Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1028/TTr-KH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 96863 văn bản

1

Kế hoạch 1527/KH-BNN-TTr năm 2016 triển khai năm cao điểm thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1527/KH-BNN-TTr Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM CAO ĐIỂM

Ban hành: 01/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

2

Quyết định 1028/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 2349/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1028/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG ĐỐI

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

3

Quyết định 1028/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1028/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 18 tháng 7 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC

Ban hành: 18/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2017

4

Quyết định 1028/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Khung chính sách năm 2018 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1028/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KHUNG CHÍNH SÁCH NĂM 2018 THUỘC

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

5

Quyết định 1028/QĐ-UBND năm 2017 về vận hành chính thức Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1028/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC VẬN HÀNH CHÍNH THỨC CỔNG

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

6

Quyết định 1028/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1028/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 04 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

7

Quyết định 1028/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1028/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG

Ban hành: 08/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

8

Quyết định 1028/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 1126/TTr-SYT ngày 10/7/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 1144/KH-SYT ngày

Ban hành: 20/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2015

9

Kế hoạch 2569/KH-BNN-TTr thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2569/KH-BNN-TTr Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2010 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ

Ban hành: 11/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2010

10

Quyết định 1028/QĐ-UBND năm 2014 về Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1028/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH PHƯƠNG

Ban hành: 05/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2014

11

Quyết định số 1028/QĐ-UBND về phê duyệt Mô hình giảm nghèo bền vững thông qua việc chăn nuôi lợn nái Móng Cái năm 2013 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1028/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 05 tháng 7 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

12

Tờ trình 12/TTr-SNN-KH năm 2007 phê duyệt đề án xúc tiến thương mại, thông tin dự báo thị trường nông – lâm sản và muối tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2007 – 2010

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:12/TTr-SNN-KH Bà Rịa, ngày 29 tháng 01 năm 2007 TỜ TRÌNH

Ban hành: 29/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

13

Quyết định 1028/QĐ-BXD năm 2010 phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1028/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG NỘI DUNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Ban hành: 18/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2010

14

Thông báo số 1028/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

BỘ Y TẾ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1028/TB-DPMT Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH DỊCH CÚM A(H1N1)

Ban hành: 20/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2009

15

Quyết định 1028/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc tổ chức liên hoan múa không chuyên toàn quốc năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1028/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LIÊN HOAN MÚA

Ban hành: 17/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2009

16

Quyết định 1028/2010/QĐ-UBND về quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1028/2010/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 6 năm 2010   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 28/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2013

17

Quyết định 181/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 181/QĐ-BNN-TTr Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG,

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

18

Quyết định 59/QĐ-TTr năm 2016 Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Điện Biên

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN THANH TRA TỈNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/QĐ-TTr Điện Biên, ngày 01 tháng 08 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ,

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2016

19

Tờ trình 2068/TTr-CHHVN Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS của Cục Hàng hải Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2068/TTr-CHHVN Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016 TỜ TRÌNH DỰ THẢO THÔNG TƯ

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2016

20

Kết luận 48/KL-TTr năm 2016 về thanh tra công tác tổ chức cán bộ năm học 2015-2016 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH THANH TRA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/KL-TTr Quảng Bình, ngày 11 tháng 03 năm 2016 KẾT LUẬN VỀ VIỆC THANH TRA CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.87.147.184