Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1874 công văn

1

Công văn 3029/NHNN-TTGSNH năm 2021 về vấn đề trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3029/NHNN-TTGSNH,Công văn 3029 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Vấn đề trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,Vấn đề trong hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Vướng mắc trong hoạt động của tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

2

Công văn 8995/NHNN-TTGSNH năm 2020 trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hạn chế việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

8995/NHNN-TTGSNH,Công văn 8995 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Trả lời kiến nghị gửi qua Cổng dịch vụ công Quốc gia,Phản ánh gửi qua Cổng dịch vụ công Ngân hàng nhà nước,Hạn chế việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

3

Công văn 7928/NHNN-TTGSNH năm 2020 về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

khoản thanh toán của hợp đồng bảo hiểm. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh bảo hiểm đối với các cán bộ tín dụng và cán bộ tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm; trong đó, cần đặc biệt lưu ý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. 4. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của NHNN tại Công văn số 10273/NHNN-TTGSNH

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

4

Công văn 3339/NHNN-TTGSNH năm 2020 về giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3339/NHNN-TTGSNH,Công văn 3339 2020,Ngân hàng Nhà nước,Hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN,Ngân hàng hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do Covid-19,Miễn giảm lãi cho khách hàng chịu ảnh hưởng do Covid-19,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

5

Công văn 7031/NHNN-TTGSNH năm 2019 về cảnh báo cho vay cầm cố số tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7031/NHNN-TTGSNH,Công văn 7031 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Cho vay cầm cố,Cầm cố giấy tờ,Tài sản cầm cố,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7031/NHNN-TTGSNH

Ban hành: 06/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

6

Công văn 8424/NHNN-TTGSNH năm 2018 về tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8424/NHNN-TTGSNH,Công văn 8424 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Xử lý nợ xấu ngân hàng,Khó khăn xử lý nợ xấu,Mua bán xử lý nợ xấu,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

7

Công văn 653/NHNN-TTGSNH năm 2018 về xử lý vi phạm hành chính công ty, doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

653/NHNN-TTGSNH,Công văn 653 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Xử lý vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm,Tổ chức tín dụng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Vi phạm hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

8

Công văn 9768/NHNN-TTGSNH năm 2017 quy định về giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh mang theo đá quý do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9768/NHNN-TTGSNH,Công văn 9768 2017,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thủ tục xuất cảnh,Quản lý xuất cảnh,Quy chế xuất cảnh,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

9

Công văn 8606/NHNN-TTGSNH năm 2017 về gửi chương trình/kế hoạch, hành động triển khai Quyết định 1058/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8606/NHNN-TTGSNH,Công văn 8606 2017,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Chương trình hành động ,Xử lý nợ xấu ngân hàng,Khó khăn xử lý nợ xấu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

10

Công văn 8505/NHNN-TTGSNH năm 2017 về gửi báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Chỉ thị 32/CT-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8505/NHNN-TTGSNH,Công văn 8505 2017,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Xử lý nợ xấu ngân hàng,Tổ chức tín dụng,Bán nợ của tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

11

Công văn 6226/NHNN-TTGSNH năm 2017 về hướng dẫn thực hiện FATCA do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

6226/NHNN-TTGSNH,Công văn 6226 2017,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mở tài khoản,Tài khoản ngân hàng ,Hướng dẫn thực hiện ,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2018

12

Công văn 1419/NHNN-TTGSNH năm 2017 tham gia về nội dung báo cáo và đề xuất của Bộ Tài chính sửa đổi khung khổ pháp lý về hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1419/NHNN-TTGSNH,Công văn 1419 2017,Ngân hàng Nhà nước,Quỹ đầu tư phát triển địa phương,Khung khổ pháp lý,Ý kiến đề xuất ,Đầu tư,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

13

Công văn 276/NHNN-TTGSNH năm 2017 về chuyển hoặc đặt một, một số bộ phận nghiệp vụ không giao dịch trực tiếp với khách hàng ngoài trụ sở tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

276/NHNN-TTGSNH,Công văn 276 2017,Ngân hàng Nhà nước,Ngân hàng nước ngoài,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2017

14

Công văn 3255/NHNN-TTGSNH năm 2016 chấn chỉnh việc thực hiện quy định về lãi suất huy động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3255/NHNN-TTGSNH,Công văn 3255 2016,Ngân hàng Nhà nước,Ngân hàng Nhà nước,Cơ quan thông tin đại chúng,Lãi suất huy động,Vượt trần lãi suất huy động USD ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2016

15

Công văn 3254/NHNN-TTGSNH năm 2016 chấn chỉnh việc thực hiện quy định về lãi suất huy động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3254/NHNN-TTGSNH,Công văn 3254 2016,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất huy động,Cạnh tranh không lành mạnh,Huy động vốn,Lãi suất huy động vốn ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2016

16

Công văn 9783/NHNN-TTGSNH năm 2015 về câu hỏi liên quan đến nội dung Thông tư 04/2015/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9783/NHNN-TTGSNH,Công văn 9783 2015,Ngân hàng Nhà nước,Quỹ tín dụng nhân dân,Tài chính Quỹ tín dụng nhân dân,Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

17

Công văn 9306/NHNN-TTGSNH năm 2015 về tăng cường thanh tra, giám sát đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9306/NHNN-TTGSNH,Công văn 9306 2015,Ngân hàng Nhà nước,Hoạt động ngân hàng,Kiểm soát hoạt động ngân hàng ,Giám sát ngân hàng,Thanh tra Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2015

18

Công văn 5500/NHNN-TTGSNH năm 2015 về thoái vốn của Doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng cổ phần do Ngân hàng Nhà nước ban hành

5500/NHNN-TTGSNH,Công văn 5500 2015,Ngân hàng Nhà nước,Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước,Tổ chức tín dụng,Tổ chức tín dụng cổ phần ,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2015

19

Công văn 5056/NHNN-TTGSNH năm 2015 về tạm ngừng cấp phép mở rộng mạng lưới của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

5056/NHNN-TTGSNH,Công văn 5056 2015,Ngân hàng Nhà nước,Tổ chức tín dụng,Mạng lưới tổ chức tín dụng,Tạm ngừng cấp phép mở rộng,Ngừng mở rộng tổ chức tín dụng,Cấp phép mở rộng mạng lưới,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

20

Công văn 4274/NHNN-TTGSNH hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2015 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4274/NHNN-TTGSNH,Công văn 4274 2015,Ngân hàng Nhà nước,Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật ,Tuyên truyền phổ biến pháp luật,Pháp luật về phòng chống tham nhũng,Hình thức tuyên truyền phổ biến,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62