Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1018/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 171431 văn bản

1

Quyết định 1018/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

--------------- Số: 1018/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN THẠCH HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

2

Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

1018/QD-UBND,Quyết định 1018 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1018/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 23 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 23/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

3

Quyết định 1018/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019

1018/QD-UBND,Quyết định 1018 2019,Tỉnh Sơn La,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1018/QĐ-UBND Sơn La, ngày 04 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

4

Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025

1018/QD-UBND,Quyết định 1018,Tỉnh Cao Bằng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1018/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 31 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 31/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

5

Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II diện tích 250ha, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

1018/QD-UBND,Quyết định 1018 2017,Tỉnh Thái Nguyên,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1018/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 25 tháng 4 năm

Ban hành: 25/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

6

Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 255/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Kạn ban hành

1018/QD-UBND,Quyết định 1018 2016,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1018/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 07 tháng 07 năm

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2016

7

Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh đơn giá công tác trong tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tại Quyết định 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1018/QD-UBND,Quyết định 1018 2016,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1018/QĐ-UBND Bà Rịa

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

8

Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2014 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

1018/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 30 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM (2011-2015) THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

9

Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

1018/QD-UBND,Quyết định 1018 2014,Tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1018/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 09

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2014

10

Quyết định số 1018/QĐ-UBND năm 2013 Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I tỉnh Phú Yên

phúc --------------- Số: 1018/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26

Ban hành: 17/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2013

11

Quyết định 1018/QĐ-UBND về phí lưu thông ngành hàng giống nông nghiệp và ngành hàng vật tư nông nghiệp năm 2011 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1018/QD-UBND,Quyết định 1018 2011,Tỉnh Điện Biên,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1018/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 10 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 10/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

12

Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2009 về nhóm đối tượng sử dụng nước áp dụng theo từng mức giá tiêu thụ nước sạch đã được ban hành tại Quyết định 03/2009/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số: 1018/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 06 tháng 5 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH NHÓM ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG NƯỚC ÁP DỤNG THEO TỪNG MỨC GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2009/QĐ-UBND NGÀY 16/02/2009 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ

Ban hành: 06/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

13

Quyết định 1018/QĐ-NHNN về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

1018/QD-NHNN,Quyết định 1018 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngân hàng Nhà nước thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP,Cắt giảm quy định về hoạt động kinh doanh,Đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

14

Quyết định 1018/QĐ-CTN năm 2017 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1018/QD-CTN,Quyết định 1018 2017,Chủ tịch nước,Cho trở lại quốc tịch,Trở lại quốc tịch Việt Nam,Trở lại quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1018/QĐ

Ban hành: 02/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2017

15

Quyết định 1018/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1018/QD-TTg,Quyết định 1018 2016,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ hóa chất sát trùng,Nguồn dự trữ quốc gia ,Hóa chất sát trùng ,Nguồn dự trữ quốc gia,Hàng xuất cấp nguồn dự trữ quốc gia,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2016

16

Quyết định 1018/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1881/2009/QĐ-UBND về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

1018/2010/QD-UBND,Quyết định 1018 2010,Tỉnh Cao Bằng,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1018/2010/QĐ-UBND Cao

Ban hành: 02/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

17

Quyết định 1018/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định bảo vệ hành lang an toàn và xử lý sự cố công trình xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

1018/2009/QD-UBND,Quyết định 1018 2009,Tỉnh Quảng Ninh,Bảo vệ hành lang an toàn,Xử lý sự cố,Công trình xăng dầu,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 13/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2010

18

Quyết định 1018/QĐ-BHXH năm 2014 sửa đổi quyết định quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1018/QD-BHXH,Quyết định 1018 2014,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quản lý thu chi,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Chế độ bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2014

19

Quyết định 1018/2008/QĐ-UBND về bãi bỏ quy định thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm ngư nghiệp) tại Quyết định số 3821/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

1018/2008/QD-UBND,Quyết định 1018 2008,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1018/2008/QĐ-UBND Hạ Long, ngày 7 tháng 4

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2011

20

Quyết định 1018/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Lao động và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1018/QD-LDTBXH,Quyết định 1018 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Báo Lao động ,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1018/QĐ-LĐTBXH Hà Nội,

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91