Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 1875 công văn

21

Công văn 3966/NHNN-TTGSNH năm 2015 trả lời kiến nghị trong Báo cáo tháng 4 năm 2015 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3966/NHNN-TTGSNH,Công văn 3966 2015,Ngân hàng Nhà nước,Trả lời kiến nghị,Báo cáo tháng 4 năm 2015 ,Vốn góp xác lập tư cách thành viên ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2015

22

Công văn 3855/NHNN-TTGSNH trả lời kiến nghị trong Báo cáo Quý I năm 2015 về thành lập mới và mở rộng mạng lưới Quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước ban hành

3855/NHNN-TTGSNH,Công văn 3855 2015,Ngân hàng Nhà nước,Trả lời kiến nghị,Quỹ tín dụng nhân dân,Thành lập Quỹ tín dụng nhân dân,Mở rộng mạng lưới Quỹ tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

23

Công văn 2038/NHNN-TTGSNH năm 2015 về Phương án đảm bảo tuân thủ tỷ lệ đầu tư trái phiếu Chính phủ so với Nguồn vốn ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2038/NHNN-TTGSNH,Công văn 2038 2015,Ngân hàng Nhà nước,Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn,Đầu tư Trái phiếu Chính phủ ,Tỷ lệ đầu tư trái phiếu CP,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

24

Công văn 1821/NHNN-TTGSNH năm 2015 về thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng cổ phần do Ngân hàng Nhà nước ban hành

1821/NHNN-TTGSNH,Công văn 1821 2015,Ngân hàng Nhà nước,Tổ chức tín dụng cổ phần,Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số:

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

25

Công văn 7059/NHNN-TTGSNH năm 2014 về cấp tín dụng theo phương thức cho vay tuần hoàn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7059/NHNN-TTGSNH,Công văn 7059 2014,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngân hàng nước ngoài,Cấp tín dụng,Tín dụng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

26

Công văn 1545/NHNN-TTGSNH năm 2014 hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1545/NHNN-TTGSNH,Công văn 1545 2014,Ngân hàng Nhà nước,Minh bạch tài sản,Minh bạch tài sản thu nhập,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

27

Công văn 9297/NHNN-TTGSNH năm 2013 thực hiện trách nhiệm được giao tại Quyết định 843/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9297/NHNN-TTGSNH,Công văn 9297 2013,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9297/NHNN-TTGSNH V/v triển khai thực hiện

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

28

Công văn 7818/NHNN-TTGSNH năm 2013 tình hình trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để đóng số tiền nợ bảo hiểm xã hội do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7818/NHNN-TTGSNH,Công văn 7818 2013,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Bảo hiểm NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7818/NHNN-TTGSNH V/v tình hình trích từ tài khoản

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

29

Công văn 7294/NHNN-TTGSNH năm 2013 đề nghị thực hiện nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ không có hối phiếu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7294/NHNN-TTGSNH,Công văn 7294 2013,Ngân hàng Nhà nước,Nghiệp vụ chiết khấu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7294/NHNN-TTGSNH V/v đề nghị thực hiện nghiệp vụ

Ban hành: 05/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

30

Công văn 4840/NHNN-TTGSNH triển khai trách nhiệm được giao tại Quyết định 843/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4840/NHNN-TTGSNH,Công văn 4840 2013,Ngân hàng Nhà nước,Xử lý nợ xấu ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4840/NHNN-TTGSNH V/v triển khai trách

Ban hành: 08/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

31

Công văn 4260/NHNN-TTGSNH năm 2013 thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước tại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4260/NHNN-TTGSNH,Công văn 4260 2013,Ngân hàng Nhà nước,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4260/NHNN-TTGSNH V/v thoái vốn của doanh nghiệp

Ban hành: 14/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

32

Công văn 7141/NHNN-TTGSNH tình hình chấp hành quy định về lãi suất hiện hành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7141/NHNN-TTGSNH,Công văn 7141 2012,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất,Chính sách tiền tệ,Quy định về lãi suất ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 01/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

33

Công văn 324/NHNN-TTGSNH về chấp thuận dự kiến nhân sự tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành

324/NHNN-TTGSNH,Công văn 324 2012,Ngân hàng Nhà nước,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Thành viên Hội đồng Quản trị,Thành viên Ban kiểm soát,Thành viên Hội đồng thành viên,Tổng Giám đốc,Tiền tệ - Ngân hàng,Lao động - Tiền lương NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

34

Công văn 5641/NHNN-TTGSNH điều chỉnh nội dung thanh tra do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

5641/NHNN-TTGSNH,Công văn 5641 2011,Ngân hàng Nhà nước,Thanh tra Ngân hàng,Thanh tra các tổ chức tín dụng ,Điều chỉnh nội dung thanh tra,Thanh tra,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2012

35

Công văn 3861/NHNN-TTGSNH về mở phòng giao dịch và ATM trong năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3861/NHNN-TTGSNH,Công văn 3861 2011,Ngân hàng Nhà nước,Mở phòng giao dịch ,Máy giao dịch tự động ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3861/NHNN-TTGSNH V/v mở

Ban hành: 17/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2011

36

Công văn 2028/NHNN-TTGSNH phát triển mạng lưới của tổ chức tín dụng năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2028/NHNN-TTGSNH,Công văn 2028 2011,Ngân hàng Nhà nước,Phát triển mạng lưới tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/NHNN-TTGSNH V/v phát

Ban hành: 11/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2012

37

Công văn 1819/NHNN-TTGSNH xử lý vi phạm lãi suất huy động vốn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1819/NHNN-TTGSNH,Công văn 1819 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1819/NHNN-TTGSNH V/v xử lý vi phạm lãi suất huy động vốn

Ban hành: 04/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2011

38

Công văn 1820/NHNN-TTGSNH xử lý vi phạm lãi suất huy động vốn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1820/NHNN-TTGSNH,Công văn 1820 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1820/NHNN-TTGSNH V/v xử lý vi phạm lãi suất huy động vốn

Ban hành: 04/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2011

39

Công văn 1511/NHNN-TTGSNH phát triển mạng lưới của tổ chức tín dụng năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1511/NHNN-TTGSNH,Công văn 1511 2011,Ngân hàng Nhà nước,Phát triển mạng lưới tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1511/NHNN-TTGSNH V/v phát

Ban hành: 25/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2012

40

Công văn 9199/NHNN-TTGSNH thực hiện Nghị định 141/2006/NĐ-CP về danh mục vốn pháp định của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9199/NHNN-TTGSNH,Công văn 9199 2010,Ngân hàng Nhà nước,Vốn pháp định,Tăng vốn điều lệ,Tổ chức tín dụng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 26/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.77