Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1035/QĐ-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 168129 văn bản

1

Quyết định 1035/QĐ-TTg năm 2015 về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

2

Quyết định 1035/QĐ-TTg năm 2009 phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1035/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 20/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2009

3

Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

4

Quyết định 1035/QĐ-BVHTTDL về Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2017

5

Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SỬ

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2018

6

Quyết định 1035/QĐ-BHXH năm 2015 quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ban hành: 01/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2015

7

Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/QĐ-UBND Long An, ngày 27 tháng 03 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH vỀ viỆc công bỐ thỦ tỤc hành chính bỊ

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2015

8

Quyết định 1035/QĐ-CT năm 2014 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

9

Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 08 tháng 7 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC VĂN BẢN VÀO CHƯƠNG TRÌNH

Ban hành: 08/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2013

10

Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 12 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

11

Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bãi bỏ áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 04 tháng 7 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THAY

Ban hành: 04/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

12

Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2012 quy định tạm thời mức bồi thường cây cối khi chuyển đổi đất, rừng sang trồng cây cao su do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1035/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 04 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC BỒI

Ban hành: 09/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2012

13

Quyết định 1035/QĐ-BXD năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC MỚI

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2011

14

Quyết định 1035/QĐ-BTNMT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1035/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Ban hành: 19/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2009

15

Kế hoạch 1035/KH-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Đắk Lắk ban hành

tỉnh. 2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

16

Kế hoạch 1035/KH-UBND vế triển khai công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy năm 2017 và những năm tiếp theo do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/KH-UBND Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 3 năm 2017 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC

Ban hành: 02/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

17

Kế hoạch 1035/KH-UBND năm 2016 thực hiện Thông tri 05-TT/TU thực hiện Kết luận 119-KL/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình” do thành phố Hải Phòng ban hành

dân thành phố về thực hiện Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

18

Kế hoạch 1035/KH-SYT năm 2016 thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám, chữa bệnh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020

UBND TỈNH CAO BẰNG SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/KH-SYT Cao Bằng, ngày 10 tháng 06 năm 2016 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

19

Quyết định 1035/2003/QĐ-NHNN ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các Ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố Trái phiếu đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1035/2003/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1035/2003/QĐ-NHNN NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NHÀ

Ban hành: 04/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

20

Kế hoạch 1035/KH-UBND năm 2015 tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do tỉnh Phú Thọ ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1035/KH-UBND Phú Thọ, ngày 31 tháng 3 năm 2015 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT NHẬP CẢNH,

Ban hành: 31/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.157.61.68