Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10273/NHNN-TTGSNH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 3548 văn bản

181

Quyết định 1604/QĐ-NHNN năm 2018 về phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

1604/QD-NHNN,Quyết định 1604 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Phê duyệt đề án,Đề án phát triển,Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1604/QĐ-NHNN

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

182

Quyết định 1564/QĐ-NHNN năm 2018 về đính chính Thông tư 16/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1564/QD-NHNN,Quyết định 1564 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tổ chức tín dụng,Hoạt động tổ chức tín dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

183

Chỉ thị 04/CT-NHNN về tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/CT-NHNN,Chỉ thị 04 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Giải pháp trọng tâm ,Ngành ngân hàng,6 tháng cuối năm,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-NHNN

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2018

184

Chỉ thị 03/CT-NHNN năm 2018 về tăng cường quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

03/CT-NHNN,Chỉ thị 03 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hoạt động đối ngoại,Quản lý hoạt động đối ngoại,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

185

Quyết định 1417/QĐ-NHNN năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1417/QD-NHNN,Quyết định 1417 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Điều kiện kinh doanh,Đơn giản hóa,Thực thi phương án đơn giản hóa ,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

186

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

12/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 12 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tổ chức tín dụng,Trái phiếu doanh nghiệp,Mua trái phiếu doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/06/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

187

Thông tư 08/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

08/2020/TT-NHNN,Thông tư 08 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN,Tỷ lệ bảo đảm an toàn của ngân hàng nước ngoài,Sửa đổi Thông tư tỷ lệ bảo đảm an toàn,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

188

Quyết định 1158/QĐ-NHNN năm 2018 về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1158/QD-NHNN,Quyết định 1158 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Dự trữ bắt buộc,Tỷ lệ dự trữ bắt buộc,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2018

189

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

11/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 11 2018,Ngân hàng Nhà nước,Báo cáo thống kê,Tổ chức tín dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2018

190

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

10/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 10 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Chính sách phát triển thủy sản ,Chính sách tín dụng,Phát triển thủy sản ,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài nguyên - Môi trường NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

191

Thông tư 07/2020/TT-NHNN về quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/2020/TT-NHNN,Thông tư 07 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in đúc tiền,Đầu tư mua sắm hàng hóa để in đúc tiền,Hoạt động in đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

192

Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

06/2020/TT-NHNN,Thông tư 06 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngân hàng Nhà nước quy định kiểm soát nội bộ,Ngân hàng Nhà nước quy định kiểm toán nội bộ,Kiểm soát kiểm toán nội bộ ngành Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

193

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2018 về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/CT-NHNN,Chỉ thị 02 2018,Ngân hàng Nhà nước,Biện pháp tăng cường,Giao dịch,Tăng cường kiểm soát,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-NHNN

Ban hành: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

194

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

09/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 09 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Giám sát ngân hàng,Trình tự thủ tục,Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/03/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2018

195

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2018 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

08/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 08 2018,Ngân hàng Nhà nước,Mở và sử dụng tài khoản thanh toán,Sử dụng tài khoản thanh toán,Tài khoản thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/02/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

196

Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/2020/TT-NHNN,Thông tư 05 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội,tái cấp vốn hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Tái cấp vốn theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

197

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2018 về quy định hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

07/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 07 2018,Ngân hàng Nhà nước,Thông tin tín dụng,Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước ,Dịch vụ thông tin tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/02/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2018

198

Quyết định 249/QĐ-NHNN năm 2018 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

249/QD-NHNN,Quyết định 249 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Hoạt động ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

199

Quyết định 197/QĐ-NHNN năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2017

197/QD-NHNN,Quyết định 197 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Danh mục văn bản quy phạm pháp luật,Văn bản quy phạm hết hiệu lực,Quản lý Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

200

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

06/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 06 2018,Ngân hàng Nhà nước,Thẻ ngân hàng,Hoạt động thẻ ngân hàng,Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/01/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87