Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2002/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 6246 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7201:2002 về Phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Nhãn Pallet EAN - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN7201:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7201:2002,***,Phân định và thu nhận dữ liệu tự động , Nhãn Pallet EAN ,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 7201:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7201 : 2002 PHÂN ĐỊNH VÀ THU THẬP DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG - NHÃN PALLET EAN - YÊU CẦU KỸ THUẬT Automatic identification and data capture - EAN Pallet

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

202

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7202:2002 về Phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Mã vạch 3.9 - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN7202:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7202:2002,***,Yêu cầu kỹ thuật,Phân định và thu nhận dữ liệu tự động ,Mã vạch 3.9 ,TCVN 7202:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7202 : 2002 PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG – MÃ VẠCH 3.9 - YÊU CẦU KỸ THUẬT Automatic identification and data capture –  Bar code

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

203

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7200:2002 về Mã số mã vạch vật phẩm - Mã côngtenơ vận chuyển theo xê-ri (SSCC) - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN7200:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7200:2002,***,Mã côngtenơ vận chuyển theo xê-ri ,Yêu cầu kỹ thuật,Mã số mã vạch vật phẩm ,TCVN 7200:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7200 : 2002 MÃ SỐ VẠCH VẬT PHẨM – MÃ CÔNGTENNƠ VẬN CHUYỂN THEO XÊ-RI (SSCC) – YÊU CẦU KỸ THUẬT Article Number and Bar Code – Serial Shipping

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7004:2002 về Máy điện châm

TCVN7004:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7004:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7004:2002 MÁY ĐIỆN CHÂM Acupuncture apparatus Lời nói đầu TCVN 7004:2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC2 “thiết bị y tế” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

205

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5700:2002 về Văn bản quản lý nhà nước – Mẫu trình bày do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số:         /năm ban hành văn bản (nếu là văn bản quy phạm pháp luật)/ chữ viết tắt tên loại văn bản – chữ viết tắt tên cơ quan ban hành văn bản. Giữa số, năm ban hành văn bản và ký hiệu văn bản là các dấu gạch chéo, gạch nối viết liền không cách. Ví dụ 1: Số: 5/2000/NĐ-CP (Nghị định số 5 năm 2000 của Chính phủ) Ví dụ 2: Số: 12/QĐ-UBND (Quyết

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

207

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7183:2002 về hệ thống thiết bị xử lý nước sạch dùng trong y tế - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7183:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7183:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7183:2002 ,Hệ thống thiết bị xử lý nước sạch,Dùng trong y tế ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu kỹ thuật,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7183 : 2002 HỆ THỐNG THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC SẠCH DÙNG TRONG Y TẾ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Water

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7022:2002 về Trạm y tế cơ sở - Yêu cầu thiết kế

trình y tế" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7005:2002 (ISO 5367 : 2000) về Ống thở dùng trong máy gây mê và máy thở

gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. ỐNG THỞ DÙNG TRONG MÁY GÂY MÊ VÀ MÁY THỞ Breathing tubes intended for use

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

210

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 197:2002 (ISO 6892:1998) về vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường

TCVN197:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN197:2002,***,Vật liệu kim loại,Thử kéo ở nhiệt độ thường ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 197 : 2002 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ KÉO Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG Metallic materials – Tensile testing at ambient temperature 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

211

Tiêu chuẩn ngành 20TCN 104:1983 về quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường quảng trường đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

20TCN104:1983,Tiêu chuẩn ngành 20TCN104:1983,Bộ Xây dựng,20TCN 104:1983 ,Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố,Đường quảng trường đô thị ,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 20TCN 104:1983 QUY PHẠM KỸ THUẬT THIẾT KẾ ĐƯỜNG PHỐ, ĐƯỜNG QUẢNG TRƯỜNG ĐÔ THỊ (Ban hành theo Quyết định số 08BXD/KHKT ngày 8/1/1983 của Bộ Xây

Ban hành: 08/01/1983

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

212

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 561:2002 về hạt giống thuốc lá (nicotiana tabacum l.) - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN561:2002,Tiêu chuẩn ngành 10TCN561:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Hạt giống thuốc lá,Yêu cầu kỹ thuật,10 TCN 561:2002 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 561:2002 HẠT GIỐNG THUỐC LÁ (Nicotiana tabacum L.) YÊU CẦU KỸ THUẬT TOBACCO SEED Technical Requirements 1. Phạm vi áp dụng - Tiêu

Ban hành: 24/01/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

213

Tiêu chuẩn ngành 14TCN131:2002 về Trang thiết bị quản lý trong hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu

Nam: Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế TCXDVN 285 - 2002. 3. Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 4. Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục quản lý nước và Công trình thuỷ

Ban hành: 09/01/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7167-1:2002 (ISO 7296-1:1991, Amd.1:1996) về Cần trục - Ký hiệu bằng hình vẽ - Phần 1: Quy định chung

định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. CẦN TRỤC - KÝ HIỆU BẰNG HÌNH VẼ - PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG Cranes - graphical symbols - Part 1: General

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7167-2:2002 (ISO 7296-2 : 1996) về Cần trục - Ký hiệu bằng hình vẽ - Phần 2: Cần trục tự hành

khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. CẦN TRỤC – KÝ HIỆU BẰNG HÌNH VẼ - PHẦN 3: CẦN TRỤC TỰ HÀNH Cranes – graphical symbols – Part 3: Mobile General

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-20:2002 (ISO 128-20:1996) về Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 20: Các quy ước cơ bản về nét vẽ

TCVN8-20:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8-20:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-20:2002 ISO 128-20:1996 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN - PHẦN 20: QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ NÉT VẼ Technical drawings – General principles of presentation - Part 20: Basic conventions for lines.

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-22:2002 (ISO 128-22:1999) về Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 22: Quy ước cơ bản và cách áp dụng đối với đường dẫn và đường chú dẫn

TCVN8-22:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8-22:2002,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-22:2002 ISO 128-22:1999 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN - PHẦN 22: QUY ƯỚC CƠ BẢN VÀ CÁCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐƯỜNG DẪN VÀ ĐƯỜNG CHÚ DẪN Technical drawings – General principles of presentation – Part 22: Basic

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-34:2002 (ISO 128-34 : 2001) Về Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 34: Hình chiếu trên bản vẽ cơ khí

TCVN8-34:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8-34:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-34 : 2002 ISO 128-34 : 2001 BẢNG VẼ KỸ THUẬT - NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN - PHẦN 34: HÌNH CHIẾU TRÊN BẢN VẼ CƠ KHÍ Technical drawings - General principles of presentation - Part 34: Views on mechanical

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-24:2002 (ISO 128-24 : 1999) về Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 24: Nét vẽ trên bản vẽ cơ khí

TCVN8-24:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8-24:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-24 : 2002 ISO 128-24 : 1999 BẢN VẼ KỸ THUẬT - NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN - PHẦN 24: NÉT VẼ TRÊN BẢN VẼ CƠ KHÍ Technical drawings - General principles of presentation - Part 24: Lines on mechanical

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7180-8:2002 (ISO 1992 - 8 : 1978) về Tủ lạnh thương mại – Phương pháp thử - Phần 8: Thử va chạm cơ học ngẫu nhiên

thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật TỦ LẠNH THƯƠNG MẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 8: THỬ VA CHẠM CƠ HỌC NGẪU

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250