Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 3549 văn bản

61

Quyết định 98/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

98/QD-NHNN,Quyết định 98 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực hoạt động tiền tệ ,Bộ phận Một cửa liên thông,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

62

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 04 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Quản lý hoạt động,Kinh doanh vàng,Xuất nhập khẩu vàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

63

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

03/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 03 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thẻ ngân hàng,Hợp nhất Thông tư,Hoạt động thẻ ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

64

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

02/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 02 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Phí rút tiền mặt ,Tài khoản thanh toán,Tài khoản tại Ngân hàng Chính sách,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

65

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Quyết định về Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 01 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Quy chế tổ chức phát hành,Cấp sử dụng quản lý mã số,Thẻ ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

66

Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ban hành

01/CT-NHNN,Chỉ thị 01 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng,Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng năm 2020,Nhiệm vụ trọng tâm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

67

Quyết định 2678/QĐ-NHNN năm 2019 Quy chế về Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý

2678/QD-NHNN,Quyết định 2678 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Người đại diện,Chủ sở hữu nhà nước,Tổ chức tín dụng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

68

Quyết định 2657/QĐ-NHNN năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2657/QD-NHNN,Quyết định 2657 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Cải cách hành chính,Kế hoạch cải cách hành chính,Chi cải cách hành chính,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

69

Quyết định 2669/QĐ-NHNN năm 2019 về đính chính Thông tư 18/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Nhà nước Việt Nam ban hành

2669/QD-NHNN,Quyết định 2669 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Đính chính Thông tư,Cho vay tiêu dùng,Công ty tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

70

Quyết định 2658/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động tiền tệ, lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2658/QD-NHNN,Quyết định 2658 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thủ tục hành chính,Hoạt động ngân hàng,Tiền tệ,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

71

Quyết định 2673/QĐ-NHNN năm 2019 về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Ngân hàng Nhà nước

2673/QD-NHNN,Quyết định 2673 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Quy chế quản lý,Sử dụng tài sản,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

72

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

48/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 48 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Ngân hàng thương mại,Tổ chức tín dụng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2020

73

Quyết định 2562/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2562/QD-NHNN,Quyết định 2562 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công bố thủ tục hành chính,Thành lập ngân hàng,Bộ phận Một cửa liên thông,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2019

74

Văn bản hợp nhất 47/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

47/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 47 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Dịch vụ trung gian thanh toán ,Ngân hàng,Thanh toán điện tử,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2020

75

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

46/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 46 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Giấy tờ có giá,Ngân hàng,Lưu ký,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/VBHN-NHNN

Ban hành: 09/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

76

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

45/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 45 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngân hàng hợp tác xã,Văn bản hợp nhất ,Quỹ tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

77

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

44/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 44 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Quỹ tín dụng nhân dân,Văn bản hợp nhất ,Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

78

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

43/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 43 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tổ chức tín dụng,Nhân sự,Hợp tác xã,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/VBHN-NHNN

Ban hành: 05/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

79

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

42/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 42 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Quỹ tín dụng,Quỹ an toàn hệ thống,Văn bản hợp nhất ,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

80

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

41/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 41 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/VBHN-NHNN Hà Nội, ngày 05 tháng 12

Ban hành: 05/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184