Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 1874 công văn

181

Công văn 8372/NHNN-QLNH phối hợp triển khai Nghị định 95/2011/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8372/NHNN-QLNH,Công văn 8372 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8372/NHNN-QLNH V/v phối hợp triển khai Nghị định 95/2011/NĐ-CP

Ban hành: 25/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

182

Công văn 8373/NHNN-QLNH thực hiện quy định về quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

- Bộ Quốc phòng; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Ban Lãnh đạo NHNN; - Cơ quan TTGSNH (để thực hiện); - Lưu VP, Vụ QLNH. THỐNG ĐỐC Nguyễn Văn Bình

Ban hành: 25/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

183

Công văn 7838/NHNN-DBTKTT sử dụng dấu chấm (.), dấu phẩy (,) trong số liệu thống kê của ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7838/NHNN-DBTKTT,Công văn 7838 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7838/NHNN-DBTKTT V/v sử dụng dấu chấm (.), dấu phẩy (,) trong

Ban hành: 07/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2011

184

Công văn 7816/NHNN-CSTT về cho vay cầm cố, thế chấp bằng vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7816/NHNN-CSTT,Công văn 7816 2011,Ngân hàng Nhà nước,Cho vay cầm cố,Cho vay cầm cố vàng,Thế chấp bằng vàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7816/NHNN

Ban hành: 06/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2011

185

Công văn 7219/NHNN-DBTKTT về quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7219/NHNN-DBTKTT,Công văn 7219 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7219/NHNN-DBTKTT V/v quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo

Ban hành: 15/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

186

Công văn 2786/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Tổng cục Hải quan ban hành

Xuất nhập khẩu Việt Nam là đại lý hoàn thuế GTGT tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngày 23/3/2020, Ngân hàng Nhà nước có công văn số 1659/NHNN-TTGSNH gửi Bộ Tài chính, theo đó: “Eximbank chưa được cấp phép thực hiện “đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 106 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

187

Công văn 6838/NHNN-CSTT xác định số dư nợ tín dụng để tính tốc độ tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

6838/NHNN-CSTT,Công văn 6838 2011,Ngân hàng Nhà nước,Xác định số dư nợ tín dụng ,Tốc độ tăng trưởng tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2011

188

Công văn 6521/NHNN-QLNH triển khai Thông tư mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất nhập cảnh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

6521/NHNN-QLNH,Công văn 6521 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6521/NHNN-QLNH V/v triển khai Thông tư mang ngoại tệ tiền mặt,

Ban hành: 19/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2011

189

Công văn 6368/NHNN-TD đẩy mạnh cho vay phục vụ sản xuất lương thực, thực phẩm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

6368/NHNN-TD,Công văn 6368 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6368/NHNN-TD V/v đẩy mạnh cho vay phục vụ sản xuất lương thực,

Ban hành: 15/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

190

Công văn 6251/NHNN-TT thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến và Ví điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

6251/NHNN-TT,Công văn 6251 2011,Ngân hàng Nhà nước,Thanh toán trực tuyến ,Ví điện tử ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6251/NHNN-TT V/v thực hiện giao dịch

Ban hành: 10/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

191

Công văn 5355/NHNN-TD về chính sách tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

5355/NHNN-TD,Công văn 5355 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tín dụng bất động sản ,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5355/NHNN-TD V/v chính sách tín

Ban hành: 08/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2011

192

Công văn 4805/NHNN-DBTKTT về chấp hành chế độ báo cáo cân đối tài khoản kế toán ngày theo công văn 6798/NHNN-DBTKTT do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4805/NHNN-DBTKTT,Công văn 4805 2011,Ngân hàng Nhà nước,Báo cáo cân đối tài khoản kế toán ,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2011

193

Công văn 4605/NHNN-CSTT về lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4605/NHNN-CSTT,Công văn 4605 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4605/NHNN-CSTT V/v lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt

Ban hành: 16/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2011

194

Công văn 4012/NHNN-QLNH kiểm tra và xử lý vi phạm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4012/NHNN-QLNH,Công văn 4012 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Vi phạm hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4012/NHNN-QLNH V/v kiểm tra và xử lý vi phạm

Ban hành: 23/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2011

195

Công văn 3947/NHNN-CSTT về đánh giá tình hình thực hiện Quy chế cho vay 1627 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3947/NHNN-CSTT,Công văn 3947 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3947/NHNN-CSTT V/v đánh giá tình hình thực hiện Quy chế cho vay 1627

Ban hành: 20/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2011

196

Công văn 3976/NHNN-CSTT về kiểm soát hoạt động tín dụng năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3976/NHNN-CSTT,Công văn 3976 2011,Ngân hàng Nhà nước,Kiểm soát hoạt động tín dụng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3976/NHNN-CSTT V/v kiểm soát hoạt động

Ban hành: 20/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2011

197

Công văn 3678/NHNN-CSTT về tình hình ủy thác, nhận ủy thác cho vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3678/NHNN-CSTT,Công văn 3678 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3678/NHNN-CSTT V/v tình hình ủy thác, nhận ủy thác cho vay

Ban hành: 11/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2011

198

Công văn 3675/NHNN-CSTT về huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam đảm bảo bằng đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước ban hành

3675/NHNN-CSTT,Công văn 3675 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3675/NHNN-CSTT V/v huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam đảm bảo bằng đô la

Ban hành: 11/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2011

199

Công văn 3628/NHNN-CSTT về huy động vốn của Ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước ban hành

3628/NHNN-CSTT,Công văn 3628 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3628/NHNN-CSTT V/v huy động vốn của các NHTM Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2011

200

Công văn 2956/NHNN-CSTT về kiểm soát hoạt động tín dụng năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2956/NHNN-CSTT,Công văn 2956 2011,Ngân hàng Nhà nước,Kiểm soát hoạt động tín dụng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2956/NHNN-CSTT V/v kiểm soát hoạt động

Ban hành: 14/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215