Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 103/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 56822 công văn

1

Công văn 19850/SLĐTBXH-LĐ năm 2014 triển khai Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19850/SLĐTBXH-LĐ Về triển khai Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

2

Công văn 5805/BYT-DP năm 2018 thực hiện Nghị định 103/2016/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5805/BYT-DP V/v thực hiện Nghị định số 103/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

3

Công văn 722/SXD-KTKH&VLXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành

Công văn số 1150/UBND-KTN ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Sở Xây dựng Lạng Sơn hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ như sau: I. Điều chỉnh dự toán xây dựng

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 17/06/2015

Cập nhật: 15/12/2014

4

Công văn 5511/SXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP và 182/2013/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP và Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: - Các Sở ngành thành phố; - Ủy ban nhân dân 24 quận-huyện (Ban quản lý dự án trực thuộc); - Các Ban

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

5

Công văn 3683/UBND-KTN năm 2013 không điều chỉnh chi phí nhân công theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Bình Phước ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3683/UBND-KTN V/v không điều chỉnh chi phí nhân công theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ Bình Phước,

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2014

6

Công văn 3181/BVHTTDL-PC thực hiện Nghị định 103/2009/NĐ-CP và 75/2010/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3181/BVHTTDL-PC V/v Thực hiện Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Nghị định số 75/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 9

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2010

7

Công văn 3716/UBND-CN1 năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3716/UBND-CN1 “V/v điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo NĐ 103/2012/NĐ-CP” Vĩnh

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

8

Công văn 438/UBND-XDCB năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Quảng Bình ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 438/UBND-XDCB Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ

Ban hành: 03/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

9

Công văn 183/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 183/SXD-KT V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

10

Công văn 103/BYT-KHTC năm 2019 về hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/BYT-KHTC V/v hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT của các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

11

Công văn 932/BLĐTBXH-LĐTL năm 2015 về đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

ngày 19 tháng 03 năm 2015 Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh

Ban hành: 19/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

12

Công văn 1090/SXD-KT&VLXD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1090/SXD-KT&VLXD V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Bắc

Ban hành: 01/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

13

Công văn 6621/UBND-VP năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6621/UBND-VP Về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2014

14

Công văn 103/TCHQ-TXNK năm 2018 về kiểm tra, xác định trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

trị giá khai báo của người khai hải quan, cơ quan hải quan căn cứ theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2015 và Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

15

Công văn 103/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

được cấp SĐK Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước. Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; Căn cứ công văn số 18271/QLD-ĐK ngày 07/11/2017, công văn số 15282/QLD-ĐK ngày 27/9/2017

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

16

Công văn 103/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Viện Đào tạo mở và

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

17

Công văn 103/VPCP-QHĐP năm 2018 về Hệ thống tiêu chí thẩm định đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/VPCP-QHĐP V/v ban hành Hệ thống tiêu chí thẩm định đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

18

Công văn 2943/UBND-ĐTQH năm 2013 thực hiện hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do điều chỉnh mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Bình Thuận ban hành

điều chỉnh mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ Bình Thuận, ngày 26 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố. Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

19

Công văn 1140/UBND-KTN năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Kon Tum ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1140/UBND-KTN V/v điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2013

20

Công văn 2086/UBND-KTN năm 2013 hướng dẫn lập, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2013 theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Quảng Nam ban hành

tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP Quảng Nam, ngày 11 tháng 6 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu

Ban hành: 11/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.100.232