Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 103/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 56986 công văn

201

Công văn 2895/BNV-TL năm 2014 về truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

07 năm 2014 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trả lời công văn số 1735/BHXH-BT ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa

Ban hành: 31/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2014

202

Công văn 2202/BTC-QLG năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 136/2018/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường. Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 1. Tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/5/2014 quy định về giá đất: Điểm đ, khoản 2, Điều 20 (Điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

203

Công văn 9089/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện quy định Khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP về mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

2014 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 5078/VPCP-KTTH ngày 08/7/2014 về việc vướng mắc khi thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

204

Công văn 1715/SXD-HĐ năm 2014 hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1715/SXD-HĐ V/v hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/07/2015

Cập nhật: 14/08/2014

205

Công văn 1292/QLCL-TTPC năm 2014 về mẫu biên bản, quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 178/2013/NĐ-CP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

178/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Ninh Trả lời văn bản số 216/QLCL-TTr ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Ninh về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng các mẫu biên bản, quyết định trong xử phạt

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

206

Công văn 1593/BXD-HĐXD năm 2014 thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình và Thông tư 13/2013/TT-BXD thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu Bộ Xây dựng nhận được công văn số 591/SKHĐT-TĐ ngày 17/6/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu đề nghị hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

207

Công văn 8034/BGTVT-VT năm 2014 tạm thời chưa xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

chỉ đạo các lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường bộ (cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các lực lượng khác) không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2013 trong thời gian đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 đối với các trường hợp sau đây: 1. Vi phạm quy định về tải trọng trục

Ban hành: 03/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

208

Công văn 2957/UBND-ĐTMT năm 2014 xác định giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: - Sở Tài chính; - Sở Xây dựng; - Sở Tư pháp; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Cục Thuế Thành phố; - Văn phòng Tiếp công dân Thành

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2014

209

Công văn 838/GSQL-GQ1 thực hiện Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 838/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

210

Công văn 4424/VPCP-KGVX năm 2014 vận dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4424/VPCP-KGVX V/v vận dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

211

Công văn 602/TCHQ-GSQL năm 2019 về thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 602/TCHQ-GSQL V/v triển khai thực hiện Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

212

Công văn 242/ATTP-PCTTR năm 2019 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục An toàn thực phẩm ban hành

BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 242/ATTP-PCTTR V/v thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

213

Công văn 510/TTr-TH năm 2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP và 121/2013/NĐ-CP do Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 510/TTr-TH V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

214

Công văn 15/BYT-TB-CT năm 2019 triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/BYT-TB-CT V/v triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

215

Công văn 14/BYT-TB-CT năm 2019 về triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/BYT-TB-CT V/v triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

216

Công văn 16/BYT-TB-CT năm 2019 triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BYT-TB-CT V/v triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

217

Công văn 1515/LĐTBXH-TCDN năm 2014 báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP trong lĩnh vực dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÔNG LẬP TRONG GIAI ĐOẠN 2007-2013 (Kèm theo Công văn số 1515/LĐTBXH-TCDN ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) I. Tổng quan về các cơ sở dạy nghề công lập dạy nghề thuộc phạm vi quản lý II. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

218

Công văn số 103/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn thuế đối với trường hợp nhập hàng theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất nhưng xuất theo loại hình kinh doanh

TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103/TCHQ-KTTT V/v: Hoàn thuế hàng tạm nhập-tái xuất Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 Kính gửi: Cục hải quan

Ban hành: 09/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

219

Công văn 623/QLCL-CL2 năm 2014 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014 Kính gửi: Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối Phúc đáp văn bản số 484/CB-TM ngày 04/4/2014 của Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cơ bản nhất trí về bố cục của dự thảo “Thông tư hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP

Ban hành: 15/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2014

220

Công văn 1203/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2013/NĐ-CP và Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tháng 04 năm 2014 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân. Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168