Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 103/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5563 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 181.507 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 56.424 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 103:2016/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE

QCVN 103:2016/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ TRẠM GỐC, LẶP VÀ PHỤ TRỢ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM, W-CDMA FDD VÀ LTE National technical regulation on electromagnetic compatibility for Base Station, Repeater, ancillary equipment of digital cellular telecomunications systems

Ban hành: 08/12/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2016

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-103:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi gà do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 103: 2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI GÀ National technical regulation on testing feeding-stuff for chicken Lời nói đầu QCVN 01 - 103: 2012/BNNPTNT do Cục Chăn nuôi biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, và được

Ban hành: 15/08/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-103:2011 (IEC 60335-2-103:2011) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-103: Yêu cầu cụ thể đối với bộ truyền động dùng cho cổng, cửa và cửa sổ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-103:2011 IEC 60335-2-103:2011 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-103: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BỘ TRUYỀN ĐỘNG DÙNG CHO CỔNG, CỬA VÀ CỬA SỔ Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-103: Particular requirements for drives

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

4

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 103:1999 Phụ gia cho bê tông và vữa – Định nghĩa và phân loại

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 103-1999 PHỤ GIA CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Admixtures for concrete and mortar - Definition and classfication 1. ĐỊNH NGHĨA: Phụ gia là những sản phẩm khi trộn một lượng nhỏ với hỗn hợp bê tông hoặc vữa có thể tạo ra sự biến đổi tính chất bê tông hoặc vữa theo hướng

Ban hành: 16/06/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10667:2014 về Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10667:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM - KHOAN HẠ CỌC - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Spun concrete piles - Pile drilling and installing - Construction and acceptance MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ và định nghĩa 4. Quy định chung

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9905:2014 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9905 : 2014 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ KẾT CẤU THEO ĐỘ TIN CẬY Hydraulic structures - Design reliability requirements 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế kết cấu công trình thủy lợi theo lý thuyết độ tin cậy, sao

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10540:2014 (ISO/IEC 25051:2006) về Kỹ thuật phần mềm - Yêu cầu và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm - Yêu cầu chất lượng và hướng dẫn kiểm tra sản phẩm phần mềm sẵn sàng phổ biến và thương mại hóa (COTS)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10540:2014 ISO/IEC 25051:2006 KỸ THUẬT PHẦN MỀM - YÊU CẦU VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM PHẦN MỀM - YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA SẢN PHẨM PHẦN MỀM SẴN SÀNG PHỔ BIẾN VÀ THƯƠNG MẠI HÓA (COTS) Software engineering - Software Product Quality Requirements and Evaluation -

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10507:2014 (ISO 3448:1992) về Chất bôi trơn công nghiệp dạng lỏng - Phân loại độ nhớt ISO

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10507:2014 ISO 3448:1992 CHẤT BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP DẠNG LỎNG - PHÂN LOẠI ĐỘ NHỚT ISO Industrial liquid lubricants - ISO viscosity classification Lời nói đầu TCVN 10507:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 3448:1992. TCVN 10507:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10543:2014 (ISO/IEC 27010 : 2012) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý an toàn trao đổi thông tin liên tổ chức, liên ngành

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10543:2014 ISO/IEC 27010 : 2012 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - QUẢN LÝ AN TOÀN TRAO ĐỔI THÔNG TIN LIÊN TỔ CHỨC, LIÊN NGÀNH lnformation technology - Security techniques - lnformation security management for inter-sector and inter-organizational communications Lời nói

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10510:2014 (ISO 24254:2007) về Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và sản phẩm liên quan (loại L) - Họ E (Dầu động cơ đốt trong) - Yêu cầu kỹ thuật đối với dầu sử dụng trong động cơ xăng môtô bốn kỳ và hệ thống truyền động kèm theo (phẩm cấp EMA và EMB)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10510:2014 ISO 24254:2007 CHẤT BÔI TRƠN, DẦU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN (LOẠI L) – HỌ E (DẦU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG) – YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DẦU SỬ DỤNG TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG MÔTÔ BỐN KỲ VÀ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG KÈM THEO (PHẨM CẤP EMA VÀ EMB) Lubricants, industrial oils and related

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10508:2014 (ISO 8068:2006) về Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) - Họ T (tuốc bin) - Yêu cầu kỹ thuật đối với dầu bôi trơn cho tuốc bin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10508:2014 ISO 8068:2006 CHẤT BÔI TRƠN, DẦU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN (LOẠI L) - HỌ T (TUỐC BIN) - YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DẦU BÔI TRƠN CHO TUỐC BIN Lubricants, industrial oils and related products (Class L) - Family T (Turbines) - Specification for lubricating oils

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10509:2014 (ISO 13738:2011) về Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) - Họ E (Dầu động cơ đốt trong) - Yêu cầu kỹ thuật đối với dầu động cơ xăng hai kỳ (phẩm cấp EGB, EGC và EGD)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10509:2014 ISO 13738:2011 CHẤT BÔI TRƠN, DẦU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN (LOẠI L) – HỌ E (DẦU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG) – YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG HAI KỲ (PHẨM CẤP EGB, EGC VÀ EGD) Lubricants, industrial oils and related products (class L) – Family E (Internal

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10379:2014 về Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường - Bộ thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10379:2014 GIA CỐ ĐẤT BẰNG CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ, HÓA CHẤT HOẶC GIA CỐ TỔNG HỢP, SỬ DỤNG TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG - BỘ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Soils stablized with inorganic adhesive substances, chemical agent or reinforced composite for road construction - Construction and quality control Lời

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10669:2014 (ISO 5963:1985) về Thông tin và tư liệu - Phương pháp phân tích tài liệu, xác định chủ đề và lựa chọn các thuật ngữ định chỉ mục

TCVN 10669:2014 ISO 5963:1985 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI LIỆU, XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ VÀ LỰA CHỌN CÁC THUẬT NGỮ ĐỊNH CHỈ MỤC Documentation - Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms Lời nói đầu TCVN 10669:2014 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10533:2014 (ISO 12364:2001) về Mô tô hai bánh - Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) - Thử nghiệm và phương pháp đo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10533:2014 ISO 12364:2001 MÔ TÔ HAI BÁNH – HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) – THỬ NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Two-wheeled motorcycles – Antilock braking systems (ABS) – Tests and measurement methods Lời nói đầu TCVN 10533:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 12364:2001. TCVN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10532:2014 (ISO 9815:2010) về Phương tiện giao thông đường bộ - Tổ hợp ô tô con và rơ mooc - Thử độ ổn định ngang

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10532:2014 ISO 9815:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – TỔ HỢP Ô TÔ CON VÀ RƠ MOOC – THỬ ĐỘ ỔN ĐỊNH NGANG Road vehicles - Passenger-car and trailer combinations - Lateral stability test Lời nói đầu TCVN 10532:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 9815:2010. TCVN 10532:2014

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10573:2014 về Yêu cầu phân hạng gỗ phi kết cấu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10573:2014 YÊU CẦU PHÂN HẠNG GỖ PHI KẾT CẤU Non-structural timber grading requyrements Lời nói đầu TCVN 10573:2014 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO 16415:2012 Non-structural timber grading requyrements. TCVN 10573:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ kết

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10574:2014 (ISO 18775:2008) về Ván mỏng - Thuật ngữ và định nghĩa, xác định đặc tính vật lý và dung sai

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10574:2014 ISO 18775:2008 VÁN MỎNG - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA, XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ DUNG SAI Veneers - Terms and definitions, determination of physical characteristics and tol erances Lời nói đầu TCVN 10574:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 18775:2008. TCVN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10575:2014 (ISO 18776:2008, With Amendment 1:2013) về Gỗ nhiều lớp (LVL) - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10575:2014 ISO 18776:2008 WITH AMENDMENT 1:2013 GỖ NHIỀU LỚP (LVL) - YÊU CẦU KỸ THUẬT Laminated veneer lumber (LVL) - Specifications Lời nói đầu TCVN 10575:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 18776:2008 và Sửa đổi 1:2013. TCVN 10575:2014 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10576:2014 (ISO 27567:2009) về Gỗ nhiều lớp (LVL) - Đo kích thước và hình dạng - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10576:2014 ISO 27567:2009 GỖ NHIỀU LỚP (LVL) – ĐO KÍCH THƯỚC VÀ HÌNH DẠNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ Laminated veneer lumber – Measurement of dimensions and shape – Method of test Lời nói đầu TCVN 10576:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 27567:2009. TCVN 10576:2014 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.179.52