Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104/2002/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 187694 văn bản

101

Nghị định 35/2002/NĐ-CP sửa đổi Danh mục A, B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi

35/2002/ND-CP,Nghị định 35 2002,Chính phủ,Luật khuyến khích đầu tư trong nước,Luật Khuyến khích đầu tư,Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư,Sửa đổi,Bổ sung,Doanh nghiệp,Đầu tư CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

102

Nghị định 34/2002/NĐ-CP về trình tự, thủ tục và chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma tuý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

34/2002/ND-CP,Nghị định 34 2002,Chính phủ,Cai nghiện bắt buộc,Người nghiện ma túy,Trình tự thủ tục,Vi phạm hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

103

Nghị định 33/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

33/2002/ND-CP,Nghị định 33 2002,Chính phủ,Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước,Bảo vệ bí mật Nhà nước,Bí mật Nhà nước,Danh mục bí mật Nhà nước,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 28/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

104

Nghị định 32/2002/NĐ-CP về việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

32/2002/ND-CP,Nghị định 32 2002,Chính phủ,Dân tộc thiểu số,Luật Hôn nhân gia đình,Hôn nhân gia đình,Đăng ký kết hôn,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32/2002/NĐ-CP

Ban hành: 27/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

105

Nghị định 31/2002/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 1999-2004

31/2002/ND-CP,Nghị định 31 2002,Chính phủ,Tỉnh Yên Bái,Nhiệm kỳ 1999-2004,Bầu bổ sung đại biểu HĐND,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Số lượng đại biểu HĐND tỉnh,Phê chuẩn đại biểu HĐND tỉnh,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

106

Nghị định 30/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh người cao tuổi

30/2002/ND-CP,Nghị định 30 2002,Chính phủ,Pháp lệnh Người cao tuổi,Hội Người cao tuổi,Người cao tuổi,Chăm sóc người cao tuổi,Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi,Săn sóc người cao tuổi,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2011

107

Nghị định 28/2002/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

28/2002/ND-CP,Nghị định 28 2002,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Thị trấn Lương Bằng,Huyện Kim Động,Huyện Kim Bảng,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/2002/NĐ-CP

Ban hành: 22/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

108

Nghị định 29/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, thị trấn PHú Hoà và đổi tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang

29/2002/ND-CP,Nghị định 29 2002,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới,Thành lập phường,Phường Núi Sam,Thị xã Châu Đốc,Xã Phú Thuận,Huyện Thoại Sơn,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

109

Nghị định 27/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã thuộc thị xã Tam Kỳ, các huyện Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

27/2002/ND-CP,Nghị định 27 2002,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới,Huyện Tam Kỳ,Huyện Trà My,Huyện Hiệp Đức,Huyện Phước Sơn,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 21/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

110

Nghị định 23/2002/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 1999-2004

23/2002/ND-CP,Nghị định 23 2002,Chính phủ,Tỉnh Quảng Ngãi,Nhiệm kỳ 1999-2004,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Bầu bổ sung đại biểu HĐND,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Phê chuẩn đại biểu HĐND tỉnh,Số lượng đại biểu HĐND tỉnh,Số đại biểu được bầu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

111

Nghị định 24/2002/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999-2004

24/2002/ND-CP,Nghị định 24 2002,Chính phủ,Tỉnh Quảng Nam,Nhiệm kỳ 1999-2004,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Số lượng đại biểu HĐND tỉnh,Số đại biểu được bầu,Bầu bổ sung đại biểu HĐND,Số lượng đơn vị bầu cử,Phê chuẩn số lượng đơn vị bầu cử,Phê chuẩn đại biểu HĐND tỉnh,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ********

Ban hành: 21/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

112

Nghị định 25/2002/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 1999-2004

25/2002/ND-CP,Nghị định 25 2002,Chính phủ,Tỉnh Quảng Bình,Nhiệm kỳ 1999-2004,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Bầu bổ sung đại biểu HĐND,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Số lượng đại biểu HĐND tỉnh,Số đại biểu được bầu,Số lượng đơn vị bầu cử,Phê chuẩn số lượng đơn vị bầu cử,Phê chuẩn đại biểu HĐND tỉnh,Bộ máy hành chính CHÍNH

Ban hành: 21/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

113

Nghị định 26/2002/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam

26/2002/ND-CP,Nghị định 26 2002,Chính phủ,Sĩ quan dự bị,Sĩ quan quân đội,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2002

Ban hành: 21/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

114

Nghị định 22/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Vĩnh Hải để thành lập phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

22/2002/ND-CP,Nghị định 22 2002,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Địa giới hành chính,Phường Vĩnh Hải,Phường Vĩnh Hòa,Phường Núi Sam,Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

115

Nghị định 21/2002/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002

21/2002/ND-CP,Nghị định 21 2002,Chính phủ,Danh mục hàng hóa,Thuế suất ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ------- Số: 21/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2002

Ban hành: 28/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

116

Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP

140/2020/ND-CP,Nghị định 140 2020,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP,Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần,Quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

117

Nghị định 20/2002/NĐ-CP về việc ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

20/2002/ND-CP,Nghị định 20 2002,Chính phủ,Ký kết Thỏa thuận quốc tế,Thỏa thuận quốc tế,Thực hiện Thỏa thuận quốc tế,Tổ chức xã hội,Tổ chức xã hội nghề nghiệp,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 20/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

118

Nghị định 19/2002/NĐ-CP về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của Nhà nước phục vụ quốc phòng

19/2002/ND-CP,Nghị định 19 2002,Chính phủ,Huy động tiềm lực khoa học công nghệ,Tiềm lực khoa học công nghệ,Khoa học Công nghệ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2002/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 19/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

119

Nghị định 18/2002/NĐ-CP về Quy chế quản lý kho vật chứng

18/2002/ND-CP,Nghị định 18 2002,Chính phủ,Quy chế quản lý kho vật chứng,Quy chế quản lý,Kho vật chứng,Vi phạm hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18/2002/NĐ-CP

Ban hành: 18/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

120

Nghị định 139/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

139/2020/ND-CP,Nghị định 139 2020,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 13/2014/NĐ-CP,Hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh,Sửa đổi quy định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91