Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 1874 công văn

161

Công văn 3819/NHNN-CSTT năm 2012 thực hiện giải pháp về tiền tệ, tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3819/NHNN-CSTT,Công văn 3819 2012,Ngân hàng Nhà nước,An toàn kinh doanh tiền tệ tín dụng,Giải pháp tiền tệ tín dụng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 22/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

162

Công văn 3772/NHNN-CSTT trả lãi đối với tiền gửi rút trước hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3772/NHNN-CSTT,Công văn 3772 2012,Ngân hàng Nhà nước,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3772/NHNN-CSTT V/v trả lãi đối với

Ban hành: 21/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2012

163

Công văn 3739/NHNN-CSTT thực hiện giải pháp về tiền tệ, tín dụng theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết 13/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3739/NHNN-CSTT,Công văn 3739 2012,Ngân hàng Nhà nước,Giải pháp tiền tệ tín dụng ,Chủ trương của Chính phủ,Nghị quyết 13/NQ-CP ,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2012

164

Công văn 2650/NHNN-CSTT cho vay ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

văn này./. Nơi nhận: - Như trên; - Ban lãnh đạo NHNN; - Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Tín dụng, Vụ Pháp chế và cơ quan TTGSNH; - Lưu: VP, CSTT. KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Nguyễn Đồng Tiến BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH CHO VAY

Ban hành: 02/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2012

165

Công văn 2506/NHNN-CSTT giải pháp về hoạt động tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2506/NHNN-CSTT,Công văn 2506 2012,Ngân hàng Nhà nước,Giải pháp hoạt động tín dụng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2506/NHNN-CSTT V/v giải pháp về hoạt

Ban hành: 24/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2012

166

Công văn 2235/NHNN-CSTT đính chính Điều 2 Quyết định 693/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2235/NHNN-CSTT,Công văn 2235 2012,Ngân hàng Nhà nước,Đính chính Quyết định 693/QĐ-NHNN,Lãi suất tái cấp vốn,Lãi suất cho vay qua đêm,Lãi suất tái chiết khấu,Thanh toán điện tử liên Ngân hàng,Cho vay bù đắp thiếu hụt vốn,Thanh toán bù trừ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG

Ban hành: 12/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2012

167

Công văn 2056/NHNN-CSTT về hoạt động tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2056/NHNN-CSTT,Công văn 2056 2012,Ngân hàng Nhà nước,Hoạt động tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2056/NHNN-CSTT V/v hoạt động tín dụng

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

168

Công văn 1495/NHNN-DBTKTT kiến nghị khai thác nhóm chỉ tiêu 3A, 4C.1, 4C.2.5 tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1495/NHNN-DBTKTT,Công văn 1495 2012,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1495/NHNN-DBTKTT V/v kiến nghị khai thác nhóm chỉ tiêu 3A, 4C.1,

Ban hành: 15/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2012

169

Công văn 1355/NHNN-CSTT báo cáo tình hình vay vốn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1355/NHNN-CSTT,Công văn 1355 2012,Ngân hàng Nhà nước,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tình hình vay vốn ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1355/NHNN

Ban hành: 09/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2012

170

Công văn 1352/NHNN-DBTKTT năm 2012 hướng dẫn chi tiết về gửi, kiểm tra, duyệt và tra soát báo cáo của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1352/NHNN-DBTKTT,Công văn 1352 2012,Ngân hàng Nhà nước,Kiểm tra báo cáo tài chính,Gia hạn thời gian gửi báo cáo ,Phê duyệt báo cáo,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

171

Công văn 674/NHNN-CSTT kiểm soát hoạt động tín dụng năm 2012 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

674/NHNN-CSTT,Công văn 674 2012,Ngân hàng Nhà nước,Kiểm soát hoạt động tín dụng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 674/NHNN-CSTT V/v kiểm soát hoạt động tín

Ban hành: 13/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2012

172

Công văn 9337/NHNN-QLNH năm 2011 cho phép xem xét, quyết định việc cho vay vốn mua vàng để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9337/NHNN-QLNH,Công văn 9337 2011,Ngân hàng Nhà nước,Quản lý sản xuất vàng miếng ,Cho vay vốn,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9337/NHNN-QLNH V/v

Ban hành: 06/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

173

Công văn 8848/NHNN-CSTT báo cáo số liệu cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8848/NHNN-CSTT,Công văn 8848 2011,Ngân hàng Nhà nước,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8848/NHNN-CSTT V/v báo cáo số liệu cho vay đối với doanh

Ban hành: 15/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2011

174

Công văn 8844/NHNN-CSTT về hoạt động tín dụng trong các tháng cuối năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

8844/NHNN-CSTT,Công văn 8844 2011,Ngân hàng Nhà nước,Hoạt động tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8844/NHNN-CSTT V/v hoạt động tín dụng trong các

Ban hành: 14/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

175

Công văn 8608/NHNN-QLNH thực hiện quy định về quản lý ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8608/NHNN-QLNH,Công văn 8608 2011,Ngân hàng Nhà nước,Quản lý ngoại hối,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8608/NHNN-QLNH V/v thực hiện quy định về quản lý

Ban hành: 03/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

176

Công văn 8492/NHNN-CSTT huy động vốn và cung ứng dịch vụ ngân hàng liên quan đến vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8492/NHNN-CSTT,Công văn 8492 2011,Ngân hàng Nhà nước,Cung ứng dịch vụ ngân hàng ,Huy động vốn,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8492/NHNN-CSTT V/v huy

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2011

177

Công văn 8402/NHNN-QLNH về đăng ký nhu cầu mua ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8402/NHNN-QLNH,Công văn 8402 2011,Ngân hàng Nhà nước,Đăng ký nhu cầu mua ngoại tệ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8402/NHNN-QLNH V/v đăng ký nhu cầu mua

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2011

178

Công văn 8376/NHNN-CSTT về khuyến mại và chi hoa hồng trong hoạt động nhận tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8376/NHNN-CSTT,Công văn 8376 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8376/NHNN-CSTT V/v khuyến mại và chi hoa hồng trong hoạt động nhận

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2011

179

Công văn 8370/NHNN-QLNH phối hợp triển khai Nghị định 95/2011/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8370/NHNN-QLNH,Công văn 8370 2011,Ngân hàng Nhà nước,Xử phạt vi phạm hành chính,Xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ,Xử phạt hành chính hoạt động ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

180

Công văn 8371/NHNN-QLNH phối hợp triển khai Nghị định 95/2011/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8371/NHNN-QLNH,Công văn 8371 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8371/NHNN-QLNH V/v phối hợp triển khai Nghị định 95/2011/NĐ-CP

Ban hành: 25/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36