Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 103/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 56840 công văn

61

Công văn 25/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời thắc mắc Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tuấn Thành Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 103/CV-TMT ngày 03/10/2014 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tuấn Thành (Công ty) đề nghị trả lời một số thắc mắc của Công ty liên quan đến Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Đối với

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2014

62

Công văn 103/BXD-VP năm 2014 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 103/BXD-VP V/v Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng. Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: UBND Tỉnh

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

63

Công văn 103/VTLTNN-NVTW về phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 của cơ quan, tổ chức trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/VTLTNN-NVTW V/v phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 của các cơ quan, tổ chức trung ương

Ban hành: 20/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2014

64

Công văn 16999/BGTVT-VT năm 2014 hướng dẫn làm rõ và thống nhất thực hiện quy định tại Nghị định 107/2014/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16999/BGTVT-VT V/v: Hướng dẫn làm rõ và thống nhất thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

65

Công văn 103/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/TCT-HTQT V/v áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 09/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2014

66

Công văn 9353/NHNN-TD năm 2014 báo cáo tình hình triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9353/NHNN-TD V/v báo cáo tình hình triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

67

Công văn số 2683/VPCP-KNTN về hướng dẫn việc đặt tên doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2683/VPCP-KNTN V/v hướng dẫn việc đặt tên doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

68

Công văn 14434/TCHQ-GSQL năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2014/NĐ-CP về hoạt động in do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14434/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 02/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

69

Công văn 4705/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trả lời công văn số 8214/UBND-VP ngày 27/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chuyển vùng áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng

Ban hành: 16/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2015

70

Công văn 2316/BXD-TTr năm 2014 hướng dẫn một số quy định Nghị định 121/2013/NĐ-CP và Thông tư 02/2014/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2316/BXD-TTr V/v hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và Thông tư số 02/2014/TT-BXD Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

71

Công văn 3371/BHXH-KHĐT năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3371/BHXH-KHĐT V/v: thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

72

Công văn 6049/BNN-TCTS năm 2014 thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6049/BNN-TCTS V/v triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

73

Công văn 6021/BNN-TCTS năm 2014 tổ chức thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP phát triển thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6021/BNN-TCTS V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 29/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

74

Công văn 9559/BTC-HCSN năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9559/BTC-HCSN V/v thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

75

Công văn 2133/UBND-XD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2133/UBND-XD V/v Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Giang, ngày 07 tháng 07 năm

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2014

76

Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT năm 2014 thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 4054/BKHĐT-QLĐT V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

77

Công văn 19524/BTC-NSNN năm 2015 về biểu mẫu báo cáo nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19524/BTC-NSNN V/v biểu mẫu báo cáo nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

78

Công văn 103/BYT-TB-CT năm 2016 phối hợp hướng dẫn thực hiện mã số HS và hàng hóa không thuộc diện quản lý cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/BYT-TB-GT V/v phối hợp hướng dẫn thực hiện mã số HS và hàng hóa không thuộc thuộc diện quản lý cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Hà Nội,

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2016

79

Công văn 5873/BNV-TCBC năm 2015 thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5873/BNV-TCBC V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 14/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2015

80

Công văn 103/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 103/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải

Ban hành: 05/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.55