệt khô ,TCVN 5478:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5478 : 2002 ISO 105-P01 : 1993 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN P01: ĐỘ BỀN MÀU ĐỐI VỚI

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

56

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7044:2002 về rượu mùi - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7044:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7044:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7044:2002 ,Rượu mùi,Quy định kỹ thuật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7044:2002 RƯỢU MÙI – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Liqueur – Specification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại rượu mùi

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

57

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7208:2002 về Chất độc hại trong xăng động cơ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7208:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7208:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chất độc hại trong xăng động cơ,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7208 : 2002 CHẤT ĐỘC HẠI TRONG XĂNG ĐỘNG CƠ Hazardous materials in motor gasoline Lời nói đầu TCVN 7208 : 2002 do Tiểu ban kỹ thuật TCVN/TC 28/SC 5

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

58

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7043:2002 rượu trắng - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7043:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7043:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Rượu trắng,Quy định kỹ thuật,TCVN 7043:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7043:2002 RƯỢU TRẮNG – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Distilled alcoholic beverages – Specification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

59

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7088:2002 về hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7088:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7088:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7088:2002 ,Hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7088: 2002 HƯỚNG DẪN GHI NHÃN DINH DƯỠNG Guidelines on nuitrition labelling 1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này hướng

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

60

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7089:2002 (CODEX STAN 107 : 1991) về ghi nhãn phụ gia thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7089:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7089:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7089:2002,Ghi nhãn phụ gia thực phẩm ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7089 : 2002 GHI NHÃN PHỤ GIA THỰC PHẨM Labelling of food additives when sold as such 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169