Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 1874 công văn

121

Công văn 1687/NHNN-TCKT năm 2015 Ban hành hệ thống tài khoản kế toán dành cho quỹ tín dụng Nhân dân do Ngân hàng Nhà nước ban hành

1687/NHNN-TCKT,Công văn 1687 2015,Ngân hàng Nhà nước,Hệ thống tài khoản kế toán,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 1687/NHNN

Ban hành: 20/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

122

Công văn 1667/NHNN-VP năm 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1667/NHNN-VP,Công văn 1667 2015,Ngân hàng Nhà nước,Thực hiện Nghị định,Thực hiện dân chủ,Quy chế thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ trong cơ quan,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

123

Công văn 1339/NHNN-PC năm 2015 xử lý khó khăn, vướng mắc của VAMC trong việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1339/NHNN-PC,Công văn 1339 2015,Ngân hàng Nhà nước,Khó khăn xử lý nợ xấu,Xử lý tài sản bảo đảm,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

124

Công văn 1085/NHNN-TD năm 2015 triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1085/NHNN-TD,Công văn 1085 2015,Ngân hàng Nhà nước,Phát triển thủy sản ,Chính sách phát triển thủy sản ,Triển khai 67/2014/NĐ-CP ,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài nguyên - Môi trường NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

125

Công văn 1098/NHNN-TD năm 2015 triển khai chương trình bình ổn thị trường theo kinh nghiệm của TP. Hồ Chí Minh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1098/NHNN-TD,Công văn 1098 2015,Ngân hàng Nhà nước,Bình ổn thị trường,Chương trình bình ổn thị trường,Thương mại,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1098/NHNN

Ban hành: 26/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

126

Công văn 109/NHNN-TĐKT năm 2015 hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

109/NHNN-TDKT,Công văn 109 2015,Ngân hàng Nhà nước,Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng,Thi đua khen thưởng,Văn hóa - Xã hội NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2015

127

Công văn 9353/NHNN-TD năm 2014 báo cáo tình hình triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9353/NHNN-TD,Công văn 9353 2014,Ngân hàng Nhà nước,Chính sách phát triển thủy sản ,Triển khai Nghị định ,Phát triển thủy sản ,Chính sách tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

128

Công văn 8062/NHNN-TD năm 2014 về giảm lãi suất cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm về mức tối đa 7%/năm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8062/NHNN-TD,Công văn 8062 2014,Ngân hàng Nhà nước,Giảm lãi suất cho vay,Chăn nuôi chế biến thịt lợn gia cầm,Giảm lãi suất tối đa 7%,Chế biến thịt lợn gia cầm cá tra ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

129

Công văn 7104/NHNN-QLNH năm 2014 về nhập khẩu dây vàng sản xuất linh kiện điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7104/NHNN-QLNH,Công văn 7104 2014,Ngân hàng Nhà nước,Nhập khẩu dây vàng,Dây vàng sản xuất linh kiện điện tử ,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2014

130

Công văn 4242/NHNN-QLNH năm 2014 về nhập khẩu dây vàng làm mạch dẫn điện trong quá trình sản xuất linh kiện điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4242/NHNN-QLNH,Công văn 4242 2014,Ngân hàng Nhà nước,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4242/NHNN-QLNH V/v nhập khẩu dây vàng sản

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

131

Công văn 3623/NHNN-TD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 540/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3623/NHNN-TD,Công văn 3623 2014,Ngân hàng Nhà nước,Quyết định 540/QĐ-TTg ,Hướng dẫn thực hiện Quyết định ,Chính sách tín dụng,Người nuôi tôm và cá tra ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2015

132

Công văn 2667/NHNN-VP năm 2014 triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2667/NHNN-VP,Công văn 2667 2014,Ngân hàng Nhà nước,Ngân hàng Nhà nước,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2667/NHNN-VP V/v triển khai Chương trình

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

133

Công văn 1159/NHNN-VP năm 2014 thực hiện Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Ngân hàng Nhà nước

1159/NHNN-VP,Công văn 1159 2014,Ngân hàng Nhà nước,Quy chế công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư lưu trữ,Văn thư lưu trữ,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

134

Công văn 925/NHNN-TCKT năm 2014 về hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua bán nợ xấu của VAMC và tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

925/NHNN-TCKT,Công văn 925 2014,Ngân hàng Nhà nước,Giải quyết nợ xấu ,Mua nợ xấu ,Mua bán xử lý nợ xấu,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2017

135

Công văn 13289/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Điều 9, Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Tổng cục Hải quan ban hành

3334/TTGSNH7 có ý kiến liên quan đến nội dung quy định tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN và điểm d khoản 1, Điều 6 Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 1/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Do vậy, Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện (gửi kèm công văn số 3334/TTGSNH7 nêu

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

136

Công văn 9360/NHNN-QLNH năm 2013 về nhập khẩu vàng dây phụ liệu bán thành phẩm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9360/NHNN-QLNH,Công văn 9360 2013,Ngân hàng Nhà nước,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9360/NHNN-QLNH V/v nhập khẩu

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

137

Công văn 8499/NHNN-TCKT năm 2013 hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua bán nợ xấu của VAMC, TCTD do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8499/NHNN-TCKT,Công văn 8499 2013,Ngân hàng Nhà nước,Hạch toán nghiệp vụ,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8499/NHNN-TCKT V/v Hướng dẫn

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2014

138

Công văn 7558/NHNN-TD năm 2013 giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với tổ chức tín dụng và khách hàng liên quan đến điều kiện và thủ tục tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7558/NHNN-TD,Công văn 7558 2013,Ngân hàng Nhà nước,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7558/NHNN-TD V/v một số giải pháp tháo gỡ khó khăn đối

Ban hành: 14/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2013

139

Công văn 5628/NHNN-PC năm 2013 vướng mắc của Tổng cục Hải quan về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

5628/NHNN-PC,Công văn 5628 2013,Ngân hàng Nhà nước,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5628/NHNN-PC V/v vướng mắc của Tổng cục Hải quan về

Ban hành: 06/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2013

140

Công văn 5089/NHNN-PC năm 2013 trả lời việc quản lý vàng nhập khẩu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

5089/NHNN-PC,Công văn 5089 2013,Ngân hàng Nhà nước,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5089/NHNN-PC V/v trả lời về việc quản lý vàng

Ban hành: 16/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182