Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 103/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 56840 công văn

161

Công văn số 103/BXD-KTXD về việc quyết toán chi phí xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 103/BXD-KTXD V/v: Quyết toán chi phí XD Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2009 Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2009

162

Công văn số 103/BXD-QLN về việc tiền sử dụng đất dự án Chung cư kết hợp với thương mại dịch vụ tại 53-55 đường Bà Huyện Thanh Quan, tại phường 6, quận 3, Tp.HCM do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 103/BXD-QLN V/v tiền sử dụng đất dự án Chung cư kết hợp với thương mại dịch vụ tại 53-55 đường Bà Huyện Thanh Quan, tại phường 6, quận 3,

Ban hành: 04/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2009

163

Công văn 41/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Nghị định 151/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/CP-KTTH V/v đính chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018 Kính gửi:

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

164

Công văn 6927/TCĐBVN-ATGT năm 2014 hướng dẫn hạ tải phần hàng quá tải và xác định mức độ vi phạm bị xử phạt trong Điều 24 và Điều 33 của Nghị định 107/2014/NĐ-CP do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

và Điều 33 của Nghị định số 107/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: - Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố; - Các Sở Giao thông vận tải; - Các Cục Quản lý đường bộ; - Các Trạm kiểm tra tải trọng xe. - Công ty TNHH MTV Hanel; - Công

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

165

Công văn 2956/QLCL-QL1 năm 2014 xác nhận lượng hàng tồn chưa đáp ứng Nghị định 36/2014/NĐ-CP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

36/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: - Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3, 4, 6; - Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản các tỉnh, thành phố có chế biến cá tra xuất khẩu; - Các doanh nghiệp chế biến sản phẩm cá tra xuất khẩu.

Ban hành: 24/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

166

Công văn 44/CATTT-CP năm 2018 thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP do Cục An toàn thông tin ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC AN TOÀN THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/CATTT-CP V/v thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

167

Công văn 5039/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 153/2013/NĐ-CP và Thông tư 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5039/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 153/2013/NĐ-CP và Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH Hà Nội,

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

168

Công văn 5621/VPCP-KTN năm 2016 thực hiện quy định quy mô phương tiện vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải đã hoạt động trước ngày Nghị định 86/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

86/2014/NĐ-CP ban hành Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7135/BGTVT-VT ngày 23 tháng 6 năm 2016 về báo cáo cho phép tạm thời chưa thực hiện quy định quy mô phương tiện quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP đối với đơn vị kinh

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

169

Công văn 2754/QLCL-CL1 năm 2014 thống kê hàng tồn chưa đáp ứng Nghị định 36/2014/NĐ-CP đợt 2 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2754/QLCL-CL1 V/v thống kê hàng tồn chưa đáp ứng Nghị định 36/2014/NĐ-CP

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

170

Công văn 6173/UBND-ĐTMT năm 2014 thực hiện Nghị định 29/2014/NĐ-CP về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6173/UBND-ĐTMT Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

171

Công văn 3578/BHXH-DVT năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3578/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, VTYT

Ban hành: 26/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

172

Công văn 1379/VPCP-KGVX năm 2016 thực hiện Nghị định 87/2014/NĐ-CP về thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học và công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/VPCP-KGVX V/v triển khai thực hiện Nghị định 87/2014/NĐ-CP về thu hút người VN ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động KHCN

Ban hành: 04/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

173

Công văn số 103/BXD-VLXD về việc tình hình phát triển vật liệu không nung do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 103/BXD-VLXD V/v tình hình phát triển vật liệu không nung. Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008 Kính gửi: Doanh nghiệp sản

Ban hành: 27/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2008

174

Công văn số 103/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 6322/SXD-CCQNĐ của Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 103/BXD-QLN V/v trả lời công văn số 6322/SXD-CCQNĐ của Sở XD Tp Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2008 Kính gửi: Sở Xây

Ban hành: 19/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2008

175

Công văn 4590/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Trong đó, chú trọng việc xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương, bảo đảm

Ban hành: 02/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2014

176

Công văn 1317/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 điều chỉnh thang lương, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sinaran Việt Nam Trả lời công văn số 0403/2015/CV ngày 31/3/2015 của quý Công ty về việc điều chỉnh thang lương, bảng lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

177

Công văn số 103/BXD-KTXD về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 103/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2008 Kính gửi:

Ban hành: 16/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2008

178

Công văn 252/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 252/CP-KTTH V/v đính chính sai sót tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

179

Công văn 144/QLHĐXD-SXD năm 2014 về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Quyết định 04/2014/QĐ-UBND do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 144/QLHĐXD-SXD V/v quản lý chất lượng CTXD theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 27

Ban hành: 27/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

180

Công văn 216/GSQL-GQ1 năm 2014 vướng mắc thực hiện Nghị định 187/NĐ-CP và Thông tư 05/2014/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 216/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 187/NĐ-CP và Thông tư số 05/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83