Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 103/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 56796 công văn

81

Công văn 2538/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2538/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

82

Công văn 9079-CV/BTCTW năm 2015 thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 9079-CV/BTCTW về việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

83

Công văn 373/BTTP-CC năm 2015 thực hiện khoản 1 Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP do Bộ Tư Pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 373/BTTP-CC V/v thực hiện khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 18/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

84

Công văn 4756/BGTVT-CQLXD năm 2015 thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 và Nghị định 32/2015/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4756/BGTVT-CQLXD V/v: Thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2015

85

Công văn 103/BXD-KTXD về chi phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/BXD-KTXD V/v: Chi phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng. Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012 Kính gửi: Công ty Tư vấn triển

Ban hành: 31/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

86

Công văn 1315/BNN-TT năm 2014 về văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP và 187/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

ngày 22 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Phúc đáp công văn số 3302/TCHQ-GSQL ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2014

87

Công văn 1085/NHNN-TD năm 2015 triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1085/NHNN-TD V/v triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản Hà Nội,

Ban hành: 26/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

88

Công văn 2087/BKHĐT-QLKKT năm 2014 hướng dẫn phân cấp, ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 về KCN, KCX, KKT. Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính, Công Thương, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

89

Công văn 103/GSQL-GQ1 năm 2015 đăng ký tờ khai hải quan điện tử do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/GSQL-GQ1 V/v đăng ký tờ khai hải quan điện tử Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 05/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

90

Công văn số 103/CCTTHC về việc công khai bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp xã, cấp huyện do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 103/CCTTHC V/v công khai bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp xã, cấp

Ban hành: 24/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2009

91

Công văn 103/BXD-KHCN hướng dẫn tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/BXD-KHCN V/v: Hướng dẫn cách tiếp nhận công bố hợp quy VLXD trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật. Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm

Ban hành: 09/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2012

92

Công văn 2156/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Trung ương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, nhắc nhở các chủ thể có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung của Thông tư số 01. Trong đó, các chủ thể cần lưu ý đối lượng áp dụng và mục đích của Thông tư số 01 khác đối tượng áp dụng và mục đích của Nghị định số 103/2014/NĐ-CP

Ban hành: 22/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2015

93

Công văn 10531/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện Nghị định 206/2013/NĐ-CP về quản lý nợ của doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

2014 Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 17646/BTC-TCDN ngày 03 tháng 12 năm 2014 về việc tổng hợp báo cáo việc thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thay mặt Thủ tướng Chính

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2015

94

Công văn 9612/VPCP-KGVX năm 2014 về việc văn bản hướng dẫn Nghị định 141/2013/NĐ-CP giáo dục đại học do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9612/VPCP-KGVX V/v ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 02/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

95

Công văn 6907/BGDĐT-TCCB năm 2014 giải đáp vướng mắc theo quy định tại Nghị định 19/2013/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6907/BGDĐT-TCCB V/v giải đáp vướng mắc theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2015

96

Công văn 103/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/TXNK-QLN V/v Xác nhận nợ thuế Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012 Kính

Ban hành: 01/02/2012

Cập nhật: 23/03/2012

97

Công văn 2891/BXD-PTĐT năm 2014 hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP quản lý đầu tư phát triển đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2891/BXD-PTĐT V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 11/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2014

98

Công văn 8966/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8966/VPCP-KTTH V/v 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

99

Công văn 1485/GSQL-GQ2 năm 2014 thực hiện quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

11 năm 2014 Kính gửi: Công ty TNHH CMS Vina (Đ/c: lô A10, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) Trả lời công văn số 09-2014/CMS ngày 02/10/2014 của Công ty TNHH CMS Vina về vướng mắc khi thực hiện khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2014

100

Công văn 103/TCHQ-GSQL vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

quan tỉnh Cao Bằng. Trả lời công văn số 914/HQCB-NV ngày 25/11/2011 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng báo cáo một số vướng mắc trong công tác nghiệp vụ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Vướng mắc nêu tại điểm 1: Căn cứ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và điểm 2, phần V Thông tư số

Ban hành: 09/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.30