Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 103/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 56798 công văn

121

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3825/VPCP-CN V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

122

Công văn 130/CP-NC năm 2019 về đính chính Nghị định 18/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/CP-NC V/v đính chính Nghị định số 18/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019 Kính gửi:

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

123

Công văn 4184/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2437/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ v/v xử lý vướng mắc thực hiện khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực

Ban hành: 18/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

124

Công văn 687/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư 13/2013/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

2014 Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1364/DKVN-XD ngày 04/03/2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc hướng dẫn các bước thực hiện theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và Thông tư số 13/2013/TT-BXD. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: - Đối với các dự án thực hiện

Ban hành: 16/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

125

Công văn 674/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra dự toán theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

ngày 15 tháng 4 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Bộ Xây dựng nhận được công văn số 104/UBND ngày 25/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc kiểm tra, thẩm tra dự toán theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Sau khi xem xét,

Ban hành: 15/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

126

Công văn 2437/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý vướng mắc thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2437/VPCP-KTTH V/v xử lý vướng mắc thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2014

127

Công văn 238/SXD-KTTH năm 2014 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành

UBND TỈNH BẮC KẠN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 238/SXD-KTTH V/v hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại 182/2013/NĐ-CP. Bắc Kạn, ngày 07 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 07/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

128

Công văn số 3746/LĐTBXH-LĐVL ngày 02/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ thôi việc của người lao động ở doanh nghiệp NN theo NĐ.103-CP

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3746/LĐTBXH-LĐVL V/v Chế độ thôi việc của người lao động ở doanh nghiệp NN theo NĐ.103-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2004

Ban hành: 02/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

129

Công văn 2114/BCT-HC năm 2014 triển khai thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2114/BCT-HC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

130

Công văn 1726/VPCP-KGVX năm 2014 sửa đổi Nghị định 115/2010/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục do Văn phòng Chính phủ ban hành

02 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương tiến hành sơ kết và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2010/NĐ-CP, trình

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

131

Công văn 15/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn 16/CV-CIRI đề nghị hướng dẫn quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

03 năm 2014 Kính gửi: Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 16/CV-CIRI đề ngày 13/02/2014 của Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất đề nghị hướng dẫn quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật

Ban hành: 14/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

132

Công văn 804/TCT-CS năm 2014 về giảm tiền sử dụng đất theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 804/TCT-CS V/v: giảm tiền sử dụng đất theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 13/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

133

Công văn 54/CP-QHQT năm 2019 đính chính Nghị định 132/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/CP-QHQT V/v Đính chính Nghị định số 132/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019 Kính gửi:

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

134

Công văn 98/SXD-XD năm 2014 áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành

Tum, ngày 25 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Công ty TNHH TVXD cầu đường Kon Tum. Ngày 25/02/2014 Sở Xây dựng Kon Tum có nhận Văn bản số 02/VB-Cty của Công ty TNHH TVXD cầu đường Kon Tum về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ. Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 25/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

135

Công văn 06/BXD-GĐ năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/BXD-GĐ V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn. Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 19/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

136

Công văn 438/BTP-KHTC năm 2014 về thanh toán vốn đầu tư theo Nghị định 207/2013/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

năm 2014 Kính gửi: - Tổng cục Thi hành án dân sự; - Chủ đầu tư xây dựng công trình thuộc Bộ Tư pháp. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 (gọi tắt là Nghị định 207/2013) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP

Ban hành: 18/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

137

Công văn 102/SXD-KT&VLXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

dụng đất để tạo vốn tiếp tục thực hiện lập mới hoặc điều chỉnh dự toán, tổng mức đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Công văn số 1090/SXD-KT&VLXD ngày 01/11/2013 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ. Sau khi có văn

Ban hành: 08/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

138

Công văn 1006/TCHQ-PC năm 2014 vướng mắc áp dụng Nghị định 127/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1006/TCHQ-PC V/v vướng mắc áp dụng Nghị định 127/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

139

Công văn 1267/BTC-ĐT năm 2014 về thanh toán vốn đầu tư theo quy định tại Nghị định 207/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 01/02/2014) liên quan đến việc thanh toán vốn đầu tư và tạm ứng vốn trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định nêu trên. - Các hợp đồng xây dựng đã ký kết và đang thực hiện trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ (ngày

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2014

140

Công văn 518/VPCP-KGVX năm 2014 sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2013/NĐ-CP theo quy trình, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 518/VPCP-KGVX V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2013/NĐ-CP theo quy trình, thủ tục rút gọn Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20