Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 1865 công văn

101

Công văn 1576/NHNN-CSTT năm 2017 giải đáp câu hỏi liên quan đến quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

để mua vàng miếng; do đó đối với nhu cầu vay vốn để mua vàng trang sức, tổ chức tín dụng được xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định tại Thông tư 39. Câu hỏi 10: Thông tư 39 không quy định bãi bỏ công văn số 6960/NHNN-TTGSNH ngày 16/9/2016 về việc yêu cầu dừng việc cho vay mới trả nợ trước hạn

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

102

Công văn 10055/NHNN-TD năm 2016 báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 401/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

10055/NHNN-TD,Công văn 10055 2016,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tín dụng chính sách ,Tín dụng chính sách xã hội,Vốn tín dụng chính sách,Văn hóa - Xã hội NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2017

103

Công văn 3334/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

trường hợp kể từ ngày 05/07/2019, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP Hà Nội, Cục thanh tra, giám sát ngân hàng TP Hồ Chí Minh chấm dứt hoạt động, công chức thuộc 02 Cục này được điều động, chuyển công tác về các đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNHNHNN chi nhánh TP Hà Nội, NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh thì được áp dụng quy định về ủy quyền quyết toán

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

104

Công văn 8704/NHNN-TCKT năm 2016 về chế độ báo cáo tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về NHNN Việt Nam (Vụ Tài chính - Kế toán) để kịp thời xử lý./. Nơi nhận: - Như đề gửi; (NHNN Chi nhánh tỉnh, TP sao gửi và chỉ đạo các QTD trên địa bàn); - PTĐ Đào Minh Tú (để b/cáo); - Cơ quan TTGSNH (để phối hợp thực hiện);

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2016

105

Công văn 8670/NHNN-VP năm 2017 về hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8670/NHNN-VP,Công văn 8670 2016,Ngân hàng Nhà nước,Áp dụng cơ chế một cửa,Cơ chế một cửa,Thực hiện cơ chế một cửa,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

106

Công văn 8327/NHNN-TD năm 2016 về hướng dẫn phân định đối tượng khách hàng vay vốn theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8327/NHNN-TD,Công văn 8327 2016,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Khách hàng vay vốn ,Vay vốn,Hướng dẫn,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2018

107

Công văn 6935/NHNN-VP năm 2016 xây dựng Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận 268/TB-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

6935/NHNN-VP,Công văn 6935 2016,Ngân hàng Nhà nước,Xây dựng kế hoạch,Thanh toán điện tử liên Ngân hàng,Thanh toán điện tử,Cổng thanh toán điện tử,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2016

108

Công văn 5794/NHNN-HTQT năm 2016 đề xuất hủy bỏ Dự án thành phần tại Quảng Trị và Thanh Hóa thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

5794/NHNN-HTQT,Công văn 5794 2016,Ngân hàng Nhà nước,Ngành nước Việt Nam,Chương trình hỗ trợ hàng hóa ngành nước,Dự án thành phần,Vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài nguyên - Môi trường NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

109

Công văn 4426/NHNN-VP năm 2016 về tăng cường triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

4426/NHNN-VP,Công văn 4426 2016,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Triển khai chương trình ,Ngân hàng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4426/NHNN

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

110

Công văn 1953/NHNN-TD năm 2016 về dừng ký hợp đồng tín dụng mới chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1953/NHNN-TD,Công văn 1953 2016,Ngân hàng Nhà nước,Triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở,Hợp đồng tín dụng,Vay vốn hỗ trợ nhà ở,Tái cấp vốn,Tiền tệ - Ngân hàng,Xây dựng - Đô thị NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2016

111

Công văn 1086/NHNN-QLNH năm 2016 về rà soát, báo cáo số liệu vay trả nợ nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1086/NHNN-QLNH,Công văn 1086 2016,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Báo cáo số liệu,Dữ liệu thông tin,Vay trả nợ nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2017

112

Công văn 9505/NHNN-QLNH năm 2015 về triển khai thi hành điểm b khoản 4 Điều 84 Nghị định 99/2015/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9505/NHNN-QLNH,Công văn 9505 2015,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bán nhà ở,Cá nhân nước ngoài mua nhà,Thuê bán nhà ở,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

113

Công văn 6039/NHNN-TD năm 2015 về giảm lãi suất cho vay vốn lưu động phục vụ khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

6039/NHNN-TD,Công văn 6039 2015,Ngân hàng Nhà nước,Theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP,Khai thác hải sản xa bờ ,Vay vốn lưu động,Giảm lãi suất vay vốn lưu động,Lãi vay lưu động khai thác hải sản ,Tiền tệ - Ngân hàng,Văn hóa - Xã hội NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

114

Công văn 5401/NHNN-TT năm 2015 về thu phí thẻ ghi nợ nội địa, áp dụng lãi suất thẻ tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

5401/NHNN-TT,Công văn 5401 2015,Ngân hàng Nhà nước,Mức thu phí,Sửa đổi mức thu phí,Khung mức thu phí,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

115

Công văn 5018/NHNN-TD năm 2015 hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả hạn hán kéo dài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

5018/NHNN-TD,Công văn 5018 2015,Ngân hàng Nhà nước,Hỗ trợ người dân doanh nghiệp,Khắc phục hậu quả ,Khắc phục hậu quả hạn hán kéo dài ,Hạn hán kéo dài ,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2015

116

Công văn 3489/NHNN-TCCB năm 2015 hướng dẫn thực hiện tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngành Ngân hàng giai đoạn 2011-2015 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3489/NHNN-TCCB,Công văn 3489 2015,Ngân hàng Nhà nước,Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới ,Chương trình quốc gia bình đẳng giới,Công tác bình đẳng giới ,Văn hóa - Xã hội NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

117

Công văn 1687/NHNN-TCKT năm 2015 Ban hành hệ thống tài khoản kế toán dành cho quỹ tín dụng Nhân dân do Ngân hàng Nhà nước ban hành

1687/NHNN-TCKT,Công văn 1687 2015,Ngân hàng Nhà nước,Hệ thống tài khoản kế toán,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 1687/NHNN

Ban hành: 20/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

118

Công văn 1667/NHNN-VP năm 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1667/NHNN-VP,Công văn 1667 2015,Ngân hàng Nhà nước,Thực hiện Nghị định,Thực hiện dân chủ,Quy chế thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ trong cơ quan,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

119

Công văn 1339/NHNN-PC năm 2015 xử lý khó khăn, vướng mắc của VAMC trong việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1339/NHNN-PC,Công văn 1339 2015,Ngân hàng Nhà nước,Khó khăn xử lý nợ xấu,Xử lý tài sản bảo đảm,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

120

Công văn 1085/NHNN-TD năm 2015 triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1085/NHNN-TD,Công văn 1085 2015,Ngân hàng Nhà nước,Phát triển thủy sản ,Chính sách phát triển thủy sản ,Triển khai 67/2014/NĐ-CP ,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài nguyên - Môi trường NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9