Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 103/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 56866 công văn

41

Công văn 5922/TCT-CS năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

26 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 12/12/2017, Bộ Tài chính đã ký công văn số 16811/BTC-TCT gửi xin ý kiến các Bộ ban ngành về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn. Tổng cục Thuế đề nghị

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

42

Công văn 16811/BTC-TCT năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

03/6/2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011) và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

43

Công văn 12834/VPCP-KGVX năm 2017 về điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 64/2013/NĐ-CP, 93/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12834/VPCP-KGVX V/v điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP, Nghị định số 93/2014/NĐ-CP

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

44

Công văn 3302/TCHQ-GSQL năm 2014 về văn bản hướng dẫn Nghị định 202/2013/NĐ-CP và 187/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

hàng hóa với nước ngoài đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014. Tuy nhiên đến nay mới có Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 hướng dẫn thực hiện, còn các Bộ, Ngành khác với chức năng, nhiệm vụ được phân công vẫn chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dẫn trên. Để cơ quan Hải quan có cơ

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

45

Công văn 421/BXD-QHKT năm 2017 phối hợp thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP và 01/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 421/BXD-QHKT V/v: Phối hợp thực hiện các Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ Hà Nội,

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

46

Công văn 01/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP và 150/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

năm 2014 Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; - Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

47

Công văn 9990/BTC-NSNN năm 2017 về nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và 26/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9990/BTC-NSNN V/v nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

48

Công văn 103/TCT-KK năm 2016 về kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/TCT-KK V/v kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016 Kính

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

49

Công văn 8397/BTC-KHTC năm 2013 định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: - Tổng cục Thuế; - Kho bạc Nhà nước; - Tổng cục Hải quan; - Tổng cục Dự trữ Nhà nước; - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; - Ban quản lý các DA ĐTXD của BTC; - Các Trường

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

50

Công văn 15131/BTC-NSNN năm 2017 về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15131/BTC-NSNN V/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 08/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

51

Công văn 8857/BNN-PCTT năm 2017 về Đề xuất sửa đổi Nghị định 66/2014/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8857/BNN-PCTT V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 66/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

52

Công văn 3980/BGDĐT-KHCNMT năm 2017 báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 99/2014/NĐ-CP và nhóm nghiên cứu giảng dạy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3890/BGDĐT-KHCNMT V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP và nhóm nghiên cứu giảng dạy. Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

53

Công văn 7223/VPCP-CN năm 2017 về chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7223/VPCP-CN V/v chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

54

Công văn 6858/VPCP-NN năm 2017 về làm rõ chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6858/VPCP-NN V/v làm rõ chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

55

Công văn 6150/VPCP-NN năm 2017 vướng mắc về bảo hiểm trong triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6150/VPCP-NN V/v vướng mắc về bảo hiểm trong triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 14/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

56

Công văn 75/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 207/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/BXD-KTXD V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2014

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

57

Công văn 5283/VPCP-NN năm 2017 về chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5283/VPCP-NN V/v chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017 Kính

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

58

Công văn 5471/BHXH-BT năm 2014 về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân. Căn cứ quy định tại Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

59

Công văn 3412/VPCP-NN năm 2017 vướng mắc trong triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3412/VPCP-NN V/v vướng mắc trong triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

60

Công văn 1047/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Nghị định 164/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1047/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.150