Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 103/2012/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 57646 công văn

1

Công văn 3683/UBND-KTN năm 2013 không điều chỉnh chi phí nhân công theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Bình Phước ban hành

Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ Bình Phước, ngày 08 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - Các Doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh. Thực hiện Công văn số 551/BXD-KTXD ngày

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2014

2

Công văn 3716/UBND-CN1 năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP

xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 1221/SXD-KTXDTH ngày 27/6/2013 và ý kiến tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 729/SKHĐT-TĐ ngày 13/6/2013, UBND tỉnh chỉ đạo việc điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

3

Công văn 438/UBND-XDCB năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Quảng Bình ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 438/UBND-XDCB Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ Quảng Bình, ngày 03 tháng5 năm 2013 Kính gửi: - Các

Ban hành: 03/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

4

Công văn 183/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 183/SXD-KT V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ. Đắk Nông, ngày 07 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: -

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

5

Công văn 722/SXD-KTKH&VLXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành

103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 17/06/2015

Cập nhật: 15/12/2014

6

Công văn 1090/SXD-KT&VLXD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

công trình. Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 01/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

7

Công văn 6621/UBND-VP năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: - Các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; -

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2014

8

Công văn 2943/UBND-ĐTQH năm 2013 thực hiện hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do điều chỉnh mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Bình Thuận ban hành

2943/UBND-ĐTQH V/v thực hiện hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do điều chỉnh mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ Bình Thuận, ngày 26 tháng 07 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

9

Công văn 1140/UBND-KTN năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Kon Tum ban hành

công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ. Kon Tum, ngày 12 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố. Căn cứ Công văn số

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2013

10

Công văn 2086/UBND-KTN năm 2013 hướng dẫn lập, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2013 theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số: 2086/UBND-KTN V/v hướng dẫn lập, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2013 theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP Quảng Nam, ngày 11 tháng 6 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; - Ủy ban

Ban hành: 11/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

11

Công văn 630/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm

Ban hành: 04/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

12

Công văn 1950/UBND-CNXD năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số: 1950/UBND-CNXD V/v điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Sở Xây dựng Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 516/SXD-KTKHXD&HT ngày 10/5/2013 về việc đề nghị điều

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

13

Công văn 1495/VP-KTCN năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Văn phòng tỉnh Kiên Giang ban hành

--------------- Số: 1495/VP-KTCN V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Kiên Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Sở Xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã nhận Công

Ban hành: 06/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

14

Công văn 298/SXD-XDCB năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành

vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Sở Xây dựng báo cáo để UBND tỉnh xem xét quyết định./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, XDCB. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Trần Ngọc Tính

Ban hành: 25/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

15

Công văn 1072/UBND-ĐTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Phú Yên ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 1072/UBND-ĐTXD V/v Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP Phú Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2013 Kính gửi: Sở Xây dựng. Thực hiện ý kiến của

Ban hành: 15/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

16

Công văn 1894/UBND-KH năm 2013 Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP

chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP. Lâm Đồng, ngày 12 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: Sở Xây dựng. Thực hiện văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 12/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

17

Công văn 349/SXD-KTKHXD&HT năm 2013 điều chỉnh dự toán chỉnh xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số: 349/SXD-KTKHXD&HT V/v điều chỉnh dự toán chỉnh xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: - Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng Thành phố Quảng Ngãi; -

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

18

Công văn 551/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước. Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ

Ban hành: 02/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

19

Công văn 74/SXD-KT&QLHĐXD năm 2013 công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 74/SXD-KT&QLHĐXD V/v công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ Đắk Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

20

Công văn 13344/SLĐTBXH-LĐ năm 2012 triển khai quy định mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13344/SLĐTBXH-LĐ Về triển khai Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.96.157