Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 102/2004/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 208610 văn bản

1

Quyết định 102/2004/QĐ-UB về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số: 102/2004/QĐ-UB Bắc Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG - Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng

Ban hành: 10/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2012

2

Quyết định 102/2004/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh

phúc --------------- Số: 102/2004/QĐ-UB Bắc Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN TÔN GIÁO TỈNH BẮC NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 30/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

3

Quyết định 102/2004/QĐ-UB về việc thành lập Tổng Công ty Du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

102/2004/QD-UB,Quyết định 102 2004,Thành phố Hà Nội,Tổng công ty Du lịch Hà Nội,Công ty mẹ,Mô hình công ty mẹ con,Mô hình Công ty mẹ Công ty con,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 102/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

4

Quyết định 102/2004/QĐ-UB về xử lý trách nhiệm đối với Chủ rừng, Kiểm lâm, Ban lâm nghiệp cấp xã không kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hành vi phá rừng, phát đốt rừng làm rẫy trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

102/2004/QD-UB,Quyết định 102 2004,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 102/2004/QĐ-UB Đà Lạt, ngày

Ban hành: 21/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

5

Quyết định 102/2004/QĐ-UB phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2004-2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

102/2004/QD-UB,Quyết định 102 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Thức ăn thô xanh,Chăn nuôi,Bò sữa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 102/2004/QĐ-UB

Ban hành: 16/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2012

6

Quyết định 102/2004/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

102/2004/QĐ-UB Vị Thanh, ngày 05 tháng 4 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 05/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2012

7

Quyết định 102/2004/QĐ-UB đổi tên Trường Trung học cơ sở Long Tuyền tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Long Tuyền thành phố Cần Thơ

102/2004/QD-UB,Quyết định 102 2004,Thành phố Cần Thơ,Đổi tên trường,Trường trung học cơ sở,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 102/2004/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 12

Ban hành: 12/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2014

8

Quyết định 102/2004/QĐ.UB về Quy định thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Trương Ngọc Hân QUY ĐỊNH VỀ THU PHÍ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số 102/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng áp dụng Tổ chức,

Ban hành: 27/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2012

9

Quyết định 132/2004/QĐ-UB về điều chỉnh biểu kế hoạch số 02 đã giao tại Quyết định 102/2004/QĐ-UB do tỉnh Sơn La ban hành

QUYẾT ĐỊNH V/V: ĐIỀU CHỈNH BIỂU KẾ HOẠCH SỐ 02 ĐÃ GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 102/2004/QĐ-UB NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2004 CỦA UBND TỈNH SƠN LA. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số: 459/-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ v/v Ban hành quy định

Ban hành: 26/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2018

10

Quyết định 147/2004/QĐ-UB hủy bỏ hiệu lực thi hành biểu số 03 đã giao tại Quyết định 102/2004/QĐ-UB do tỉnh Sơn La ban hành

QUYẾT ĐỊNH V/V: HỦY BỎ HIỆU LỰC THI HÀNH BIỂU SỐ 03 ĐÃ GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 102/2004/QĐ-UB NGÀY 23/8/2004 CỦA UBND TỈNH SƠN LA. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003' Căn cứ Quyết định số: 459/-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ v/v Ban hành quy định về bồi

Ban hành: 29/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

11

Quyết định 56/2007/-UBND hủy bỏ quyết định 102/2004/QĐ-UB ban hành qui chế tổ chức và họat động của hội đồng khoa học và công nghệ do thành phố Đà Nẵng ban hành

25 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 102/2004/QĐ-UB NGÀY 28/5/2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUI CHẾ TỔ CHỨC VÀ HỌAT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 25/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

12

Quyết định 102/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 01 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 bổ sung (lần 01) do Cục Quản lý Dược ban hành

102/QD-QLD,Quyết định 102 2021,Cục Quản lý dược,Danh mục sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành,Sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam,Sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành Đợt 40,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

13

Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

102/QD-UBND,Quyết định 102 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Giải quyết thủ tục của Sở Khoa học tỉnh Quảng Ngãi,Ủy quyền giải quyết thủ tục Sở Khoa học tỉnh Quảng Ngãi,Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2021

14

Quyết định 102/QĐ-UBDT năm 2021 về tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

102/QD-UBDT,Quyết định 102 2021,Uỷ ban Dân tộc,Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc,Tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,Lễ Tuyên dương học sinh sinh viên thanh niên,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

15

Quyết định 102/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

102/QD-BKHDT,Quyết định 102 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Công bố văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực 2020,Công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2020,Văn bản hết hiệu lực thuộc quản lý Bộ Kế hoạch,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

16

Quyết định 102/QĐ-TTg năm 2021 về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

102/QD-TTg,Quyết định 102 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thay đổi thành viên Ủy ban về Chính phủ điện tử,Thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,Tổ công tác giúp việc Ủy ban về Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

17

Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

102/QD-UBND,Quyết định 102 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình,Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình,Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Ninh Bình,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

18

Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên

102/QD-UBND,Quyết định 102 2021,Tỉnh Hưng Yên,Công bố thủ tục chuẩn hóa Sở Văn hóa tỉnh Hưng Yên,Công bố thủ tục của Sở Văn hóa tỉnh Hưng Yên 2021,Thủ tục hành chính chuẩn hóa Sở Văn hóa Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

19

Quyết đĩnh 102/QĐ-UBND năm 2020 điều chỉnh Quyết định 198/-UBND về công bố bãi bỏ quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

102/QD-UBND,Quyết định 102 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 102/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

20

Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương Bắc Giang

102/QD-UBND,Quyết định 102 2020,Tỉnh Bắc Giang,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 102/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 17 tháng 01 năm

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250