Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 3548 văn bản

141

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 01 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Ngân hàng thương mại,Kiểm soát nội bộ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

142

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

03/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 03 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Dự phòng rủi ro,Trích lập dự phòng rủi ro ,Mức trích lập dự phòng rủi ro ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

143

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 02 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hoạt động thẻ ngân hàng,Thẻ ngân hàng,Hợp nhất Thông tư,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

144

Quyết định 2645/QĐ-NHNN năm 2018 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị tại đơn vị Ngân hàng Nhà nước

2645/QD-NHNN,Quyết định 2645,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Máy móc thiết bị,Phân loại máy móc thiết bị,Sản xuất máy móc thiết bị ,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

145

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư về biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

22/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 22 2018,Ngân hàng Nhà nước,Biểu phí dịch vụ,Biểu phí dịch vụ thanh toán ,Thanh toán qua ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

146

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

21/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 21 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bảo đảm an toàn bảo mật thông tin,An toàn dịch vụ ngân hàng trên Internet ,Cung ứng dịch vụ ngân hàng ,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

147

Quyết định 2613/QĐ-NHNN năm 2018 về Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước

2613/QD-NHNN,Quyết định 2613 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Quy chế đào tạo,Bồi dưỡng cán bộ,Cán bộ công chức viên chức,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

148

Quyết định 2570/QĐ-NHNN năm 2018 về mức lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, 32/2014/TT-NHNN và Thông tư 25/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2570/QD-NHNN,Quyết định 2570 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hỗ trợ nhà ở,Mức lãi suất,Mức lãi suất cho vay,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

149

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

20/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 20 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Ngân hàng thương mại,Cấp giấy phép hoạt động,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

150

Thông tư 22/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

22/2020/TT-NHNN,Thông tư 22 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thông tư sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN,Dự thảo sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN,Sửa đổi Thông tư hoạt động thẻ ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

151

Thông tư 20/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-NHNN quy định về yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

20/2020/TT-NHNN,Thông tư 20 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-NHNN,Bảo mật thiết bị thanh toán thẻ ngân hàng,An toàn bảo mật thiết bị thanh toán thẻ ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

152

Thông tư 24/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 37/2014/TT-NHNN quy định về việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

24/2020/TT-NHNN,Thông tư 24 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 37/2014/TT-NHNN,Thiết kế mẫu tiền đúc tiền Việt Nam,Thiết kế mẫu tiền quản lý in đúc tiền Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

153

Thông tư 26/2020/TT-NHNN quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

26/2020/TT-NHNN,Thông tư 26 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước,Cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước,Phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

154

Thông tư 25/2020/TT-NHNN về quy định Quy trình luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu và tập hợp chứng từ kế toán trong hệ thống "Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống" tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

25/2020/TT-NHNN,Thông tư 25 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Luân chuyển chứng từ kế toán trong Ngân hàng lõi,Kiểm soát chứng từ kế toán trong Ngân hàng lõi,Lập ngân sách và tích hợp hệ thống tại Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

155

Thông tư 23/2020/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

23/2020/TT-NHNN,Thông tư 23 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tỷ lệ bảo đảm tổ chức tín dụng phi ngân hàng,Giới hạn bảo đảm tổ chức tín dụng phi ngân hàng,Bảo đảm an toàn tổ chức tín dụng phi ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

156

Thông tư 21/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

21/2020/TT-NHNN,Thông tư 21 2020,Ngân hàng Nhà nước,Sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-NHNN,Sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng,Vận hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

157

Thông tư 19/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

19/2020/TT-NHNN,Thông tư 19 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN,Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng,Sửa đổi Biểu phí thanh toán qua Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

158

Thông tư 18/2020/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

18/2020/TT-NHNN,Thông tư 18 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Ngân hàng nhà nước bãi bỏ văn bản,Ngân hàng bãi bỏ văn bản pháp luật,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

159

Thông tư 17/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

17/2020/TT-NHNN,Thông tư 17 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 33/2013/TT-NHNN,Thủ tục xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt,Xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

160

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

19/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 19 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Chính sách tín dụng,Chính sách tín dụng ưu đãi ,Phát triển nông nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155