Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 103/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 56796 công văn

181

Công văn 216/GSQL-GQ1 năm 2014 vướng mắc thực hiện Nghị định 187/NĐ-CP và Thông tư 05/2014/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 216/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 187/NĐ-CP và Thông tư số 05/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

182

Công văn 7678/VPCP-KTN năm 2015 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra theo trình tự, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7678/VPCP - KTN V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2014/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 25/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2015

183

Công văn 6039/NHNN-TD năm 2015 về giảm lãi suất cho vay vốn lưu động phục vụ khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6039/NHNN-TD V/v giảm lãi suất cho vay vốn lưu động phục vụ khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

184

Công văn 114/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 114/CP-KTTH V/v đính chính sai sót tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

185

Công văn 9363-CV/BTCTW năm 2015 thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 9363-CV/BTCTW V/v thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 21/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

186

Công văn 3780/BHXH-THU năm 2014 hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng mới do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM. Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan,

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2014

187

Công văn số 103/NHNN-VP về việc bố trí xe đưa đón, ăn trưa Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2008 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 103/NHNN-VP V/v bố trí xe đưa đón, ăn trưa Hội nghị triển khai nhiệm vụ NH năm 2008 Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 04/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2008

188

Công văn 3307/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3307/BTC-QLCS V/v triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

189

Công văn 2680/BTC-KHTC năm 2019 về thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2680/BTC-KHTC V/v thực hiện số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019 Kính

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

190

Công văn 2202/BTC-QLG năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 136/2018/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường. Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 1. Tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/5/2014 quy định về giá đất: Điểm đ, khoản 2, Điều 20 (Điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

191

Công văn 230/BGDĐT-KHCNMT năm 2015 thực hiện Nghị định 99/2014/NĐ-CP về đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 230/BGDĐT-KHCNMT V/v triển khai thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

192

Công văn 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2014 quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 81/2013/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

81/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 (Luật XLVPHC) quy định: Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

193

Công văn 602/TCHQ-GSQL năm 2019 về thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 602/TCHQ-GSQL V/v triển khai thực hiện Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

194

Công văn 9910/VPCP-KTN năm 2014 rà soát sửa đổi Nghị định 152/2013/NĐ-CP và thí điểm cho phép phương tiện xe ô tô caravan lớn hơn 9 chỗ của khách du lịch quốc tịch Đức vào tham gia giao thông tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 9910/VPCP-KTN V/v rà soát sửa đổi Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04/11/2013 của Chính phủ và thí điểm cho phép phương tiện xe ô tô caravan lớn hơn

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

195

Công văn 242/ATTP-PCTTR năm 2019 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục An toàn thực phẩm ban hành

BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 242/ATTP-PCTTR V/v thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

196

Công văn 510/TTr-TH năm 2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP và 121/2013/NĐ-CP do Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 510/TTr-TH V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

197

Công văn 3386/BTTTT-THH năm 2014 xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 13/6/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2014

198

Công văn 15/BYT-TB-CT năm 2019 triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/BYT-TB-CT V/v triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

199

Công văn 16/BYT-TB-CT năm 2019 triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BYT-TB-CT V/v triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

200

Công văn 14/BYT-TB-CT năm 2019 về triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/BYT-TB-CT V/v triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.254.12