Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3548 văn bản

1

Quyết định 649/QĐ-NHNN năm 2021 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

649/QD-NHNN,Quyết định 649 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thủ tục lĩnh vực hoạt động tiền tệ tại bộ phận Một cửa,Thủ tục về hoạt động tiền tệ tại bộ phận Một cửa,Thủ tục hoạt động tiền tệ tại bộ phận Một cửa 2021,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

2

Quyết định 624/QĐ-NHNN năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng BCĐ phòng, chống rửa tiền (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ; - Thống đốc NHNN; - Các bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ có thành viên; - Như Điều 1, Điều 3; - Lưu: VP, Vụ TCCB, TTGSNH5 (5b).

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

3

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

06/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 06 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thông tư tổ chức tín dụng miễn giảm lãi phí,Tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ,Hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid19,Tiền tệ - Ngân hàng,Thể thao - Y tế NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/04/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

4

Quyết định 617/QĐ-NHNN năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

617/QD-NHNN,Quyết định 617 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công bố thủ tục hành chính về hoạt động tiền tệ,Công bố thủ tục lĩnh vực hoạt động tiền tệ 2021,Thủ tục về hoạt động tiền tệ tại Bộ phận Một cửa 2021,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

5

Quyết định 106/QĐ-NHNN năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2020

106/QD-NHNN,Quyết định 106 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ quản lý Ngân hàng,Văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc quản lý Ngân hàng,Công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

6

Quyết định 70/QĐ-NHNN về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

70/QD-NHNN,Quyết định 70 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh,Cắt giảm quy định về hoạt động kinh doanh ngân hàng,Kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định kinh doanh,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

7

Quyết định 54/QĐ-NHNN năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

đạo; - Cổng thông tin điện tử NHNN; - Lưu: VP, TTGSNH7. THỐNG ĐỐC Nguyễn Thị Hồng QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ TỘI PHẠM NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 01 năm 2021) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

8

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 02 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bảo mật đối với trang thiết bị thanh toán thẻ ngân hàng,An toàn trang thiết bị thanh toán thẻ ngân hàng,Yêu cầu bảo mật trong thanh toán thẻ ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

9

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 04 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thiết kế quản lý in đúc tiền Việt Nam,Thiết kế mẫu tiền chế bản tiền Việt Nam,Chế bản và quản lý in đúc tiền Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

10

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 05 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng,Vận hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng,Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM --------

Ban hành: 15/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

11

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

03/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 03 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư hoạt động thẻ ngân hàng,Hoạt động thẻ ngân hàng,Hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

12

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2021 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/CT-NHNN,Chỉ thị 02 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngăn ngừa vi phạm trong hoạt động thẻ ngân hàng,Phòng chống ngăn ngừa vi phạm thẻ ngân hàng,Ngăn ngừa vi phạm pháp luật về thẻ ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

13

Quyết định 05/QĐ-NHNN năm 2021 về Mẫu phiếu đánh giá và phương thức chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

05/QD-NHNN,Quyết định 05 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mẫu phiếu đánh giá giải quyết thủ tục hành chính,Phương thức chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính,Chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

14

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 01 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước,Thông tư Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng,Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng 2021,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG

Ban hành: 06/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

15

Quyết định 2250/QĐ-NHNN năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2250/QD-NHNN,Quyết định 2250 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021,Kế hoạch cải cách hành chính của Ngân hàng,Cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

16

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

15/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 15 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức thanh toán,Mở tài khoản thanh toán tại tổ chức thanh toán,Mở và sử dụng tài khoản thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

17

Quyết định 2196/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, 32/2014/TT-NHNN và 25/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2196/QD-NHNN,Quyết định 2196 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mức lãi suất đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở,Mức lãi suất dư nợ của khoản cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2021,Mức lãi suất đối với dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2021,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

18

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

14/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 14 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thủ tục chấp thuận xuất nhập khẩu ngoại tệ,Thủ tục chấp thuận xuất nhập khẩu tiền mặt,Xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

19

Quyết định 2158/QĐ-NHNN năm 2020 về đính chính Thông tư 16/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2158/QD-NHNN,Quyết định 2158 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Đính chính Thông tư 16/2020/TT-NHNN,Hướng dẫn sử dụng tài khoản thanh toán,Hướng dẫn mở tài khoản thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

20

Quyết định 2134/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2134/QD-NHNN,Quyết định 2134 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thủ tục hành chính về hoạt động công nghệ ngân hàng,Công bố thủ tục hành chính công nghệ thông tin ngân hàng,Thủ tục hành chính về hoạt động thông tin ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125