Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 1874 công văn

81

Công văn 981/NHNN-TD năm 2019 trả lời kiến nghị Liên quan đến hỗ trợ vay vốn phát triển cho doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

981/NHNN-TD,Công văn 981 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Trả lời kiến nghị,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ vay vốn ,Doanh nghiệp NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 981/NHNN

Ban hành: 20/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

82

Công văn 943/NHNN-PC năm 2019 về mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai và các bệnh viện tự bảo đảm chi thường xuyên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

943/NHNN-PC,Công văn 943 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Quỹ bảo vệ môi trường,Mở tài khoản,Tỉnh Đồng Nai,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 943/NHNN

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

83

Công văn 899/NHNN-QLNH năm 2019 về vi phạm hành chính trong quá trình thực hiện khoản vay nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

899/NHNN-QLNH,Công văn 899 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Khoản vay nước ngoài,Vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

84

Công văn 239/NHNN-TD năm 2019 về tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

239/NHNN-TD,Công văn 239 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Xử lý kiến nghị,Đại biểu Quốc hội,Xử lý kiến nghị Đại biểu Quốc hội ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

85

Công văn 9483/NHNN-TD năm 2018 hướng dẫn áp dụng quy định tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN về mẫu bảo lãnh dự thầu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9483/NHNN-TD,Công văn 9483 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bảo lãnh,Bảo lãnh ngân hàng,Hồ sơ dự thầu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9483/NHNN

Ban hành: 11/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

86

Công văn 8019/NHNN-QLNH năm 2018 hướng dẫn thanh toán cho nhà thầu nước ngoài bằng ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8019/NHNN-QLNH,Công văn 8019 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Nhà thầu nước ngoài,Ngoại tệ,Thị trường ngoại tệ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8019/NHNN

Ban hành: 24/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

87

Công văn 7491/NHNN-TD năm 2018 phối hợp đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Chỉ thị 25/CT-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7491/NHNN-TD,Công văn 7491 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công tác quản lý doanh nghiệp,Tháo gỡ khó khăn,Giải pháp tháo gỡ khó khăn ,Doanh nghiệp NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

88

Công văn 6627/NHNN-TD năm 2018 về triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị 15/CT-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

6627/NHNN-TD,Công văn 6627 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ doanh nghiệp,Tổ chức triển khai thực hiện,Doanh nghiệp NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

89

Công văn 6204/NHNN-QLNH năm 2018 về đóng tiền giao dịch tại cửa hàng miễn thuế do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

6204/NHNN-QLNH,Công văn 6204 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Cửa hàng miễn thuế,Hàng bán tại cửa hàng miễn thuế ,Giao dịch,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

90

Công văn 4783/NHNN-TD năm 2018 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão lũ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4783/NHNN-TD,Công văn 4783 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Khắc phục hậu quả ,Hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt,Cho vay khắc phục hậu quả lũ lụt,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

91

Công văn 2119/NHNN-QLNH năm 2018 về sử dụng tài khoản ngoại tệ của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2119/NHNN-QLNH,Công văn 2119 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài,Quản lý ngoại tệ,Sử dụng tài khoản,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

92

Công văn 638/NHNN-QLNH năm 2018 về thanh toán không có tờ khai nhập khẩu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

638/NHNN-QLNH,Công văn 638 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Chứng từ thanh toán,Dịch vụ thanh toán,Nhập khẩu hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

93

Công văn 10230/NHNN-PC năm 2017 về nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

10230/NHNN-PC,Công văn 10230 2017,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Nhập khẩu máy móc,Quản lý xuất nhập khẩu máy móc,Nhập khẩu máy móc thiết bị,Xuất nhập khẩu NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

94

Công văn 7714/NHNN-VP năm 2017 về thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg và tham gia Trung tâm hành chính công tại các tỉnh, thành phố do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7714/NHNN-VP,Công văn 7714 2017,Ngân hàng Nhà nước,Đề án thực hiện cơ chế một cửa,Thực hiện cơ chế một cửa,Cơ chế một cửa,Trung tâm Hành chính tập trung,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

95

Công văn 7000/NHNN-PC năm 2017 về cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7000/NHNN-PC,Công văn 7000 2017,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới,Đăng ký phương tiện giao thông,Cấp giấy chứng nhận,Tiền tệ - Ngân hàng,Giao thông - Vận tải NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

96

Công văn 6229/NHNN-TD năm 2017 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

6229/NHNN-TD,Công văn 6229 2017,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Biện pháp khắc phục hậu quả,Khắc phục hậu quả ,Khắc phục hậu quả mưa lũ,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài nguyên - Môi trường NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

97

Công văn 5747/NHNN-PC năm 2017 về trả lời kiến nghị của ông Vũ Thái Hà về thiết kế trung tâm máy tính Bitcoin, Litecoin và các loại tiền ảo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

5747/NHNN-PC,Công văn 5747 2017,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Trả lời kiến nghị,Nhập khẩu máy tính,Tổng hợp tiếp nhận trả lời kiến nghị ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

98

Công văn 5768/NHNN-QLNH năm 2017 về xuất khẩu vàng phế liệu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

5768/NHNN-QLNH,Công văn 5768 2017,Ngân hàng Nhà nước,Vàng xuất khẩu ,Vàng phế liệu,Xuất khẩu vàng phế liệu,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

99

Công văn 5358/NHNN-TD năm 2017 về phối hợp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

5358/NHNN-TD,Công văn 5358 2017,Ngân hàng Nhà nước,Giải pháp tháo gỡ khó khăn ,Giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn,Tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

100

Công văn 4988/NHNN-QLNH năm 2017 về xuất khẩu phế phẩm vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4988/NHNN-QLNH,Công văn 4988 2017,Ngân hàng Nhà nước,Hàng xuất khẩu,Phế phẩm vàng,Xuất khẩu phế phẩm,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62