Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104/2002/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 187694 văn bản

41

Nghị định 96/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan

96/2002/ND-CP,Nghị định 96 2002,Chính phủ,Tổng cục Hải quan,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Giám sát hải quan,Kiểm tra giám sát hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 19/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

42

Nghị định 93/2002/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 196/CP năm 1994 Hướng dẫn Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể

93/2002/ND-CP,Nghị định 93 2002,Chính phủ,Thỏa ước lao động tập thể,Bộ Luật Lao động,Luật Lao động,Ban Chấp hành Công đoàn,Sửa đổi,Bổ sung,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2012

43

Nghị định 94/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

94/2002/ND-CP,Nghị định 94 2002,Chính phủ,Ủy ban Dân số Gia đình trẻ em,Dân số gia đình trẻ em,Ủy ban dân số,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Tạp chí Gia đình và Trẻ em,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2012

44

Nghị định 90/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông

90/2002/ND-CP,Nghị định 90 2002,Chính phủ,Bộ Bưu chính Viễn thông,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 90/2002/NĐ-CP

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

45

Nghị định 92/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Di sản văn hoá

92/2002/ND-CP,Nghị định 92 2002,Chính phủ,Luật di sản văn hóa,Di sản văn hóa phi vật thể,Di sản văn hóa vật thể,Di sản văn hóa,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

46

Nghị định 91/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

91/2002/ND-CP,Nghị định 91 2002,Chính phủ,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn Bộ,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2013

47

Nghị định 95/2002/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 76/2002/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 79/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

95/2002/ND-CP,Nghị định 95 2002,Chính phủ,Luật Thuế giá trị gia tăng,Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi,Nông lâm thủy sản,Nông lâm thủy sản chưa qua chế biến,Sửa đổi,Bổ sung,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 11/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

48

Nghị định 89/2002/NĐ-CP quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

89/2002/ND-CP,Nghị định 89 2002,Chính phủ,In ấn phát hành hóa đơn,Quản lý hóa đơn,Sử dụng hóa đơn,Sử dụng hóa đơn chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2002/NĐ-CP

Ban hành: 07/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2010

49

Nghị định 88/2002/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

88/2002/ND-CP,Nghị định 88 2002,Chính phủ,Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm,Văn hóa phẩm xuất nhập khẩu,Không nhằm mục đích kinh doanh,Quản lý xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88/2002/NĐ-CP

Ban hành: 07/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2012

50

Nghị định 86/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

86/2002/ND-CP,Nghị định 86 2002,Chính phủ,Cơ quan ngang bộ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn Bộ,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 86/2002/NĐ-CP

Ban hành: 05/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2012

51

Nghị định 87/2002/NĐ-CP về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn

87/2002/ND-CP,Nghị định 87 2002,Chính phủ,Cung ứng dịch vụ,Dịch vụ tư vấn,Sử dụng dịch vụ tư vấn,Cung ứng dịch vụ tư vấn,Doanh nghiệp,Thương mại CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/2002/NĐ-CP

Ban hành: 05/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

52

Nghị định 85/2002/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 178/1999/NĐ-CP về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

85/2002/ND-CP,Nghị định 85 2002,Chính phủ,Bảo đảm tiền vay,Tổ chức tín dụng,Sửa đổi,Bổ sung,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 85/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 10

Ban hành: 25/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2010

53

Nghị định 84/2002/NĐ-CP về việc thành lập các phường Thái Bình, Thịnh Lang thuộc thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

84/2002/ND-CP,Nghị định 84 2002,Chính phủ,Thành lập phường,Tỉnh Hòa Bình,Thị xã Hòa Bình,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

54

Nghị định 83/2002/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

83/2002/ND-CP,Nghị định 83 2002,Chính phủ,Thành lập xã,Thành lập phường,Huyện Châu Đức,Huyện Xuyên Mộc,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thành phố Vũng Tàu,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

55

Nghị định 81/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khoa học và công nghệ

81/2002/ND-CP,Nghị định 81 2002,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật Khoa học và Công nghệ,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 17/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

56

Nghị định 82/2002/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Lạng Sơn, thuộc tỉnh Lạng Sơn

82/2002/ND-CP,Nghị định 82 2002,Chính phủ,Thành lập thành phố,Thành phố Lạng Sơn,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10

Ban hành: 17/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

57

Nghị định 80/2002/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/1998/NĐ-CP về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

80/2002/ND-CP,Nghị định 80 2002,Chính phủ,Đảm bảo an toàn cho người,Đảm bảo an toàn cho người nghề cá,Sửa đổi,Bổ sung,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

58

Nghị định 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính

79/2002/ND-CP,Nghị định 79 2002,Chính phủ,Công ty tài chính,Tổ chức hoạt động,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 04/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

59

Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

78/2002/ND-CP,Nghị định 78 2002,Chính phủ,Tín dụng đối với người nghèo,Tín dụng cho học sinh sinh viên,Cho vay vốn tín dụng ưu đãi,Đối tượng vay tín dụng ưu đãi,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 04/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

60

Nghị định 77/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

77/2002/ND-CP,Nghị định 77 2002,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Địa giới hành chính,Mở rộng thị xã,Tỉnh Cao Bằng,Thị xã Cao Bằng,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 04/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.10.166