Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1036/TCHQ-KTTT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5737 văn bản

1

Thông báo 1036/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Một thành phần của sơn - chất đóng rắn do Tổng cục Hải quan ban hành

1036/TB-TCHQ,Thông báo 1036,Tổng cục Hải quan, Thành phần của sơn - chất đóng rắn ,Kết quả phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa 2015 ,Phân loại hàng hóa XNK,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

2

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

1036/QD-UBND,Quyết định 1036 2020,Tỉnh Cao Bằng,Thủ tục hành chính bị bãi bỏ khám bệnh chữa bệnh,Thủ tục hành chính bị bãi bỏ Sở Y tế Cao Bằng,Công bố thủ tục hành chính khám bệnh chữa bệnh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

3

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2020 công báo Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1036/QD-UBND,Quyết định 1036 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thủ tục hành chính đấu thầu Sở Kế hoạch Vũng Tàu,Danh mục thủ tục hành chính về đấu thầu Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính đấu thầu Sở Kế hoạch,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

4

Kế hoạch 1036/KH-UBND về khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

1036/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1036/KH-UBND Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

5

Quyết định 1036/QĐ-UBND về Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2018

1036/QD-UBND,Quyết định 1036 2018,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1036/QĐ-UBND Bình Định, ngày 02 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 02/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2018

6

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do thành phố Cần Thơ ban hành

1036/QD-UBND,Quyết định 1036 2017,Thành phố Cần Thơ,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1036/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 14

Ban hành: 14/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

7

Quyết định 1036/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1036/QD-TTg,Quyết định 1036 2016,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng,Quy hoạch xây dựng vùng ,Nhiệm vụ quy hoạch,Lập quy hoạch,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2016

8

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2016 về phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016

1036/QD-UBND,Quyết định 1036 2016,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1036/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 26/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2016

9

Quyết định 1036/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1036/QD-TTg,Quyết định 1036 2015,Thủ tướng Chính phủ,Tổng công ty Lắp máy Việt Nam ,Phương án cổ phần hóa,Phê duyệt Phương án cổ phần hóa,Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

10

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2015 về xếp loại đường để tính giá cước vận tải đường bộ do Tỉnh Quảng Trị ban hành

1036/QD-UBND,Quyết định 1036,Tỉnh Quảng Trị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1036/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 26 tháng 5 năm 2015

Ban hành: 26/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

11

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Thành phố Cần Thơ ban hành

1036/QD-UBND,Quyết định 1036 2015,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1036/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 03 tháng 4 năm 2015

Ban hành: 03/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2015

12

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Long An

1036/QD-UBND,Quyết định 1036,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1036/QĐ-UBND Long An, ngày 27 tháng 03 năm 2015

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2015

13

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2014 về quy định khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

1036/QD-UBND,Quyết định 1036 2014,Tỉnh Hà Nam ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1036/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 01 tháng 10 năm 2014 QUYẾT

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2015

14

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non Văn Tiến đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 do tỉnh Yên Bái ban hành

1036/QD-UBND,Quyết định 1036,Tỉnh Yên Bái,Công nhận trường mầm non,đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục ,tiêu chuẩn chất lượng giáo dục,Chất lượng giáo dục,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

15

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Dương

1036/QD-UBND,Quyết định 1036 2014,Tỉnh Bình Dương,Cơ chế một cửa,Cơ chế một cửa liên thông hiện đại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1036

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

16

Quyết định 1036/QĐ-CT năm 2014 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc

1036/QD-CT,Quyết định 1036,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1036/QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 4 năm

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

17

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2014 về quy hoạch đất xây dựng khu tái định cư và khu di tích lịch sử địa điểm chiến thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu năm 1968, tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

1036/QD-UBND,Quyết định 1036,Thành phố Cần Thơ,Quy hoạch đất xây dựng,Khu tái định cư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

18

Quyết định 1036/QĐ-TCT năm 2013 về Quy định 10 Điều kỷ luật đối với công, viên chức ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1036/QD-TCT,Quyết định 1036 2013,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1036/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2013

Ban hành: 11/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

19

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2012 về Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

1036/QD-UBND,Quyết định 1036 2010,Tỉnh An Giang,1036/QĐ-UBND năm 2012 ,Tỉnh An Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1036/QĐ-UBND Long

Ban hành: 07/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2012

20

Quyết định 1036/QĐ-TTg năm 2009 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004-2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1036/QD-TTg,Quyết định 1036 2009,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Phú Yên,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung,Kết quả bầu cử bổ sung,Thành viên Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 20/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.200.222.93