Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 1874 công văn

141

Công văn 3783/NHNN-TD năm 2013 điều chỉnh giảm lãi suất cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3783/NHNN-TD,Công văn 3783 2013,Ngân hàng Nhà nước,Giảm lãi suất cho vay,Cho vay phục vụ chăn nuôi,Giảm lãi suất cho vay tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2013

142

Công văn 3212/NHNN-CSTT thực hiện chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác do Ngân hàng Nhà nước ban hành

với những người có liên quan theo quy định của pháp luật./. Nơi nhận: - Như trên; - Ban lãnh đạo NHNN; - NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; - Vụ TD; Vụ PC; - Cơ quan TTGSNH; - Lưu: VP, Vụ CSTT. KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Nguyễn Đồng Tiến

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2013

143

Công văn 2736/NHNN-DBTKTT năm 2013 về việc loại trừ giá trị xuất, nhập khẩu vàng của Ngân hàng Nhà nước trên cán cân thương mại do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành.

2736/NHNN-DBTKTT,Công văn 2736 2013,Ngân hàng Nhà nước,Xuất nhập khẩu vàng,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2736/NHNN-DBTKTT V/v loại

Ban hành: 22/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

144

Công văn 1295/NHNN-QLNH hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước

1295/NHNN-QLNH,Công văn 1295 2013,Ngân hàng Nhà nước,Thuế xuất khẩu,Thuế nhập khẩu vàng ,Thuế xuất khẩu nhập khẩu vàng ,Vàng nguyên liệu ,Miễn thuế xuất nhập khẩu vàng ,Miễn thuế xuất nhập khẩu,Miễn thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------

Ban hành: 28/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

145

Công văn 54/NHNN-QLNH năm 2013 triển khai mạng lưới mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

54/NHNN-QLNH,Công văn 54 2013,Ngân hàng Nhà nước,Mua bán vàng miếng ,Hoạt động mua bán vàng miếng ,Quy trình mua bán vàng miếng ,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 03/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

146

Công văn 8218/NHNN-QLNH về giám định hàm lượng vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8218/NHNN-QLNH,Công văn 8218 2012,Ngân hàng Nhà nước,Giám định hàm lượng vàng ,Hàm lượng vàng ,Xác định hàm lượng vàng,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2012

147

Công văn 8005/NHNN-QLNH năm 2012 chấm dứt hoạt động huy động vốn bằng vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngoại hối) chậm nhất trong ngày 11/12/2012. Có thể gửi trước qua số fax 04.3934.352 hoặc qua email: phongvangsbv@gmail.com. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các tổ chức tín dụng biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - PTĐ Lê Minh Hưng (để b/c); - Cơ quan TTGSNH (để p/h); - NHNN CN TP

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

148

Công văn 497/NHNN-PC năm 2014 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

497/NHNN-PC,Công văn 497 2012,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ Ngân hàng,Xử phạt hành chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Vi phạm hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 497/NHNN

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

149

Công văn 7935/NHNN-QLNH về dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7935/NHNN-QLNH,Công văn 7935 2012,Ngân hàng Nhà nước,Giữ hộ vàng ,Quản lý bảo quản vàng ,Quản lý hoạt động kinh doanh vàng,Kinh doanh vàng,Huy động vàng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

150

Công văn 7829/NHNN-CSTT mở rộng đối tượng cho vay học sinh sinh viên, nâng mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7829/NHNN-CSTT,Công văn 7829 2012,Ngân hàng Nhà nước,Học sinh Sinh viên,Cho vay học sinh sinh viên,Cho vay,Nâng mức cho vay ,Nâng mức cho vay tối đa ,Nâng mức vay ,Mở rộng đối tượng cho vay ,Tài chính nhà nước,Giáo dục NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

151

Công văn 7559/NHNN-QLNH hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7559/NHNN-QLNH,Công văn 7559 2012,Ngân hàng Nhà nước,Vay và trả nợ nước ngoài ,Thủ tục vay nợ nước ngoài,Thủ tục trả nợ nước ngoài,Hướng dẫn doanh nghiệp,Hướng dẫn vay và trả nợ nước ngoài,Công văn 7559/NHNN-QLNH ,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

152

Công văn 7263/NHNN-QLNH năm 2012 thực hiện giao dịch ngoại hối với đối tác ngoại giao do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7263/NHNN-QLNH,Công văn 7263 2012,Ngân hàng Nhà nước,Giao dịch ngoại hối ,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7263/NHNN

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

153

Công văn 7019/NHNN-QLNH chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7019/NHNN-QLNH,Công văn 7019 2012,Ngân hàng Nhà nước,Chấm dứt huy động vốn bằng vàng ,Chấm dứt cho vay vốn bằng vàng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

154

Công văn 5294/NHNN-TD cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm và cá tra do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

5294/NHNN-TD,Công văn 5294 2012,Ngân hàng Nhà nước,Cho vay phục vụ chăn nuôi,Chế biến thịt lợn gia cầm cá tra ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 20/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

155

Công văn 4792/NHNN-CNTH hướng dẫn triển khai Công văn 1352/NHNN-DBTKTT về công nghệ thông tin do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4792/NHNN-CNTH,Công văn 4792 2012,Ngân hàng Nhà nước,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4792/NHNN-CNTH V/v: Hướng dẫn triển khai Công văn 1352/NHNN-DBTKTT về

Ban hành: 01/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2012

156

Công văn 4533/NHNN-CSTT báo cáo tình hình lãi suất bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4533/NHNN-CSTT,Công văn 4533 2012,Ngân hàng Nhà nước,Báo cáo tình hình lãi suất,Đồng Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4533/NHNN-CSTT V/v báo cáo tình

Ban hành: 24/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

157

Công văn 4493/NHNN-CSTT tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4493/NHNN-CSTT,Công văn 4493 2012,Ngân hàng Nhà nước,Tham gia ý kiến,Nội dung dự thảo Thông tư,Thông tư hướng dẫn thủ tục thế chấp ,Thế chấp nhà ở hình thành tương lai,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2012

158

Công văn 4080/NHNN-TD năm 2012 về giao dịch cho vay, gửi tiền liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4080/NHNN-TD,Công văn 4080 2012,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4080/NHNN-TD V/v giao dịch cho vay, gửi tiền liên ngân hàng

Ban hành: 05/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

159

Công văn 3933/NHNN-TT về thu phí ATM do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3933/NHNN-TT,Công văn 3933 2012,Ngân hàng Nhà nước,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thu phí ATM,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3933/NHNN

Ban hành: 28/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

160

Công văn 3854/NHNN-QLNH về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3854/NHNN-QLNH,Công văn 3854 2012,Ngân hàng Nhà nước,Huy động và cho vay vốn bằng vàng ,Chấm dứt ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3854/NHNN-QLNH V/v

Ban hành: 25/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171