Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 1874 công văn

61

Công văn 7593/NHNN-QLNH năm 2020 về thay đổi kích thước nguyên vật liệu vàng viên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7593/NHNN-QLNH,Công văn 7593 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Nhập khẩu nguyên vật liệu vàng viên,Thay đổi kích thước nguyên vật liệu vàng viên,Nguyên vật liệu vàng viên sản xuất chip điện tử,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

62

Công văn 4361/NHNN-QLNH năm 2020 về giải đáp câu hỏi công dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4361/NHNN-QLNH,Công văn 4361 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Giải đáp câu hỏi công dân về ngoại hối,Vấn đề ngoại hối,Phân biệt giao dịch vốn giao dịch vãng lai,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

63

Công văn 3054/NHNN-TT năm 2020 về miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Văn phòng Chính phủ; - UBTWMTTQVN; - Bộ LĐTBXH; - Ban Lãnh đạo NHNN; - VP, TTh, CNTT, TTGSNH; - Ngân hàng CSXH; - Napas; - Lưu VP, TT (3 bản). KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Nguyễn Kim Anh

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

64

Công văn 2182/NHNN-TCKT năm 2020 về phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Ngân hàng Hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2182/NHNN-TCKT,Công văn 2182 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Lập phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất,Cơ sở nhà đất của Ngân hàng Hợp tác xã ,Rà soát cơ sở nhà đất của Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

65

Công văn 2035/NHNN-TCKT năm 2020 về phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Vietinbank do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2035/NHNN-TCKT,Công văn 2035 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Lập phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất,Sắp xếp lại cơ sở nhà đất của Vietinbank,Rà soát lại cơ sở nhà đất của Vietinbank,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

66

Công văn 1680/NHNN-TT năm 2020 về áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

đạo NHNN; - TCKT, VP, TTh, TTGSNH, CNTT; - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; - Hội thẻ ngân hàng Việt Nam; - Napas, CIC (để triển khai); - Lưu VP, TT (3 bản). KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Nguyễn Kim Anh

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

67

Công văn 1117/NHNN-TD năm 2020 về triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1117/NHNN-TD,Công văn 1117 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Giải pháp hỗ trợ phát triển,Giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn,Vi rút Corona ,Tiền tệ - Ngân hàng,Thể thao - Y tế NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

68

Công văn 8864/NHNN-QLNH năm 2019 giải đáp kiến nghị về quản lý ngoại hối trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8864/NHNN-QLNH,Công văn 8864 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngoại hối,Quản lý ngoại hối,Giải đáp kiến nghị,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8864/NHNN

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2019

69

Công văn 8596/NHNN-PC năm 2019 về xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8596/NHNN-PC,Công văn 8596 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản,Hướng dẫn tài sản bảo đảm là bất động sản,Hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

70

Công văn 8512/NHNN-QLNH năm 2019 giải đáp vướng mắc liên quan đến Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8512/NHNN-QLNH,Công văn 8512 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngoại hối,Quản lý ngoại hối,Vướng mắc Thông tư ,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2019

71

Công văn 5661/NHNN-QLNH năm 2019 về thanh toán giao dịch góp vốn, mua cổ phần của cá nhân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

5661/NHNN-QLNH,Công văn 5661 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thanh toán giao dịch chứng khoán,Thanh toán giao dịch cổ phiếu,Dịch vụ thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

72

Công văn 5228/NHNN-CSTT năm 2019 về hoạt động cho vay ngang hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

5228/NHNN-CSTT,Công văn 5228 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hoạt động cho vay,Phí liên quan đến hoạt động cho vay,Quản lý hoạt động cho vay ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

73

Công văn 4666/NHNN-TD năm 2019 về hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4666/NHNN-TD,Công văn 4666 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thiệt hại,Chế độ hỗ trợ,Bệnh dịch tả lợn ,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4666/NHNN-TD V/v hỗ trợ khách

Ban hành: 19/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

74

Công văn 3952/NHNN-QLNH năm 2019 về nhập khẩu vàng chứa trong khay để sản xuất chip điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3952/NHNN-QLNH,Công văn 3952 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thuế nhập khẩu vàng ,Xuất nhập khẩu vàng,Chip điện tử,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

75

Công văn 3837/NHNN-QLNH năm 2019 về nhập khẩu vàng trang sức bán thành phẩm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3837/NHNN-QLNH,Công văn 3837 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Xuất nhập khẩu vàng,Nhập khẩu vàng bạc đá quý,Xuất nhập khẩu trang sức,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

76

Công văn 3452/NHNN-QLNH năm 2019 xử lý vướng mắc về quản lý ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3452/NHNN-QLNH,Công văn 3452 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Điều lệ quản lý ngoại hối,Quản lý ngoại hối,Đào tạo quản lý ngoại hối ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

77

Công văn 3457/NHNN-QLNH năm 2019 về nhập khẩu vàng trang sức bán thành phẩm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3457/NHNN-QLNH,Công văn 3457 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Nhập khẩu vàng bạc đá quý,Xuất nhập khẩu vàng,Nhập khẩu hàng hoá ,Xuất nhập khẩu NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

78

Công văn 3404/NHNN-QLNH năm 2019 trả lời kiến nghị tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3404/NHNN-QLNH,Công văn 3404 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Cổng thông tin điện tử,Quản lý Cổng thông tin điện tử,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

79

Công văn 1783/NHNN-TD năm 2019 phối hợp triển khai giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1783/NHNN-TD,Công văn 1783 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Cải tiến mở rộng tín dụng ngân hàng,Tín dụng đầu tư,Tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

80

Công văn 1521/NHNN-QLNH năm 2019 về thanh toán hợp đồng ngoại thương do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành

1521/NHNN-QLNH,Công văn 1521 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thanh toán hợp đồng,Hợp đồng ngoại thương,Hướng dẫn thanh toán hợp đồng ,Doanh nghiệp,Thương mại NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171