Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 103/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 56498 công văn

201

Công văn 6256/BGDĐT-KHCNMT năm 2016 báo cáo việc thực hiện Nghị định 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6256/BGDĐT-KHCNMT V/v báo cáo việc thực hiện 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là NVNONN và chuyên gia nước ngoài tham

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2016

202

Công văn 8649/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8649/VPCP-KTTH V/v thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2014

203

Công văn 22469/QLD-MP năm 2018 thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Cục Quản lý Dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22469/QLD-MP V/v triển khai thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 07 tháng 12

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2018

204

Công văn 16314/SLĐTBXH-DN năm 2014 thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện Thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hứa Ngọc Thuận tại văn bản số 5052/UBND-VX ngày 02/10/2014 về hướng dẫn việc thực hiện miễn,

Ban hành: 13/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

205

Công văn 6953/BKHĐT-KTNN năm 2014 thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6953/BKHĐT-KTNN V/v thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 06/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2014

206

Công văn 5052/UBND-VX năm 2014 hướng dẫn việc thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 10793/SLĐTBXH-DN ngày 30 tháng 7 năm 2014 và của Sở Tài chính tại Công văn số 8735/STC-QHPX ngày 25 tháng 9 năm 2014 về hướng dẫn việc thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau: 1. Chấp thuận chủ

Ban hành: 02/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

207

Công văn 7161/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7161/VPCP-KTTH V/v thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 16/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2014

208

Công văn 6857/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện Nghị định 206/2013/NĐ-CP về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6857/VPCP-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 06/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

209

Công văn 5940/TCHQ-PC năm 2018 thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5940/TCHQ-PC V/v triển khai thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

210

Công văn 2895/BNV-TL năm 2014 về truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

07 năm 2014 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trả lời công văn số 1735/BHXH-BT ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa

Ban hành: 31/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2014

211

Công văn 9089/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện quy định Khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP về mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

2014 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 5078/VPCP-KTTH ngày 08/7/2014 về việc vướng mắc khi thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

212

Công văn 1292/QLCL-TTPC năm 2014 về mẫu biên bản, quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 178/2013/NĐ-CP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

178/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Ninh Trả lời văn bản số 216/QLCL-TTr ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Ninh về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng các mẫu biên bản, quyết định trong xử phạt

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

213

Công văn 1715/SXD-HĐ năm 2014 hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1715/SXD-HĐ V/v hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/07/2015

Cập nhật: 14/08/2014

214

Công văn 1593/BXD-HĐXD năm 2014 thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình và Thông tư 13/2013/TT-BXD thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu Bộ Xây dựng nhận được công văn số 591/SKHĐT-TĐ ngày 17/6/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu đề nghị hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

215

Công văn 8034/BGTVT-VT năm 2014 tạm thời chưa xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

chỉ đạo các lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường bộ (cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các lực lượng khác) không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2013 trong thời gian đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 đối với các trường hợp sau đây: 1. Vi phạm quy định về tải trọng trục

Ban hành: 03/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

216

Công văn 2957/UBND-ĐTMT năm 2014 xác định giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: - Sở Tài chính; - Sở Xây dựng; - Sở Tư pháp; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Cục Thuế Thành phố; - Văn phòng Tiếp công dân Thành

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2014

217

Công văn 838/GSQL-GQ1 thực hiện Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 838/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

218

Công văn 4424/VPCP-KGVX năm 2014 vận dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4424/VPCP-KGVX V/v vận dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

219

Công văn 6321/BCT-KHCN năm 2018 vướng mắc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6321/BCT-KHCN V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018 Kính gửi: Tổng

Ban hành: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

220

Công văn 4130/ATTP-KN năm 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục an toàn thực phẩm ban hành

BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4130/ATTP-KN V/v thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: Tổng cục

Ban hành: 08/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.100