Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 3548 văn bản

21

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

13/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 13 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước,Thông tư Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng,Hợp nhất Thông tư Biểu phí thanh toán qua Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM --------

Ban hành: 02/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

22

Quyết định 2044/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thống đốc NHNN (để báo cáo); - PTĐ Đào Minh Tú; - Cục KSTTHC - VPCP (để phối hợp); - Lưu: VP, VP4, TTGSNH6. KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Đào Minh Tú

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

23

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

11/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 11 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự ngân hàng,Thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự ngân hàng,Danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2020

24

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

12/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 12 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn COVID-19,Tái cấp vốn hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 19/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2020

25

Quyết định 1941/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1941/QD-NHNN,Quyết định 1941 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công bố thủ tục hành chính về hoạt động tiền tệ,Thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ,Thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

26

Quyết định 1939/QĐ-NHNN năm 2020 về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 15/2020/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1939/QD-NHNN,Quyết định 1939 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Chính sách hỗ trợ người dân do Covid-19,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Tái cấp vốn theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg,Tiền tệ - Ngân hàng,Thể thao - Y tế NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

27

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban

10/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 10 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Trình tự thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng,Thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng,Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

28

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

09/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 09 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư quản lý chữ ký số của Ngân hàng,Quản lý chữ ký số chứng thư số của Ngân hàng,Dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

29

Quyết định 1728/QĐ-NHNN năm 2020 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

1728/QD-NHNN,Quyết định 1728 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Lãi suất tái chiết khấu trong thanh toán điện tử,Lãi suất tái cấp vốn trong thanh toán điện tử,Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

30

Quyết định 1730/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1730/QD-NHNN,Quyết định 1730 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam,Mức lãi suất cho vay ngắn hạn theo 39/2016/TT-NHNN,Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2020

31

Quyết định 1729/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1729/QD-NHNN,Quyết định 1729 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam,Mức lãi suất đối với tiền gửi theo 07/2014/TT-NHNN,Lãi suất tối đa đối với tiền gửi tại tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2020

32

Quyết định 1351/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1351/QD-NHNN,Quyết định 1351 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước,Mức lãi suất tiền gửi của Bảo hiểm tiền gửi,Mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

33

Quyết định 1350/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1350/QD-NHNN,Quyết định 1350 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mức lãi suất tiền gửi của Ngân hàng Phát triển,Mức lãi suất tiền gửi của Quỹ tín dụng nhân dân,Mức lãi suất tiền gửi Ngân hàng Chính sách xã hội,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

34

Quyết định 1349/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi dữ trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1349/QD-NHNN,Quyết định 1349 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mức lãi suất tiền gửi dữ trữ bắt buộc,Mức lãi suất tiền gửi vượt dữ trữ bắt buộc,Mức lãi suất tiền gửi của tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

35

Quyết định 1309/QĐ-NHNN năm 2020 về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1309/QD-NHNN,Quyết định 1309 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia,Ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính,Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến 2025,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

36

Quyết định 1238/QĐ-NHNN năm 2020 về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Vụ TT, Cơ quan TTGSNH, Văn phòng NHNN và các Vụ, Cục liên quan 2020-2021 Ban hành tiêu chuẩn về Open API 3.6 Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia thống nhất, tích hợp thông tin đầy đủ trên nền tảng công nghệ hiện đại, hỗ trợ các tổ chức

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

37

Quyết định 1121/QĐ-NHNN năm 2020 về đính chính Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1121/QD-NHNN,Quyết định 1121 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Đính chính Thông tư 52/2018/TT-NHNN,Đính chính quy định xếp hạng tổ chức tín dụng,Xếp hạng chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

38

Quyết định 1018/QĐ-NHNN về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

1018/QD-NHNN,Quyết định 1018 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngân hàng Nhà nước thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP,Cắt giảm quy định về hoạt động kinh doanh,Đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

39

Quyết định 925/QĐ-NHNN năm 2020 về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

925/QD-NHNN,Quyết định 925 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Tái cấp vốn hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19,Tái cấp vốn theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg,Tiền tệ - Ngân hàng,Thể thao - Y tế NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

40

Quyết định 920/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

920/QD-NHNN,Quyết định 920 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa,Mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam,Mức lãi suất cho vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87