Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 1874 công văn

41

Công văn 9031/NHNN-TTGSNH về cảnh báo phòng ngừa tội phạm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9031/NHNN-TTGSNH,Công văn 9031,Ngân hàng Nhà nước,Phòng ngừa tội phạm ,Tiền tệ - Ngân hàng,Trách nhiệm hình sự NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9031/NHNN-TTGSNH V/v cảnh báo phòng

Ban hành: 19/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

42

Công văn 8353/NHNN-TTGSNH thực hiện quy định tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN và 19/2010/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8353/NHNN-TTGSNH,Công văn 8353 2010,Ngân hàng Nhà nước,Tỷ lệ bảo đảm an toàn,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 8353/NHNN-TTGSNH V/v

Ban hành: 01/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

43

Công văn 4742/NHNN-TTGSNH thực hiện Chỉ thị 4304/2010/CT-TTCP do Ngân hàng Nhà nước ban hành

4742/NHNN-TTGSNH,Công văn 4742,Ngân hàng Nhà nước,Xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo,Công tác tiếp dân,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4742/NHNN-TTGSNH V/v: triển

Ban hành: 24/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

44

Công văn 3417/NHNN-TTGSNH thực hiện Nghị định 141/2006/NĐ-CP về danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3417/NHNN-TTGSNH,Công văn 3417 2010,Ngân hàng Nhà nước,Mức vốn pháp định,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3417/NHNN-TTGSNH V/v thực hiện

Ban hành: 10/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2010

45

Công văn 3418/NHNN-TTGSNH thực hiện Nghị định 141/2006/NĐ-CP về danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3418/NHNN-TTGSNH,Công văn 3418 2010,Ngân hàng Nhà nước,Danh mục,Mức vốn pháp định,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3418/NHNN-TTGSNH V/v

Ban hành: 10/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2010

46

Công văn 3357/NHNN-TTGSNH hướng dẫn việc chuyển điểm giao dịch thành phòng giao dịch Quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3357/NHNN-TTGSNH,Công văn 3357 2010,Ngân hàng Nhà nước,Chuyển điểm giao dịch thành phòng giao dịch,Quỹ tín dụng nhân dân,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 06/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2010

47

Công văn 918/NHNN-TTGSNH phát triển mạng lưới của ngân hàng thương mại năm 2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

918/NHNN-TTGSNH, Công văn 918, Ngân hàng Nhà nước, Phát triển mạng lưới, Ngân hàng thương mại, Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 918/NHNN-TTGSNH V/v phát triển

Ban hành: 02/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2010

48

Công văn 397/NHNN-TTGSNH xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ năm tài chính 2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

397/NHNN-TTGSNH,Công văn 397 2010,Ngân hàng Nhà nước,Tăng vốn điều lệ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 397/NHNN-TTGSNH V/v xây dựng kế hoạch tăng vốn điều

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2010

49

Công văn 7430/NHNN-TTGSNH về việc tham gia thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7430/NHNN-TTGSNH,Công văn 7430 2009,Ngân hàng Nhà nước,Công ty đại chúng chưa niêm yết,Tham gia thị trường giao dịch chứng khoán,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Chứng khoán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 24/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2009

50

Công văn 8839/NHNN-TTGSNH1 xử lý vi phạm vượt trần lãi suất tại HDBank do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8839/NHNN-TTGSNH1,Công văn 8839 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8839/NHNN-TTGSNH1 V/v xử lý vi phạm vượt trần lãi suất tại

Ban hành: 14/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

51

Công văn 3942/TTGSNH7 năm 2016 về cung cấp số liệu phục vụ báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực ngành Ngân hàng do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành

3942/TTGSNH7,Công văn 3942 2016,Cơ quan Thanh tra giám sát ng,Phát triển nhân lực,Cung cấp số liệu,Quy hoạch phát triển,Tiền tệ - Ngân hàng,Lao động - Tiền lương NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

52

Công văn 1882/TTGSNH11 năm 2015 hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành

hiện FATCA. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan TTGSNH, số điện thoại: 04-3939-2253 và 04.39392252 (khi có yêu cầu về kỹ thuật) hoặc Fax: 04-3939-2236./. Nơi nhận: - Như trên; - Ban Lãnh đạo NHNN (để b/c); - Chánh TTGSNH (để b/c); - Lưu

Ban hành: 17/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2015

53

Công văn 1643/TTGSNH4 năm 2015 về gửi quy định nội bộ theo quy định do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành

1643/TTGSNH4,Công văn 1643 2015,Ngân hàng Nhà nước,Quy định nội bộ,Quy định nội bộ theo quy định,Quy chế kiểm soát nội bộ,Kiểm soát nội bộ Ngân hàng ,Tổ chức nội bộ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

54

Công văn 3334/TTGSNH7 năm 2014 phúc đáp Công văn 10266/TCHQ-GSQL do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành

Số: 3334/TTGSNH7 V/v: phúc đáp công văn số 10266/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính Phúc đáp công văn số 10266/TCHQ-GSQL ngày 15/8/2014 của Quý Đơn vị về việc thực hiện Điều 9 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng

Ban hành: 23/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

55

Công văn 3895/NHNN-TT năm 2021 về miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

BYT; - Ban Lãnh đạo NHNN; - Văn phòng NHNN, TTh, TTGSNH; - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; - Napas; - Lưu VP, TT (3 bản). KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Nguyễn Kim Anh

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

56

Công văn 2350/NHNN-PHKQ năm 2021 về đáp ứng cơ cấu loại tiền chi ra lưu thông do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2350/NHNN-PHKQ,Công văn 2350 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Đáp ứng cơ cấu loại tiền chi ra lưu thông,Cơ cấu các loại tiền trong lưu thông,Loại tiền chi ra lưu thông,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

57

Công văn 8352/NHNN-QLNH năm 2020 về nhập khẩu dây vàng để sản xuất linh kiện điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8352/NHNN-QLNH,Công văn 8352 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Nhập khẩu dây vàng để sản xuất linh kiện,Hướng dẫn nhập khẩu dây vàng,Lắp ráp linh kiện điện tử cho điện thoại di động,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

58

Công văn 8294/NHNN-QLNH năm 2020 về trả lời phản ánh kiến nghị gửi qua Cổng dịch vụ công quốc gia về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8294/NHNN-QLNH,Công văn 8294 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Trả lời phản ánh về góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài,Trả lời kiến nghị về góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài,Trả lời phản ánh kiến nghị qua Cổng dịch vụ công quốc gia,Đầu tư NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

59

Công văn 8247/NHNN-TD năm 2020 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8247/NHNN-TD,Công văn 8247 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Miền Trung,Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Tây Nguyên,Hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

60

Công văn 7751/NHNN-TD năm 2020 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7751/NHNN-TD,Công văn 7751 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ,Hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Miền Trung,Hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Tây Nguyên,Tài nguyên - Môi trường NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.146.141