Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 3548 văn bản

81

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

40/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 40 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Rửa tiền,Hợp nhất Thông tư,Phòng chống rửa tiền,Tiền tệ - Ngân hàng,Trách nhiệm hình sự NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

82

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

39/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 39 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư,Cho vay tiêu dùng,Công ty tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

83

Quyết định 2464/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2464/QD-NHNN,Quyết định 2464 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Bộ phận Một cửa liên thông,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

84

Quyết định 2416/QĐ-NHNN năm 2019 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2416/QD-NHNN,Quyết định 2416 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Lãi suất cho vay ngắn hạn ,Tổ chức tín dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

85

Quyết định 2415/QĐ-NHNN năm 2019 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2415/QD-NHNN,Quyết định 2415 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Lãi suất tối đa,Tổ chức tín dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

86

Quyết định 2412/QĐ-NHNN năm 2019 về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước

2412/QD-NHNN,Quyết định 2412 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Cơ chế một cửa,Thủ tục hành chính,Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2020

88

Quyết định 2307/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư 15/2019/TT-NHNN thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2307/QD-NHNN,Quyết định 2307 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngoại hối,Thủ tục hành chính,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

89

Quyết định 2109/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động thanh toán thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2109/QD-NHNN,Quyết định 2109 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Hoạt động thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

90

Quyết định 2052/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực hoạt động tín dụng, hoạt động thanh toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2052/QD-NHNN,Quyết định 2052 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thủ tục hành chính,Hoạt động tín dụng,Công khai thủ tục hành chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

91

Quyết định 1995/QĐ-NHNN năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1995/QD-NHNN,Quyết định 1995 2019,Ngân hàng Nhà nước,Gây phiền hà sách nhiễu,Thực hiện Chỉ thị,Nhũng nhiễu tham nhũng ,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

92

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

31/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 31 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư,Quản lý vận hành,Máy giao dịch tự động ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

Ban hành: 16/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

94

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

32/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 32 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư,Tín dụng,Thông tin tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

95

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do Thông đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

26/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 26 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư,Bảo quản tiền mặt,An toàn trong bảo quản vận chuyển,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

96

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

30/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 30 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Quỹ bảo đảm an toàn,Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân,Quỹ tín dụng nhân dân,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

97

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

25/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 25 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Chữ ký số,Chứng thư số,Chứng thực chữ ký số,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

98

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về giám sát các hệ thống thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

24/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 24 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hệ thống thanh toán,Qui định giám sát và kiểm tra ,Giám sát,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

99

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

22/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 22 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Nhập khẩu hàng hóa,In đúc tiền,Phục vụ hoạt động,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

100

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

28/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 28 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư,Quy định chuyển tiếp,Cổ phần,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243