Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 103/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 56796 công văn

21

Công văn 630/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

103/2012/NĐ-CP. Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở, Ban ngành tỉnh; - UBND các huyện, thành phố. Thực hiện Công văn số 1950/UBND-CNXD ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh và Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn điều

Ban hành: 04/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

22

Công văn 1950/UBND-CNXD năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1950/UBND-CNXD V/v điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

23

Công văn 1495/VP-KTCN năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Văn phòng tỉnh Kiên Giang ban hành

số 103/2012/NĐ-CP. Kiên Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Sở Xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã nhận Công văn số 298/SXD-XDCB ngày 25/4/2013 của Sở Xây dựng "về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị

Ban hành: 06/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

24

Công văn 298/SXD-XDCB năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành

định số 103/2012/NĐ-CP. Kiên Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: UBND tỉnh Kiên Giang Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1193/SXD-XDCB ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại

Ban hành: 25/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

25

Công văn 1072/UBND-ĐTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Phú Yên ban hành

103/2012/NĐ-CP Phú Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2013 Kính gửi: Sở Xây dựng. Thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng (tại Văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013) “V/v Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP”, Về vấn đề này,

Ban hành: 15/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

26

Công văn 1894/UBND-KH năm 2013 Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP

định 103/2012/NĐ-CP. Lâm Đồng, ngày 12 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: Sở Xây dựng. Thực hiện văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP, Ủy ban

Ban hành: 12/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

27

Công văn 349/SXD-KTKHXD&HT năm 2013 điều chỉnh dự toán chỉnh xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

103/2012/NĐ-CP Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: - Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng Thành phố Quảng Ngãi; - Công ty tư vấn xây dựng Nhà Việt. Sở Xây dựng nhận được Công văn số 40/BQL ngày 29/3/2013 của Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

28

Công văn 551/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

103/2012/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013 Kính gửi: - Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước. Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày

Ban hành: 02/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

29

Công văn 2804/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2804/VPCP-QHĐP V/v triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

30

Công văn 74/SXD-KT&QLHĐXD năm 2013 công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 74/SXD-KT&QLHĐXD V/v công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

31

Công văn 125/UBND-KTN áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Bình Định ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 125/UBND-KTN Về việc áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP trong

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

32

Công văn 943/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 943/VPCP-QHĐP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

33

Công văn 13344/SLĐTBXH-LĐ năm 2012 triển khai quy định mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13344/SLĐTBXH-LĐ Về triển khai Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

34

Công văn 11933/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11933/TCHQ-GSQL V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

35

Công văn 3325/BNN-PCTT năm 2019 giải đáp việc thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP về Quỹ phòng chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3325/BNN-PCTT V/v giải đáp việc thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP về Quỹ PCTT Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

36

Công văn 3516/BGTVT-VT năm 2019 về đổi quy định về Người điều hành vận tải tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TNHH Quốc tế Cargo Rush về đổi quy định về Người điều hành vận tải tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014). Vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiến như sau: Ngày 12/4/2019, Bộ GTVT đã có Công văn số 3427/BGTVT-VT gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả nghiên cứu, rà soát nội dung dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh

Ban hành: 17/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

37

Công văn 103/TCT-TNCN năm 2017 về khấu trừ, kê khai thuế tập trung của Ngân hàng Á Châu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/TCT-TNCN V/v Khấu trừ, kê khai thuế tập trung của Ngân hàng Á Châu Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

38

Công văn 103/BXD-HĐXD năm 2016 hướng dẫn về giấy phép xây dựng dự án khu dân cư Bình Tân, TP Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/BXD-HĐXD V/v hướng dẫn về giấy phép xây dựng dự án khu dân cư Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 29/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2017

39

Công văn 2081/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn tính chi phí tiền lương trong giá nước sạch sinh hoạt do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

năm 2015 Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông Trả lời công văn số 670/STC-CSVG của quý Sở về việc hướng dẫn tính chi phí tiền lương trong giá nước sạch sinh hoạt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2015

40

Công văn 43/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2013/NĐ-CP và 188/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/BXD-QLN V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 84/2013/NĐ-CP và Nghị định số 188/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.30