Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 1875 công văn

201

Công văn 2766/NHNN-QLNH về tăng cường kiểm tra, rà soát Đại lý đổi ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2766/NHNN-QLNH,Công văn 2766 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2766/NHNN-QLNH V/v tăng cường kiểm tra, rà soát các Đại lý đổi

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2011

202

Công văn 2036/NHNN-DBTKTT bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2036/NHNN-DBTKTT,Công văn 2036 2011,Ngân hàng Nhà nước,Bổ sung chỉ tiêu báo cáo ,Bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày ,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 14/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2011

203

Công văn 2033/NHNN-QLNH về mua bán ngoại tệ và quyền sở hữu vàng, ngoại tệ của cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2033/NHNN-QLNH,Công văn 2033 2011,Ngân hàng Nhà nước,Mua bán ngoại tệ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2033/NHNN-QLNH V/v mua bán ngoại tệ và quyền sở hữu vàng,

Ban hành: 12/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

204

Công văn 1962/NHNN-CSTT tình hình huy động và cho vay vốn bằng vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1962/NHNN-CSTT,Công văn 1962 2011,Ngân hàng Nhà nước,Cho vay vốn bằng vàng,Huy động vốn bằng vàng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1962/NHNN-CSTT V/v tình

Ban hành: 10/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2011

205

Công văn 1637/NHNN-CSTT giải pháp thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1637/NHNN-CSTT,Công văn 1637 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1637/NHNN-CSTT V/v một số giải pháp thực hiện Nghị quyết số

Ban hành: 01/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2011

206

Công văn 1535/NHNN-QLNH về báo cáo số dư tiền gửi ngoại tệ của các Tổng công ty - Tập đoàn Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1535/NHNN-QLNH,Công văn 1535 2011,Ngân hàng Nhà nước,Báo cáo số dư tiền gửi ngoại tệ ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1535/NHNN-QLNH V/v báo cáo số dư

Ban hành: 25/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2011

207

Công văn 1313/NHNN-CSTT báo cáo chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1313/NHNN-CSTT,Công văn 1313 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1313/NHNN-CSTT V/v báo cáo một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2011

Ban hành: 18/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2011

208

Công văn 1105/NHNN-QLNH điều chỉnh tỷ giá bình quân Liên Ngân hàng ngày 11/2/2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1105/NHNN-QLNH,Công văn 1105 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tỷ giá bình quân Liên Ngân hàng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1105/NHNN-QLNH V/v điều chỉnh tỷ giá

Ban hành: 11/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2011

209

Công văn 991/NHNN-CNTH hướng dẫn Thông tư 21/2010/TT-NHNN về công nghệ thông tin do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

991/NHNN-CNTH,Công văn 991 2011,Ngân hàng Nhà nước,Công nghệ thông tin,Báo cáo thống kê,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 991/NHNN-CNTH V/v: Hướng dẫn

Ban hành: 29/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2011

210

Công văn 854/NHNN-TD hướng dẫn Thông tư 20/2010/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

854/NHNN-TD,Công văn 854 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 854/NHNN-TD V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2010/TT-NHNN

Ban hành: 25/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

211

Công văn 611/NHNN-TT năm 2011 đăng ký chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ giao dịch với ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

611/NHNN-TT,Công văn 611 2011,Ngân hàng Nhà nước,Đăng ký chữ ký,Kế toán trưởng,Quy chế sử dụng chữ ký số,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

212

Công văn 548/NHNN-TT thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

548/NHNN-TT,Công văn 548 2011,Ngân hàng Nhà nước,Thanh toán qua ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 548/NHNN-TT V/v thông báo đơn vị TCCƯDVTT tham gia giao

Ban hành: 18/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

213

Công văn 340/NHNN-QLNH về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thực hiện khoản vay nước ngoài của Ngân hàng thương mại Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

340/NHNN-QLNH,Công văn 340 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 340/NHNN-QLNH V/v chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện

Ban hành: 12/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

214

Công văn 348/NHNN-TT về thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

348/NHNN-TT,Công văn 348 2011,Ngân hàng Nhà nước,Thanh toán qua Ngân hàng nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 348/NHNN-TT V/v thông báo đơn vị TCCƯDVTT tham

Ban hành: 12/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

215

Công văn 126/NHNN-DBTKTT báo cáo số liệu dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp FDI do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

126/NHNN-DBTKTT,Công văn 126 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/NHNN-DBTKTT V/v báo cáo số liệu dư nợ cho vay đối với các

Ban hành: 07/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2011

216

Công văn 9975/NHNN-QLNH về trả lời đơn thư do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

9975/NHNN-QLNH,Công văn 9975 2010,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9975/NHNN-QLNH V/v trả lời đơn thư Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

217

Công văn 9779/NHNN-CSTT về lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9779/NHNN-CSTT,Công văn 9779 2010,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9779/NHNN-CSTT V/v lãi suất huy

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2011

218

Công văn 9581/NHNN-QLNH trả lời đơn thư do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

9581/NHNN-QLNH,Công văn 9581 2010,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9581/NHNN-QLNH V/v trả lời đơn thư Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

219

Công văn 9579/NHNN-DBTKTT báo cáo số liệu tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9579/NHNN-DBTKTT,Công văn 9579 2010,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9579/NHNN-DBTKTT V/v báo cáo số liệu tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2010

220

Công văn 9577/NHNN-CSTT về lãi suất huy động Việt Nam đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9577/NHNN-CSTT,Công văn 9577 2010,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất huy động Việt Nam đồng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9577/NHNN-CSTT V/v lãi suất huy động VNĐ

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69